PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / OZE / Sektor biogazu ma w Polsce ogromny potencjał

Sektor biogazu ma w Polsce ogromny potencjał

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-11-24 22:01:28
Sektor biogazu

Sektor biogazu, gdy wykorzysta się jego potencjał, przyczyni się do budowy nowych, innowacyjnych gałęzi gospodarki – ocenia Konfederacja Lewiatan.

We wtorek administracja i biznes podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Sygnatariusze porozumienia deklarują współpracę na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce, wspierania maksymalizacji local content oraz promocji eksportu towarów i usług firm z lokalnego łańcucha dostaw na rynkach zagranicznych.

Sektor biogazu weprze transformację gospodarki

"Wytwarzanie energii z biogazu jest jednym z elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko - i zeroemisyjnym oraz dywersyfikacji krajowej struktury źródeł wytwarzania energii" – mówi prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

Lewiatan jest jednym z sygnatariuszy porozumienia. Jak dodaje Witucki, wykorzystanie potencjału sektora biogazowego przyczyni się nie tylko do budowy nowych, innowacyjnych gałęzi gospodarki, ale również do wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.zielona energia biogazownie

Korzyści z wytwarzania biogazu

Wśród najważniejszych korzyści, jakie niesie ze sobą produkcja i wykorzystanie biogazu oraz biometanu, należy wymienić wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zmniejszenie uzależnienia od importu surowców energetycznych poprzez wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów biomasy możliwej do zagospodarowania w biogazowniach i biometanowniach – wskazuje Lewiatan.

Podjęcie wspólnych działań przez administrację rządową oraz przedstawicieli branży biogazowej i biometanowej, zmierzających do zdynamizowania rozwoju sektora wytwarzania biogazu z wykorzystaniem dostępnej bazy surowcowej, a w przyszłości także produkcji biometanu jest niezwykle istotne – ocenia dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Dorota Zawadzka-Stępniak. Jak dodaje, od dawna zwracała na to uwagę Rada OZE Konfederacji Lewiatan.

Zużycie biogazu będzie rosnąć

Jak przypomniała Konfederacja Lewiatan, zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2040 r., krajowe zużycie gazu ziemnego będzie wzrastać. Natomiast, według Lewiatana, system instalacji biogazowych, ze względu na ich specyfikę pracy, może stanowić jeden z kluczowych elementów bilansowania sieci energetycznych i gazowych, w szczególności w aspekcie zwiększającej się roli instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz rosnącego zapotrzebowania na energię po stronie odbiorców.

Z danych URE i KOWR za rok 2020 wynika, że moc zainstalowana w instalacjach biogazowych w Polsce wynosiła 256 MW, z czego ok. 120 MW w instalacjach biogazu rolniczego.

Czytaj także: Biometan może pomóc zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych