PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / W Wodach Polskich powstał Departament Rybactwa

W Wodach Polskich powstał Departament Rybactwa

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-01-24 15:30:50
Departament Rybactwa

W strukturach Wód Polskich powstał Departament Rybactwa, którego głównym zadaniem jest przygotowanie rozwiązań systemowych dotyczących rybołówstwa i rybactwa.

Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk podjął decyzję o konieczności unowocześnienia procedur związanych z rybackim użytkowaniem wód publicznych. Dyrektorem nowego departamentu jest Janusz Wrona, od wielu lat związany z gospodarką wodną i rybacką, od 2003 roku jest pracownikiem administracji, pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Departament Rybactwa zajmie się tematem ochrony wód

Departament Rybactwa stworzy nowy system ochrony wód, poprzez monitoring gospodarki rybackiej o wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Do kluczowych zadań Departamentu należy uproszczenie wszystkich procedur funkcjonujących w tym zakresie, w tym skrócenie czasu wydawanych pozwoleń, a także ujednolicenie opłat. O szczegółach podczas konferencji prasowej 21.01.2022r. w Warszawie opowiedział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

,,Wędkarstwo jest formą bezpiecznego spędzania wolnego czasu i zasadniczą częścią turystyki, szczególnie ważnej dla ludzi w dobie ograniczeń związanych z epidemią. Program, który przygotowaliśmy razem z Wodami Polskimi ma na celu uproszczenie zasad wędkowania oraz pozyskiwania wymaganych zezwoleń, a także obniżkę opłat. W Wodach Polskich powstał nowy departament zajmujący się rybactwem, którego zadaniem jest realizacja oczekiwań środowiska wędkarskiego, a także promocja tego sportu i troska o dobry stan wód. Chcemy także przeznaczyć na zarybienia 5 mln zł w tym roku” – powiedział Wicemnister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

,,Jako Wody Polskie administrujemy większością wód w kraju i odpowiadamy za ich stan, dlatego chcemy uporządkować system zarządzania obwodami rybackimi. Chcemy wdrożyć plan zarybień śródlądowych, nie tylko na naszych obwodach, ale wszędzie tam, gdzie to konieczne. Obecne działania według wędkarzy są niewystarczające, często dochodzi do sytuacji, że na danym akwenie nie da się złapać żadnej ryby. Chcemy to zmienić, zarybienia muszą być efektywne. Mamy ośrodek zarybieniowy w Świnnej Porębie, jeden z najnowocześniejszych w Europie. Zapraszamy też do współpracy organizacje społeczne i prywatnych użytkowników wód” – zaznaczył Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Wody Polskie planują zmiany

,,Zasadniczą zmianą będzie jedna opłata na Departament Rybactwa Wody Polskie 04wszystkich akwenach będących w administracji Wód Polskich, która wyniesie 250 zł. Chcemy odejść od kart wędkarskich i wprowadzić jedną opłatę, gdyż chcemy skończyć z sytuacją, gdy wędkarz na pozwolenia wydaje tysiące złotych w skali całego kraju. Obecnie każdy okręg rybacki, czy użytkownik wód działa na własnych zasadach i pobiera opłaty, co zniechęca do uprawiania wędkarstwa. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich użytkowników wód, zwłaszcza Polski Związek Wędkarski i Okręgi Wędkarskie Zachęcamy, by przystąpiły do naszego programu, tak by ceny były racjonalne, a akweny dostępne dla wszystkich” – podkreślił Wiceminister Gróbarczyk.

,,Chcemy też, by niezbędne pozwolenie było zintegrowane z platformą mObywatel, tak by każdy wędkarz miał je pod ręką, na własnym telefonie. To znacznie ułatwi wędkowanie” – dodał Przemysław Daca.

Oprócz działań administracyjnych, wkładem Wód Polskich w rozwój krajowego rybactwa jest funkcjonowanie Ośrodka Zarybieniowego w Świnnej Porębie – jednego z najnowocześniejszych w Europie. Obiekt o powierzchni 5,7 ha posiada własną stację uzdatniania wody i wyspecjalizowaną kadrę, która zajmuje się chowem i hodowlą wielu cennych gatunków ryb, takich jak pstrąg tęczowy i potokowy, jesiotr ostronosy, brzana, świnka, lipień i szczupak. Do zadań ośrodka należą produkcja i sprzedaż materiału zarybieniowego, utrzymywanie stad tarłowych zagrożonych gatunków, produkcja i sprzedaż ryb, a także cykliczne zarybianie zbiorników i rzek w kraju.

Czytaj też: Wody Polskie: Obecnie nie ma zagrożenia powodziami zatorowymi

wody.gov.pl/fot.Wody Polskie


Autor: Polska Agencja Prasowa

Kolej przyjazna środowisku. Ponad połowa Polaków uważa ją za ekologiczną


Autor: Polska Agencja Prasowa

Salamandry plamiste rozpoczęły okres rozrodu na Podkarpaciu


Autor: Polska Agencja Prasowa

Populacja ptaków kurczy się w zawrotnym tempie. Ekosystem Panamy bije na alarm


BULT SMOGOWICZE