PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Trwa sadzenie drzew w nadleśnictwach górskich Podkarpacia

Trwa sadzenie drzew w nadleśnictwach górskich Podkarpacia

Autor: Świat Rolnika 2022-05-06 22:00:00
sadzenie

Jak poinformowały Lasy Państwowe, tegoroczna pogoda sprawiła, że sadzenie drzew zwłaszcza w nadleśnictwach Podkarpacia, zaczęło się później niż przed rokiem.

W wyższych partiach bowiem dłużej zalegał śnieg. Obecnie trwają prace w nadleśnictwach nizinnych, gdzie śniegu tej zimy było niewiele, natomiast dopiero rozpoczynają się prace w górach. Większość sadzonek trafia do lasów państwowych, choć spora ich część zostanie posadzona też na prywatnych gruntach, przeznaczonych do zalesień, czy uzupełnień na istniejących już uprawach.

Sadzenie lasów na Podkarpaciu 

Blisko 16 mln sadzonek trafi w tym roku do lasów Podkarpacia ze szkółek hodowlanych prowadzonych przez nadleśnictwa. Będą to głównie sadzonki sosny (4,6 mln)  i buka (4 mln), dużo będzie też dębów (2,4 mln) i jodeł (1,5 mln).

Większość sadzonek trafia do lasów państwowych, choć spora ich część zostanie posadzona też na prywatnych gruntach, przeznaczonych do zalesień, czy uzupełnień na istniejących już uprawach. W 2022 r. plan odnowień i zalesień w lasach Podkarpacia zakłada sadzenie nowego lasu na powierzchni ponad 1,7 tys. ha.

Na koniec 2021 roku na powierzchni 90 ha szkółek leśnych prowadzonych przez nadleśnictwa w regionie wyhodowano 26,5 mln sadzonek. Wśród nich 6,5 mln stanowią sadzonki jodły, 7,5 mln – buka, 5,2 mln – dębu i 4,4 mln – sosny. Dwa pierwsze gatunki dominują w górskiej części regionu, z kolei dąb i sosnę najczęściej można spotkać na terenach nizinnych woj. podkarpackiego.

Ponad 2,0 mln sadzonek to drzewka hodowane w systemie kontenerowym, około 3,4 mln w inspektach, zaś większość, czyli 21,1 mln dorasta na powierzchniach otwartych. Na leśnych szkółkach hodowane są też sadzonki rodzimych krzewów: bzu czarnego i koralowego, głogów, śliwy tarniny, kłokoczki południowej, trzmieliny, żarnowca miotlastego, leszczyny, derenia, kaliny i jałowca. Służą one wzbogaceniu różnorodności przyrodniczej lasów, głównie poprzez wprowadzanie podszytów.

Sadzenie drzew

Siekieromotyki wykorzystywane na gruntach ciężkich

Sadzenie lasów niekiedy bywa trudne. Na gruntach ciężkich, jak gleby górskie, w sadzeniu lasu wykorzystuje się siekieromotyki. Narzędzie to zrobiło w latach 80. XX w. małą rewolucję w hodowaniu nowego pokolenia lasu, bowiem w trudnym terenie jego siekierowe ostrze używa się do nacięcia darni wzdłuż, zaś przy pomocy drugiej części, czyli  motyki, podważa się rozcięty płat, uzyskując otwór, w który łatwo wsunąć sadzonkę. Potem już tylko mocne udeptanie wokół. Skuteczność siekieromotyki wyraża się udatnością upraw leśnych, a ta jest naprawdę wysoka. Do tego dodać trzeba, że o wiele zmniejsza się pracochłonność takiej czynności.

Podkarpaccy leśnicy od lat preferują naturalne odnawianie się lasu, dokonując cięć prześwietlających i odsłaniających młode pokolenie drzew. W ten sposób odnawia się przede wszystkim lasy jodłowe i bukowe, zwłaszcza te położone na pogórzach i w górach. W tym roku przewiduje się też uznanie około 370 hektarów odnowień naturalnych za przyszłościowe.

Co roku zmniejsza się powierzchnia szkółek leśnych z uwagi na wyższą wydajność hodowli sadzonek w kontenerach i tunelach. Brakuje również powierzchni gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesień, a odnawianie lasu dokonywane jest przez wykorzystanie naturalnej witalności drzewostanów.

RDLP w Krośnie nadzoruje 26 nadleśnictw, które gospodarują na powierzchni 418 tys. ha. W południowo-wschodniej Polsce lesistość wynosi 37 proc. Od zakończenia drugiej wojny światowej wzrosła ona o ponad 50 proc.

Czytaj też: WOT przygotuje polskich leśników do wojny

lasy.gov.pl/fot. Lasy Państwowe


Mysikrólik – najmniejszy ptak Europy, występujący powszechnie w Polsce

Autor: Świat Rolnika 2022-07-03 13:00:00

Szczygieł – towarzyski gatunek ptaka o wyjątkowym śpiewie

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-07-02 09:00:00

Młode orły przednie niebawem wylecą ze swoich gniazd

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-07-02 07:00:00

BULT SMOGOWICZE