PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / OZE / Jak zaoszczędzić, decydując się na fotowoltaikę w swoim gospodarstwie?

Jak zaoszczędzić, decydując się na fotowoltaikę w swoim gospodarstwie?

Autor: Świat Rolnika 2022-07-11 10:43:00
fotowoltaika

Montaż paneli fotowoltaicznych to inwestycja pozwalająca generować własny prąd, której opłacalność wzrasta ze względu na możliwość otrzymania różnego rodzaju dofinansowań.

Co więcej, skorzystać z nich mogą nie tylko osoby fizyczne, ale również rolnicy. Jak zatem zaoszczędzić decydując się na fotowoltaikę w swoim gospodarstwie? Odpowiedź na to pytania znajduje się w niniejszym artykule.

Fotowoltaika dla rolnika – dofinansowania

Powszechnie wiadomo, że gospodarstwa rolne zużywają znacznie więcej prądu niż ma to miejsce w przypadku domów jednorodzinnych. W związku z tym to właśnie inwestycja w fotowoltaikę, a co za tym idzie produkowanie własnego prądu pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z rachunkami za energię. Co więcej, większe zużycie prądu sprawia, że montaż paneli fotowoltaicznych zwraca się znacznie szybciej, a wpływ na to ma również możliwość uzyskania dofinansowań dedykowanych właśnie rolnikom.

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników

Jednym z najkorzystniejszych sposobów uzyskania dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników jest skorzystanie z ulgi inwestycyjnej. Jest to rozwiązanie dedykowane dla rolników, którzy zdecydowali się na:

– budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości wykorzystywanych w celach gospodarczych,
– zakup urządzeń i instalacji stosowanych w gospodarstwie, w tym m.in. paneli fotowoltaicznych.

Warto podkreślić, że możliwość skorzystania z ulgi przysługuje zarówno rolnikom rozliczającym się ryczałtowo, jak i w ramach podatku VAT. Jest ona dedykowana dla wszystkich podmiotów prawa, czyli nie tylko osób fizycznych, ale również firm, instytucji oraz organizacji będących płatnikami podatku rolnego oraz właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych.

W jaki sposób skorzystać z ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę dla rolników? W tym przypadku konieczne będzie złożenie wniosku do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Należy w nim udokumentować wysokość poniesionych kosztów, ponieważ na tej podstawie wyliczana zostaje wysokość ulgi, która stanowi 25% kosztów inwestycji, które można odliczać przez 15 lat od jej zakończenia. Warto podkreślić, że rolnik nie otrzymuje dofinansowania w gotówce, ale jest ono odliczane od jego podatku rolnego, co oznacza, że może wystąpić sytuacja, w której przez kilka lub kilkanaście lat nie będzie musiał uiszczać tej należności. Co jeszcze jest istotne w przypadku ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę dla rolnika? Przede wszystkim fakt, że skorzystać z niej można jedynie w przypadku, gdy inwestycja została w całości sfinansowana z własnych środków, czyli nie skorzystano z innych dotacji (np. Agroenergia). Pamiętać należy także o tym, że montaż paneli słonecznych musi odbywać się w gminie, w której rozliczany jest podatek rolny.

Dofinansowanie do fotowoltaiki – programy dedykowane rolnikom

W poprzednim akapicie wspomniano, że rolnik chcący skorzystać z ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę musi sfinansować zakup i montaż instalacji w całości z własnych środków. Warto jednak mieć świadomość, że istnieją również specjalne programy dofinansowania fotowoltaiki dla rolników, które w określonych przypadkach mogą okazać się bardziej opłacalne niż sama ulga. W związku z tym warto zapoznać się z ich założeniami, a także dokładnie obliczyć rentowność inwestycji w różnych wariantach dofinansowania. Pomoc w tej kwestii oferuje Polenergia Fotowoltaika, czyli firma posiadająca ogromne doświadczenie w realizacji inwestycji w fotowoltaikę w gospodarstwach rolnych.

Z jakich programów mogą skorzystać rolnicy? Możliwości w tym przypadku jest kilka, ponieważ dostępne są między innymi ogólnopolskie programy Agroenergia oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw. Planowane jest także uruchomienie ogólnopolskiego programu Energia dla wsi, a ciekawą alternatywą mogą być również regionalne programy wykorzystujące dotacje unijne dla rolników na fotowoltaikę, które są dostępne m.in. w województwie kujawsko-pomorskim, czy świętokrzyskim. Szczegółowe informacje na temat programów dofinansowań do fotowoltaiki dedykowanych rolnikom można znaleźć pod linkiem: https://www.polenergia-pv.pl/fotowoltaika-dla-rolnika.

Ogólnodostępne dofinansowania do fotowoltaiki

Warto mieć świadomość, że będąc rolnikiem można również skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki na zasadach ogólnych, ponieważ rolnik prowadzi również swoje gospodarstwo domowe. W związku z tym może wnioskować o różnego rodzaju ulgi i dofinansowania, które przysługują w przypadku inwestycji w fotowoltaikę, która ma zaspokoić jego własne zapotrzebowanie na prąd (np. ogrzewanie budynku mieszkalnego pompą ciepła). Najbardziej znane w tym przypadku są programy ogólnopolskie, takie jak np. Mój Prąd, ale warto również mieć świadomość, że skorzystać można również z regionalnych programów dofinansowań do fotowoltaiki.

Mój Prąd

Najpopularniejszym dofinansowaniem do fotowoltaiki jest rządowy program Mój Prąd, który w obecnej edycji pozwala uzyskać nawet 20 500 złotych, jednak aby móc starać się o taką kwotę należy wyposażyć instalację fotowoltaiczną we wszystkie komponenty uwzględnione w programie oraz przejść do nowego systemu rozliczeń net-billingu. Kwota dofinansowania nie może również przekroczyć 50% kosztów, a samo dofinansowanie przysługuje jedynie w przypadku instalacji o mocy od 2 do 10 kW. W przypadku zakupu samej fotowoltaiki kwota dofinansowania jest znacznie niższa i nie może przekraczać 4 tys. złotych.

Czyste Powietrze

Innym znanym programem dofinansowania fotowoltaiki jest program Czyste Powietrze, który pozwala ubiegać się również o dopłaty do pomp ciepła, termomodernizacji budynku, czy wymiany stolarki. Warunkiem w tym przypadku jest wymiana starego pieca na ekologiczne źródło ciepła, czego przykładem może być pompa ciepła wraz z zasilającą ją fotowoltaiką. W ramach programu Czyste Powietrze obowiązują trzy poziomy dofinansowania, a mianowicie w wysokości do 30, 37 oraz do 69 tys. złotych. Możliwość skorzystania z konkretnej wysokości dofinansowania determinuje w tym przypadku nie tylko zakres inwestycji, ale również dochody osoby wnioskującej.

Ulga termomodernizacyjna

Odmienną formą dofinansowania do fotowoltaiki jest również ulga termomodernizacyjna, która pozwala odliczyć od podstawy obliczenia podatku kosztów poniesionych na termomodernizację budynku, w tym również montaż instalacji fotowoltaicznej. Limit odliczeń wynosi w tym przypadku 53 tys. złotych, a kwota ta może być odliczana nie dłużej niż przez 6 następujących po sobie lat. W tym miejscu warto podkreślić, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać również osoby, które otrzymały dofinansowanie z programu Mój Prąd lub Czyste Powietrze, jednak uzyskana kwota dofinansowania nie podlega odliczeniu w ramach ulgi.

Energia Plus

Program, który zakłada wsparcie dla przedsiębiorców decydujących się na montaż paneli fotowoltaicznych. Warto mieć świadomość, że skorzystać z niego mogą również rolnicy, ponieważ wielu z nich prowadzi swoje gospodarstwo jako działalność gospodarczą. Obecnie środki na bezzwrotne dotacje zostały już wykorzystane, ale nadal istnieje możliwość uzyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach, której wysokość może pokryć nawet 85% kosztów kwalifikowanych.

Regionalne programy dofinansowania do fotowoltaiki

Podobnie jak w przypadku dofinansowań do fotowoltaiki dedykowanych rolnikom również ogólne dotacje często mają charakter lokalny. Z reguły dostępne są na poziomie konkretnych województw, ponieważ ich organizatorem jest właściwy terytorialnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na ich temat znajduje się pod linkiem: https://www.polenergia-pv.pl/dofinansowanie-do-fotowoltaiki, gdzie przedstawione zostały zarówno programy ogólnopolskie, jak i rozpisane dofinansowania dostępne w poszczególnych województwach.

Podsumowując należy stwierdzić, że rolnicy, którzy pragną zainwestować w fotowoltaikę mają szerokie spectrum możliwości w zakresie wnioskowania o różnego rodzaju dofinansowania. To od ich wysokości w dużej mierze uzależniony jest czas, w którym tego typu inwestycja się zwróci.