PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Leśnictwo / Nowy rezerwat przyrody pojawi się w katowickiej dyrekcji LP

Nowy rezerwat przyrody pojawi się w katowickiej dyrekcji LP

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-11-01 13:49:34
Rezerwat przyrody

Na terenie katowickiej dyrekcji Lasów Państwowych powstanie nowy rezerwat przyrody. W „Górze Stołowej” w Nadleśnictwie Olkusz będą chronione rzadkie siedliska przyrodnicze. To jedno z wielu działań na terenie katowickich rezerwatów przyrody.

Kolejny rezerwat przyrody

Jak czytamy na stronie Lasów Państwowych, na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach wyróżnione zostały 104 rezerwaty o powierzchni ponad 5627 ha, w tym: 86 rezerwatów leśnych, pięć rezerwatów florystycznych, po trzy rezerwaty torfowiskowe i przyrody nieożywionej, po dwa rezerwaty krajobrazowe, stepowe i wodne, rezerwat faunistyczny.

Na początku września, z inicjatywy prof. Jana Bodziarczyka, eksperta z Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, oraz RDOŚ w Krakowie, zorganizowano spotkanie. Tematem głównym było uzgodnienie stanowiska, by powołać nowy rezerwat przyrody „Góra Stołowa”.

Podczas ostatniego spotkania omówiono granice rezerwatu oraz podkreślono potrzebę wyznaczenia otuliny wokół cennego obszaru. Wśród chronionych w rezerwacie siedlisk znajdzie się żyzna buczyna sudecka, ciepłolubna buczyna storczykowa czy jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym. To nie jedyne prace, które są prowadzone na terenach katowickich rezerwatów. Aż o 20 ha (z ponad 6 ha do 26 ha) został powiększony rezerwat przyrody „Rogalice” w Nadleśnictwie Brzeg. Przed powiększeniem terenu ochrony był to jeden z najmniejszych rezerwatów leśnych w tamtejszej okolicy.

Ten rezerwat przyrody został utworzony w 1969 r., a przedmiotem ochrony był i jest drzewostan olszy czarnej prawdopodobnie naturalnego pochodzenia. Wykonana w ubiegłym roku ekspertyza wykazała wysoki stopień bioróżnorodności w obszarze przylegającym do rezerwatu. Teren ten charakteryzuje się dużym stopniem naturalności. Dlatego, by zachować cenne siedliska RDOŚ w Opolu, przy akceptacji leśników, wydał zarządzenie w sprawie powiększenia „Rogalic”.
Co ciekawe, Nadleśnictwo Brzeg posiada najwięcej rezerwatów na terenie województwa opolskiego, stref ochronnych wokół ostoi ptaków takich jak bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, kania ruda, a nawet rybołów. Nieodzownym elementem bogactwa przyrodniczego tej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych są łąki śródleśne oraz żyzne siedliska łęgowe i grądowe w dorzeczu Odry.

Piątka dla zwierząt. Branża mięsna chce podkomisji ws. uboju rytualnego!

Rezerwat przyrody z nazwą od nazwiska pustelnika

W ostatnim czasie poszerzono także rezerwat przyrody „Rajchowa Góra”, Rezerwat przyrody który znajduje się w Nadleśnictwie Koszęcin. Staranie o powiększenie tego cennego obszaru rozpoczęto już w 2018 r. Pomysł został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Katowicach, uzyskując również akceptację Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Na terenie tego utworzonego w 1959 r. rezerwatu, jest chroniony starodrzew z dominującą sosną oraz z licznymi okazałymi bukami, dębami świerkami, jak również wieloma cennymi i rzadkim i gatunkami roślin występujących w runie. Początkowo obszar chroniony obejmował 8,20 ha, obecnie został powiększony do ponad 10 ha. Dziś ochroną objęto także sąsiadujący z nim drzewostan na siedlisku lasu mieszanego świeżego o analogicznych walorach przyrodniczych, jak rosnący w rezerwacie.

Ten rezerwat przyrody swoją nazwę zawdzięcza pustelnikowi nazwiskiem Rajch, który według miejscowych podań zamieszkiwał w szałasie szczyt niewielkiego wzniesienia porośniętego lasem.

Natomiast na terenie Nadleśnictwa Koszęcin trwają prace w rezerwacie „Jeleniak-Mikuliny”. Ratunkiem dla tego obszaru jest maksymalne spowolnienie odpływu wody, utrzymanie oraz jej retencjonowanie. Zakres prac obejmuje naprawę uszkodzonej podczas powodzi w 2010 r. grobli czołowej oraz budowę nowego urządzenia spustowo-piętrzącego, tzw. mnicha. Prace będą obejmowały również naprawę tzw. przelewów burzowych, chroniących groblę przed rozmyciem.

Rezerwat przyrody, utworzony z inicjatywy miejscowych leśników w 1957 r., chroni cenne śródleśne torfowiska z pierwotną roślinnością, które jest również miejscem lęgowym żurawi. Aktualnie jego powierzchnia wynosi ponad 120 ha. Należy dodać, że wszystkie prace są prowadzone po zakończeniu okresu lęgowego ptactwa.

lasy.gov.pl/fot.LP


Rak błotny wróci na Śląsk. Założono stado podstawowe

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-12-07 06:51:01

Pszczoły zimą, czyli zimowla i kłęby w pszczelim ulu

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-12-06 15:49:48

Grzyby – czy naprawdę jest to sama woda? Obalamy mity!

Autor: Adam Szewczyk 2020-12-06 14:41:55

BULT SMOGOWICZE