PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / OZE / KRIR zaniepokojona OZE. Proponowane zmiany oprotestowane

KRIR zaniepokojona OZE. Proponowane zmiany oprotestowane

Autor: Mateusz Chrząszcz 2021-11-09 17:43:53
OZE

OZE było kolejnym tematem, który zaniepokoił KRIR. W dniu 4 listopada 2021 r. Prezes KRIR W. Szmulewicz zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Wyrażono sprzeciw przeciwko zaproponowanym zmianom w systemie rozliczania prosumentów ze sprzedawcą energii elektrycznej.

Projekt ustawy uderza w domowe inwestycje OZE

W ramach zaproponowanego sytemu tzw. net-billingu, energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. Podstawą rozliczeń będzie depozyt prosumencki, czyli konto prosumenckie prowadzone przez sprzedawcę energii, które będzie zasilane wartością energii elektrycznej. Za energię elektryczną pobraną z sieci prosument będzie płacił według stawek operatora. Zaproponowany system jest niekorzystny dla prosumentów ze względu na dużą różnicę cen energii na rynku a stawek proponowanych przez operatora. Stanowi to zagrożenie dla wyhamowania inwestycji gospodarstw domowych w instalacje odnawialnych źródeł energii, ze względu na wydłużony czas zwrotu inwestycji.

W związku z czym KRIR wnioskuje, aby cena energiioze polska zyska 2 wprowadzana przez prosumenta do sieci nie była niższa niż 25% ceny energii sprzedawanej przez operatora sieci.

W powyższej sprawie zwrócnono się również do Marszałka Senatu RP T. Grodzkiego oraz Wicepremiera H. Kowalczyka - ministra rolnictwa i rozwoju. Wsi.

OZE – ustawa znowelizowana

Ustawa o OZE została poparta przez 225 posłów, przeciw było 212, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił zgłoszony przez klub KO wniosek o odrzucenie projektu w całości. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Zgodnie z nową regulacją, net billing będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach - w systemie opustów - przez 15 lat.

Net billing przewiduje, że prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy prądu. Będą też ponosić opłaty dystrybucyjne, z 15 proc. rabatem na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej tam przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Czytaj więcej: Ustawa o OZE, wprowadzająca nowy system dla prosumentów znowelizowana przez Sejm

 

KRIR.pl/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa

Tauron przyłączy kolejnych 200 stacji ładowania aut elektrycznych 


Autor: Polska Agencja Prasowa

Hołownia: Tylko odnawialne źródła energii zapewnią Polsce niezależność 


Autor: Polska Agencja Prasowa

Prawo ochrony środowiska przyjęte przez senacką Komisję Środowiska


BULT SMOGOWICZE