PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / OZE / Grupa Azoty wyda 2,7 mld zł na projekty zielone i dekarbonizacyjne

Grupa Azoty wyda 2,7 mld zł na projekty zielone i dekarbonizacyjne

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-11-03 00:01:45
Grupa Azoty

Grupa Azoty zaprezentowała strategię do 2030 r. Zakłada w niej uruchomienie projektu "Zielone Azoty", redukcję emisji, dekarbonizację, budowę OZE, technologie wodorowe i ewentualne użycie źródeł jądrowych. Nakłady na te projekty mają wynieść ok. 2,7 mld zł.

Jak poinformowały Azoty w prezentacji strategii, celem projektu „Zielone Azoty” jest ograniczenie użycia energii elektrycznej „systemowej” produkowanej z węgla do poziomu poniżej 50 proc. energii łącznie zużywanej.

Grupa azoty stawia na zieloną energię

Prowadzone mają być działania w kierunku osiągnięcia do 2030 r. statusu wytwórcy energii zeroemisyjnej. Planowane inwestycje w obszarze OZE będą realizowane głównie na własnych aktywach, grupa nie wyklucza zaangażowania się w projekty zewnętrzne. Zgodnie z założeniami, łączna moc nowych OZE w 2030 r. osiągnie w przybliżeniu 300 MW.

Grupa Azoty szacuje, że dzięki planowanym inwestycjom uniknie kosztu zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w skali roku, a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie 40 proc. - napisano w prezentacji.

Jednym z filarów projektu „Zielone Azoty” ma być aktywność Grupy w rozwoju europejskiego rynku wodorowego, a grupa do 2024 r. przeprowadzi również analizy dotyczące budowy w siatkach swoich największych fabryk małych, modułowych reaktorów jądrowych (SMR). W ocenie Azotów, elektrownie takie umożliwiałyby stabilizację struktury wytwarzania energii w grupie i gwarantowałyby konkurencyjną cenę mediów energetycznych.

Zgodnie ze strategią głównymi celami w obszarze energetyki będą dywersyfikacja źródeł energii i odchodzenie od źródeł węglowych, głównie na rzecz OZE, a przejściowo w kierunku gazu. Grupa ma dążyć do maksymalizacji wykorzystania synergii między energetyką i instalacjami chemicznymi np. w obszarze produkcji energii z ciepła procesów chemicznych.

Grupa Azoty chce programu dekarbonizacyjnego

Program dekarbonizacyjny ma pozwolićgrupa azoty wyniki q1 2 na obniżenie szacowanej emisji CO2 w 2030 r. o ponad 800 tys. ton w stosunku do roku 2020 oraz o 3,7 mln ton rocznie w stosunku do referencyjnego w UE roku 1990. Azoty zakładają też, że emisja CO2 względem 2020 r. zostanie zredukowana o 34 proc. w obszarze własnej energetyki i o 51 proc. dla energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. Zgodnie ze strategią, do 2030 r. nastąpi redukcja zużycia węgla w Grupie o 65 proc. w stosunku do roku 2020.

Nowym segmentem Grupy Azoty będą poliolefiny, czyli obszar powstającego projektu Polimery Police. Głównymi celami w tym obszarze będą m.in. rozpoczęcie działalności i osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej na rynku polipropylenu, a także rozwój na rynku zaawansowanych produktów polimerowych.

W segmencie tworzyw poliamidowych nowe produkty będą powstawać, w większym stopniu niż dziś, z wykorzystaniem recyklingu odpadów - zarówno z własnych instalacji produkcyjnych Grupy Azoty, jak również tych pozyskiwanych z rynku zewnętrznego.

Inwestycje strategiczne mają być finansowane poprzez obligacji lub celowe kredyty, wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i innych planowanych mechanizmów wsparcia oraz wydłużenie finansowania korporacyjnego poprzez przedłużenie obecnych lub zawarcie nowych umów finansowania korporacyjnego.

Planowany poziom wydatków na badania, rozwój, instalacje pilotażowe i innowacje w Grupie Azoty w 2030 roku szacowany jest na 2-3 proc. przychodów grupy kapitałowej.

Czytaj również: Grupa Azoty szacuje wynik finansowy w III kwartale na 300 mln zł

PAP/fot. pixabay


Autor: Tomasz Racki

Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022 – jutro ważny raport


Autor: Polska Agencja Prasowa

Sasin: musimy bezpośrednio przejść od węgla na OZE i atom 


Autor: Polska Agencja Prasowa

PGE: Powstaną dwie farmy fotowoltaiczne na Dolnym Śląsku


BULT SMOGOWICZE