PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Wiceminister Edward Siarka na Konferencji Członków Federacji FACE

Wiceminister Edward Siarka na Konferencji Członków Federacji FACE

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-04-07 10:30:00
Edward Siarka

Wiceminister Edward Siarka wziął udział w Konferencji Federacji FACE, gdzie mówił o planowanych zmianach w Prawie łowieckim, by usprawnić funkcjonowanie PZŁ.

Członkowie Federacji FACE, reprezentującej 7 milionów myśliwych z całej Europy, spotkali się na konferencji pt. „Zapewnienie silnej przyszłości łowiectwu” w dniu 6 kwietnia br. w Warszawie.

Edward Siarka na konferencji FACE

Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka w swoim wystąpieniu mówił o potrzebie szybkiego reagowania na aktualne problemy myśliwych.

,,Dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania łowiectwa w poszczególnych krajach” – powiedział wiceminister.

W konferencji wzięli udział reprezentanci stowarzyszeń łowieckich z 37 krajów europejskich, a także przedstawiciele świata nauki i Parlamentu Europejskiego.

,,Przed łowiectwem stoi wiele wyzwań. Przede wszystkim konieczne jest budowanie pozytywnego wizerunku myśliwych i podejmowanych przez nich działań na rzecz ochrony przyrody. Należy kształtować również młodzież, by doceniła wkład łowiectwa w zachowanie dobrostanu dziko żyjących zwierząt” – podkreślił wiceminister Siarka.

Konferencja była podzielona na cztery bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył „wzrostu akceptacji społecznej łowiectwa”. Z kolei drugi dotyczył akcji mobilizujących społeczność myśliwych do działań o własne interesy. Trzeci blok tematyczny to „Edukacja i podnoszenie świadomości”. Zaś czwarty to „Działania myśliwych w sytuacjach kryzysowych”, gdzie omówiono pomoc, jakiej udzielają myśliwi uchodźcom z Ukrainy oraz omówiono inicjatywy podejmowane przez myśliwych w walce z COVID-19.

W wydarzeniu udział wziął również Polski Związek Łowiecki reprezentowany przez Zarząd Główny.

„Temat dzisiejszej konferencji doskonale wpisuje się w obecną sytuację międzynarodową i pokazuje pozytywną rolę łowiectwa także w dobie kryzysu. Poruszane tematy będą inspiracją dla naszych wewnętrznych działań i wspaniałą wymianą doświadczeń, która prawdopodobnie zaowocuje ciekawymi projektami. Każdy z zebranych tu krajów boryka się aktualnie z mniejszymi bądź większymi problemami związanymi z łowiectwem, ale wspólnymi zjednoczonymi siłami jesteśmy w stanie spróbować je rozwiązać. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nam w tym pomoże. Życzę wszystkim uczestnikom konferencji dobrze wykorzystanego potencjału prezentowanych tu tematów” – mówił łowczy krajowy Paweł Lisiak, otwierając spotkanie.

edward siarka

Czytaj też: Edward Siarka spotkał się z wiceministrem środowiska Rumunii

MKiŚ,pzlow.pl/fot.MKiŚ

 


Autor: Polska Agencja Prasowa

Leśnicy chcą przybliżyć turystom podkarpacką dolinę Osławy


Autor: Tomasz Racki

Smog zabija Polaków. Tysiące ofiar rocznie


Autor: Świat Rolnika

Oko w oko z drapieżnikiem. Wilk zauważony w Nadleśnictwie Baligród


BULT SMOGOWICZE