PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / OZE / Lewiatan: Firmy czekają istotne zmiany prawne w ochronie środowiska i OZE

Lewiatan: Firmy czekają istotne zmiany prawne w ochronie środowiska i OZE

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-01-07 07:01:14
 zmiany prawne

Konfederacja Lewiatan poinformowała, że rok 2022 przyniesie istotne zmiany prawne w obszarze klimatu, energii i ochrony środowiska w Polsce i na poziomie UE.

Zdaniem ekspertów powinny one ułatwić przedsiębiorcom "zieloną transformację". Jak zauważyła Konfederacja Lewiatan, w bieżącym roku ma zostać wprowadzonych wiele zmian legislacyjnych dotyczących ekologii. ,,Ma być powołany Fundusz Transformacji Energetyki, będą trwały prace nad zmianą ustawy o OZE transponującą dyrektywę RED II oraz przepisami odblokowującymi możliwość inwestycji w elektrownie wiatrowe na lądzie. Przedsiębiorcy czekają też na nowy projekt ustawy wdrażający model rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz projekt ustawy dotyczący systemu kaucyjnego" – wyliczono w informacji.

Zmiany prawne na poziomie UE i prawa krajowego

Eksperci Lewiatana na poziomie unijnym spodziewają się intensywnych negocjacji pakietu FIT for 55 ogłoszonego w lipcu i grudniu 2021 r. Ma on służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie. W Polsce kluczowe zmiany prawne będą dotyczyły sektora energetycznego i gospodarki odpadami.

,,W I kwartale 2022 r. procedowany ma być projekt o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, powołujący Fundusz Transformacji Energetyki. Konieczne byłoby uwzględnienie, ze środków Funduszu, wsparcia koniecznych zmian w obszarze zasobów ludzkich, w tym możliwość dofinansowania przekwalifikowania zawodowego i szkoleń pracowników zatrudnionych w sektorze energetyki konwencjonalnej" – podkreśliła dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Dorota Zawadzka-Stępniak.

Jej zdaniem w I kwartale 2022 r. powinny wejść w życie rozporządzenia dotyczące procesów rynku energii i systemu pomiarowego oraz zmieniające zasady kształtowania i kalkulacji taryf za ciepło.

Ekspertka Lewiatana dodała, że w 2022 r. planowane jest procedowanie projektu zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ("ustawa odległościowa 10h").

,,Przywrócenie możliwości rozwoju projektów lądowej energetyki wiatrowej to warunek wzmocnienia polskiej gospodarki, stabilizacji cen energii elektrycznej w dłuższej perspektywie, dalszej dywersyfikacji struktury wytwarzania energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych" – podkreśliła Dorota Zawadzka-Stępniak

Zmiany prawne w sprawie OZE

Według Konfederacji Lewiatan w tym roku planowane Zmiany prawne OZE 02są także zmiany prawne w sprawie OZE, w tym konsultacje publiczne projektu zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, jako realizacja unijnych zobowiązań i transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa RED II).

,,To kluczowa dyrektywa w zakresie OZE dla przedsiębiorców. Nowe przepisy mają rozwijać i wzmacniać nowe rozwiązania i technologie sektora OZE, w szczególności dotyczyć będą obszarów takich jak: biometan (m.in. definicja i zakres prowadzenia działalności), klastry energii (m.in. czytelne zasady tworzenia i zakres funkcjonowania), hybrydowe instalacje OZE czy instalacje modernizowane, zwiększanie udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie, gwarancje pochodzenia, partnerski handel energią – peer-to-peer, wsparcie kontynuacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia i inne" – wymieniła ekspertka Lewiatana

Organizacja liczy na nowy projekt zmieniający ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektóre inne ustawy, wdrażający model rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i uwzględniający uwagi zgłoszone przez Konfederację Lewiatan oraz Radę Dialogu Społecznego.

,,Projekt ustawy wdrażający ROP, który był poddawany konsultacjom publicznym w sierpniu/wrześniu 2021 r., jest zdaniem przedsiębiorców niezgodny z dyrektywą odpadową, którą ma implementować, a także polskimi regulacjami, włącznie z postanowieniami konstytucji. Dlatego apelujemy o transparentny i otwarty dialog resortu na temat kształtu ROP z różnymi interesariuszami, w tym przedsiębiorcami prywatnymi" – podkreśliła Dorota Zawadzka-Stępniak.

Przedsiębiorcy oczekują również na projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wdrażający w Polsce system kaucyjny.

Czytaj też: Wojciech Jakóbik: Kryzys energetyczny może przyspieszyć tranformację

PAP/fot.pixabay


Rynek fotowoltaiki od 1 lipca. Ważna zmiana systemu rozliczeń

Autor: Tomasz Racki 2022-06-30 18:11:00

Koszt przyłączenia biogazowni do sieci. Kto ma go ponieść?

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-29 14:08:00

Jacek Sasin: Będziemy dalej inwestować w kierunku OZE

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-29 11:00:00

BULT SMOGOWICZE