Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 02-12-2016 17:51:01

Mniej odpadów na wysypiskach? Nowe rozwiązania wkrótce

Mniej odpadów na wysypiskach? Nowe rozwiązania wkrótce

Ministerstwo Środowiska pracuje nad rozwiązaniami, które zmniejszą liczbą odpadów trafiających na wysypisko i zachęcą mieszkańców do bardziej efektywnej segregacji.

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, w odniesieniu do wysokości stawek opłat za składowanie odpadów. To kolejny krok, który ma na celu wspieranie efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Polska w rankingu poziomu recyklingu państw UE klasyfikuje się dużo poniżej średniej unijnej. Obecnie poziom ten wynosi zaledwie 32 proc. i znacznie odbiega od średniej UE (Niemcy 63,8 proc, Austria 56,3 proc., Belgia 55,1 proc., Szwajcaria 53,5 proc).

 

– Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie tracone są cenne surowce wtórne. Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska regulacje mają sprawić, aby na wysypiska trafiało ich jak najmniej” – poinformował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

 

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami wymaga tego, by najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

 

Zmiany  dotyczą 87 rodzajów odpadów (spośród 919) i wejdą w życie w 2018 roku. Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę stawek opłat za składowanie wybranych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać na składowisko, takich jak:

  • odpady komunalne (w szczególności zmieszane),
  • odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych
  • zużyte baterie i zużyte akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady opakowaniowe, w tym m.in.: opakowania z tworzyw sztucznych, metali i szkła. Stanowią one cenny surowiec, który zamiast trafić na wysypisko, może być powtórnie wykorzystany.

 

Zmiana stawek opłat będzie wprowadzana stopniowo – w trzyletniej perspektywie czasowej (do roku 2020). Docelowa stawka opłaty w roku 2020 wyniesie 270 zł za umieszczenie 1 tony odpadów na składowisku.

 

Wprowadzenie nowych stawek ma zapewnić zwiększenie recyklingu odpadów, a tym samym zachęcić odbiorców do bardziej efektywnej segregacji odpadów na cztery a nie na dwie frakcje (suche mokre). Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 roku musi osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W 2015 nasz kraj osiągną zaledwie 26-procentowy poziom recyklingu ww. czterech frakcji.

 

Ponadto nowe regulacje mają sprzyjać prawidłowym zachowaniom podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami i przeciwdziałać składowaniu na wysypiskach odpadów niebezpiecznych dla środowiska np. elektrośmieci.

 

Opłaty za składowanie odpadów są ponoszona przez podmiot zarządzający składowiskiem. Dotyczyć będą zatem przedsiębiorców kierujących do składowania odpady, które w ogóle nie powinny trafić na wysypiska.

 

Planowana regulacja nie będzie mieć bezpośredniego przełożenia na opłaty ponoszone przez obywateli za odbiór śmieci. W przypadku gmin, w których mieszkańcy osiągają bardzo dobre wyniki w zakresie selektywnego zbierania odpadów, opłata nie będzie mieć nawet pośredniego przełożenia na budżet gospodarstw domowych.

 

– Ważne jest prawidłowe zarządzanie przez gminy gospodarką odpadami komunalnymi oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców w selektywne zbieranie odpadów. Takie działanie ma także kluczowe znaczenie  dla zmniejszenia marnotrawstwa surowców w naszym kraju – zaznaczył wiceminister Mazurek.

 

mos.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.