Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 22-12-2021 14:08:23

PGE Energia Odnawialna zbuduje jedną największych farm fotowoltaicznych w Polsce

PGE Energia

PGE Energia Odnawialna informuje, że dostała pozwolenie na budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Jej moc ma wynieść 100 MW.

Inwestycja, która składa się z dwóch instalacji zostanie uruchomiona do końca 2023 r. na Podkarpaciu w gminie Grębów. Jak poinformowała spółka w komunikacie, pierwsza instalacja – PV Jeziórko 1 o mocy 50 MW – powstanie na rekultywowanych gruntach poeksploatacyjnych spółki Siarkopol Tarnobrzeg. Obok niej, na gruntach prywatnych powstanie PV Jeziórko 2, również o mocy 50 MW. Łączna produkcja na poziomie ok. 100 tys. MWh pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 40 tys. gospodarstw domowych.

Inwestycja w gminie Grębów jest jedną z wielu

W komunikacie przypomniano, że niedawno spółka otrzymała również pozwolenie na budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych w powiecie łosickim na Mazowszu. Chodzi o PV Huszlew 1 i PV Huszlew 2. Ich łączna moc wyniesie 13 MW. W fotowoltaikę chce inwestować co raz więcej samorządów, ale ostatnia zmiana przepisów krzyżuje plany.

Cytowany w informacji prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski podkreślił, że ten rok dla firmy jest przełomowy pod względem realizacji planów inwestycyjnych w fotowoltaikę.pgeenergia2

„Pomimo utrudnień związanych z pandemią udało nam się otrzymać pozwolenia na budowę nowych projektów PV o łącznej mocy blisko 200 MW. To bardzo dużo biorąc pod uwagę, że uzyskiwanie wszystkich zgód, decyzji środowiskowych i innych niezbędnych dokumentów to proces złożony, trwający wiele miesięcy. W kolejnych latach ten proces jeszcze przyspieszy, co pozwoli nam rokrocznie ogłaszać przetargi na 300, a może nawet 400 megawatów w energetyce słonecznej” – dodał.

PGE Energia chce utrzymać pozycję lidera na rynku OZE

Według nowej strategii, Grupa Kapitałowa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia zabezpieczyła na ten cel ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW.
Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz pięć farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2331,25 MW.

Czytaj także: PGE Energia Odnawialna wybuduje dwie farmy fotowoltaiczne

źródła: PAP/ fot. pexels,  pixabayAutor: Monika Faber 17-01-2022 01:01:50

Rynek fotowoltaiki w 2021 roku to rekordy i decyzyjny chaos

Rynek fotowoltaiki w 2021 roku to to kontynuacja wielkiego ożywienia tego rynku, co obserwujemy już od 8 lat. Polska jest na 4 miejscu w UE pod względem przyrostu energii z PV.

Statystyki mówią same za siebie. Rok 2020 w porównaniu z 2019 zamknął się w Polsce blisko 200% wzrostem instalacji fotowoltaicznych i dominacją inwestorów indywidualnych. W założeniach Polityki Energetycznej dla Polski do 2040 r. przewidywany wzrost zainstalowanej mocy określany był na poziomie 5-7 GW w roku 2030 i ok. 10-16 GW w roku 2040 r.

Podsumowanie roku na rynku

Maciej Drobczyk, Country Manager IBC SOLAR Polska: „Można w zasadzie powiedzieć, że w fotowoltaice przepowiednie spełniają się na naszych oczach z prędkością światła! W maju br. raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021” ostrożnie prognozował, że w Polsce na koniec 2021 roku moc zainstalowanej energii PV może przekroczyć 6 GW, a na koniec 2025 roku dojść do nawet 15 GW. Okazuje się, że ten wynik osiągnęliśmy już we wrześniu tego roku. Jak donoszą różne źródła, krajowa moc instalacji na koniec trzeciego kwartału przekroczyła 6,3 GW, co daje ponad 100% wzrost instalowanej mocy w stosunku do września 2020r. Gratulować determinacji możemy przede wszystkim indywidualnym prosumentom, których udział w całkowitej mocy PV przekracza 70%.”

Mariusz Wilk, Country Manager IBC SOLAR Polska: „Ojców tego sukcesu jest wielu, choć w tym roku był on osiągany w dość chaotycznych warunkach kontrowersyjnych pomysłów legislacyjnych. W świetle obietnic ulg i dofinansowań z jednej strony, a z drugiej zapowiedzi niekorzystnych dla prosumentów regulacji dotyczących opustów, wielu inwestorów postanowiło działać szybko, co podniosło wskaźnik liczby gospodarstw domowych czerpiących energię ze słońca do ponad 700 tysięcy. Zwyciężył prosty rachunek - jeżeli statystycznie cykl życia systemu PV szacujemy na 25 lat, a wydatki inwestycyjne zwracają się po ośmiu latach, to na każdą podwyżkę cen energii możemy patrzeć ze spokojem.”

W założeniach Polityki Energetycznej dla Polski do 2040 r. przewidywany wzrost zainstalowanej mocy w dziale jakim jest rynek fotowoltaiki określany był na poziomie 5-7 GW w roku 2030 i ok. 10-16 GW w roku 2040 r., przy czym znaczna część tego potencjału miała być generowana w małych instalacjach dachowych. Jak wynika z podsumowania mijającego roku, Polska już osiągnęła poziom roku 2030, choć zdaniem ekspertów IBC SOLAR Polska kolejne przyspieszenie obserwowane będzie raczej przy udziale dużych inwestycji, co finalnie zmieni proporcje między indywidualnymi i komercyjnymi inwestorami.

Maciej Drobczyk: „Na pewno widocznym trendem będzie wypłaszczanie inwestycji i przesuwanie się aktywności w dwóch kierunkach – modelowanie rynku w kierunku dużych komercyjnych projektów, pozwalających osiągnąć niezależność energetyczną, tak by docelowo proporcje mikro i dużych inwestycji plasowały się na poziomie 50/50 oraz w kierunku stałego podnoszenia jakości i wydajności modułów. To oznacza rozwój technologiczny i wprowadzanie innowacyjnych materiałów używanych do produkcji modułów, które mogą minimalizować poziom strat i podnieść wydajność do 26%. Dziś to 21%.”

Rynek fotowoltaiki, a ekonomia

Mariusz Wilk: „Duże instalacje komercyjneRynek fotowoltaiki 01 o coraz większej powierzchni pozwolą także położyć większy nacisk na kwestie bezpieczeństwa i stabilności systemów PV. Inwestorzy w Polsce zaczynają być świadomi stosowanych rozwiązań i wykluczać oferty, w których kwestia kalkulacji statyki budynku i wytrzymałości montowanych komponentów pozostaje niejasna. W zachodnich krajach systemy oraz komponenty PV od dawna podlegają normom prawa budowlanego. Warto by i u nas w kraju coraz częściej poddawać pod dyskusję – także legislacyjną – zagadnienie instalacji fotowoltaicznych jako elementów konstrukcji budynku i wynikających z tego konsekwencji.”

Wśród wiodących trendów nasi eksperci przewidują również wzrost zainteresowania rozwiązaniami hybrydowymi, dalszy rozwój technologii, które zastępować będą rosnące w dziale jakim jest rynek fotowoltaiki deficyty surowców, dążenie do większej niezależności energetycznej, a w jego rezultacie boom na systemy magazynowania energii.

Mariusz Wilk: „Budowa magazynów jest logiczną konsekwencją przemian branżowych, choć oczywiście to wciąż kosztochłonne przedsięwzięcie. Instalacje z magazynem energii podnoszą koszt dwukrotnie, ale wśród klientów biznesowych coraz częściej schodzi to na drugi plan. Oni już dziś mają tak duże rachunki za energię, że przy dodatkowych obawach o wzrosty cen nie chcą dłużej czekać. Mamy inwestorów, którzy pod swoje nowe instalacje 30-40 kW planują założyć już w przyszłym roku magazyny energii. W tym roku, korzystając z leasingu postawili instalacje, w kolejnym roku też w leasingu zainwestują w baterie.”

Nowe technologie w fotowoltaice

Argument ekonomiczny od zawsze przyspieszał rozwój PV w Polsce. Ale warto obok niego zauważyć jeszcze inny czynnik nie bez znaczenia dla tempa tej dynamiki – skok technologiczny. Branża fotowoltaiczna jest dziś bastionem nowoczesnych rozwiązań i poligonem dla stałego rozwoju systemów, modułów, technik montażu. Dowodem na to może być uruchomiona we Wrocławiu, w maju br., pierwsza na świecie fabryka drukowanych, elastycznych ogniw fotowoltaicznych z perowskitu. Zaledwie trzy miesiące po tym wydarzeniu, ogniwa perowskitowe zamontowano w Lublinie i było to pierwsze na świecie wdrożenie technologii opartej na perowskitach, dzięki którym budynki mogą być samowystarczalne energetycznie.

Maciej Drobczyk: „Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazków, a to, czego branża PV szczególnie teraz potrzebuje to technologie odpowiadające na deficyty surowców. Coraz częściej mówi się o technologii heterozłączy HJT (z ang. Heterojunction Technology). Technologia ta pozwala podnieść stopień sprawności modułów oraz zmniejszyć degradację (wydłużyć żywotność). Szacuje się że nastąpi „przesiadka” z aktualnych ogniw PERC na HJT. Niektórzy producenci inwestują w tzw. „ogniwa na zakładkę”, których głównym celem jest zwiększenie wydajności. Kiedy warstwy nachodzą na siebie, niwelowane są przerwy między nimi i więcej mocy uzyskuje się z tej samej powierzchni modułu. To tylko przykłady szukania rozwiązań dla zwiększenia wydajności, sprawności czy pokrycia przerw w dostawach.”

Czy faktycznie nowości technologiczne wypełnią braki magazynowe i przywrócą tempo instalacji systemów fotowoltaicznych w Polsce zobaczymy już po trzech miesiącach 2022 roku. Na pewno jego pierwszy kwartał będzie wyścigiem z czasem. Bo mimo licznych głosów o dyskryminacji i nierównych szansach dla przyszłych prosumentów, machina legislacyjna wobec nowelizacji ustawy OZE wydaje się być przesądzona. A to może oznaczać, że tak jak przepowiada stowarzyszenie europejskiego sektora fotowoltaicznego SolarPower Europe w swoim ostatnim raporcie, dalszy – zaskakująco szybki – wzrost mocy na polskim rynku PV ulegnie poważnemu spowolnieniu.

Czytaj również: Fotowoltaika zostanie ograniczona przez nowe przepisy?

planet partners/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 14-01-2022 11:01:35

W sanockiej ciepłowni stanie kocioł na biomasę za ponad 16,2 mln zł

Ponad 16,2 milionów złotych kosztować będzie kocioł na biomasę o mocy 7 MW, który powstanie na terenie ciepłowni w Sanoku na Podkarpaciu.

W środę w Sanoku uroczyście podpisana została umowa na dofinansowanie tej inwestycji. Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 7,5 mln zł z Programu Ciepłownictwo Powiatowe realizowanego przez NFOŚiGW. Obecna na miejscu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, powiedziała, że inwestycja jest bardzo ważna dla spełnienia regulacji unijnych dotyczących europejskiego Zielonego Ładu. Obecnie w ciepłowni przy ul. Kiczury produkowane jest ciepło w kotłach węglowych.

Kocioł na biomasę ważną inwestycją

Ponadto, zdaniem wiceminister, kocioł na biomasę jest ważny także ,,dla poprawy jakości środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa ciepłowniczego dla mieszkańców, a przede wszystkim podniesienia jakości życia mieszkańców”.
Z kolei wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski podkreślił, że systemy energetyczne i ciepłownicze, które powstają w mniejszych miejscowościach, takich jak Sanok, są bardzo kluczowe, nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska, ale przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego.

„Chcemy, aby te systemy przechodziły w jak najbardziej nieemisyjne, a nasz program Ciepłownictwo Powiatowe pomoże ten cel osiągnąć” – zapewnił.

Koszt powstania nowej instalacji to ponad 16,2 mln zł. Ponad 7,5 mln zł stanowi bezzwrotna dotacja z Programu Ciepłownictwo Powiatowe prowadzonego przez NFOŚiGW. Inwestycja zakłada budowę kotła na biomasę wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy cieplnej 7 MWt na terenie istniejącej ciepłowni przy ul. Kiczury w Sanoku. Paliwem dla instalacji będzie biomasa leśna (zrębki). Ciepło produkowane będzie przez cały rok na potrzeby istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej.

Pomoże w walce ze smogiem

Zdaniem burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego, Kociol na biomase Sanok 02inwestycja otwiera nowy rozdział w walce ze smogiem.

„Chcemy, aby emisja CO2 była zachowana na niższym poziomie, a w przyszłości miasto kojarzyło się z czystym powietrzem” – dodał.

Jak poinformowano, kocioł na biomasę będzie stanowił podstawowe źródło do produkcji ciepła w istniejącym systemie ciepłowniczym. Instalacja będzie pracowała od 25 proc. do 100 proc. swojej mocy. Praca z różną mocą w ciągu roku wynikać będzie m.in. z wielkości zapotrzebowania na ciepło w okresie letnim i konieczności współpracy z innymi kotłami w sezonie grzewczym.

Obecnie w ciepłowni przy ul. Kiczury produkowane jest ciepło w kotłach węglowych. Produkcja ciepła z w kotle na biomasę zastąpi część tej produkcji. Jak podało zarządzające ciepłownią Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (SPGK), biomasa będzie stanowiła około 56 proc. produkcji całkowitej ciepła.

„Oznacza to, że w wyniku realizacji tej inwestycji system ciepłowniczy Sanoka sprosta regulacjom unijnym, uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego, a przede wszystkim znacząco obniży emisję zanieczyszczeń do powietrza” – podkreślił prezes SPGK Krzysztof Jarosz.

Czytaj też: Biomasa jako rodzaj odnawialnego źródła energii (OZE)

PAP/fot.SPGK /fot.MFiPR


Autor: Polska Agencja Prasowa 13-01-2022 17:33:33

Wody geotermalne ogrzeją placówki w województwie świętokrzyskim

Powiat kazimierski realizuje projekt, w którym wody geotermalne będą wykorzystywane jako źródło energii cieplnej przy wsparciu środków unijnych.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania tego przedsięwzięcia o 1, 862 mln zł. Powiat kazimierski od 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, realizuje projekt "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii". Dzięki wykorzystaniu wód geotermalnych energia cieplna popłynie do kilku placówek na terenie powiatu kazimierskiego.

Wody geotermalne – województwo planuje wielkie przedsięwzięcia

Obradujący w środę Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu wartości unijnego dofinansowania projektu o 1,862 mln zł do kwoty 9,862 mln zł.wodygeotermalne2 13.01

"Geotermia jest bardzo ważna, z punktu widzenia poprawy jakości powietrza oraz rozwoju naszego regionu, przedsięwzięcie, którego efektem ma być ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery oraz oparcie zapotrzebowania na energię cieplną na pompach ciepła wykorzystujących wody geotermalne z odwiertu w Cudzynowicach. Realizacja tego projektu wiąże się również z planami utworzenia w Kazimierzy Wielkiej uzdrowiska i budowy tam odkrytych basenów termalnych wypełnionych wodą siarczkową" – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Zakres prac realizowanych w ramach projektu obejmuje m.in. wykonanie odwiertu chłonnego o głębokości 750 metrów w Kazimierzy Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstaje także rurociąg łączący odwierty z pompami tłocznymi. Zaplanowano również zmodernizowanie kotłowni w placówkach objętych projektem, wykonanie przyłączy, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz zamontowanie na dachach budynków paneli fotowoltaicznych.

Czytaj także: Politechnika Łódzka chce wykorzystać ciepło odpadowe do produkcji energii

źródła: PAP/ fot. pexels, pixabay

 

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.