PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Retencja wodna będzie zwiększana. Wody Polskie rozwijają współpracę

Retencja wodna będzie zwiększana. Wody Polskie rozwijają współpracę

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-01-27 20:00:33
Retencja wodna

Wody Polskie chcą, aby retencja wodna w Polsce była stale zwiększana. Jest to konieczne ze względu na coraz liczniejszą suszę na terenie naszego kraju.

W Bydgoszczy, z udziałem m.in. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anny Gembickiej, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszarda Kamińskiego, odbyło się spotkanie poświęcone powołaniu Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych. Celem jest budowanie sieci współpracy Lokalnych Partnerstw Wodnych w województwie kujawsko-pomorskim dla zwiększania retencji, przeciwdziałania suszy i racjonalnej gospodarce wodnej na obszarach rolniczych.

Retencja wodna będzie zwiększana

Województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z najbardziej narażonych na skutki suszy regionem, dlatego Wody Polskie wspierają lokalne inicjatywy i wspólne działania, a także prowadzą inwestycja na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy. Na terenie województwa rozwijana jest retencja wodna. Zrealizowano już 20 zadań o charakterze inwestycyjnym oraz utrzymaniowym na kwotę łączną kwotę ponad 14 mln zł. Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” wytypowano 25 zadań na łączną kwotę blisko 18 mln zł. W województwie kujawsko-pomorskim zawarto do tej pory także osiem Lokalnych Partnerstw na Rzecz Wody.

Wody Polskie kontynuują działania z zakresu zwiększania retencji korytowej w całym kraju. W 2020 r. opracowano założenia do Programu Kształtowania Zasobów Wodnych (zPKZW), dzięki którym uzyskany został niemal natychmiastowy efekt w postaci magazynowania wody w praktycznie każdej zlewni w kraju. Tylko w 2020 r., pierwszym roku od rozpoczęcia trzyletniego programu, Wody Polskie wykonały 1/3 z zaplanowanych 274 zadań, retencjonując dodatkowe 60 mln m3 wody, co pozwoliło podnieść ogólnopolski poziom retencji pierwszy raz od kilkudziesięciu lat. Realizacja programu pozwoli na zwiększenie retencji na obszarze ok. 63 tys. ha.

Współpraca na rzecz rozwoju retencji

Wdrażanie założeń jest możliwe dzięki ścisłej retencja wodna zbiornik wody 2współpracy z lokalnymi samorządami oraz spółkami wodnymi zrzeszającymi rolników, będących właścicielami urządzeń melioracyjnych. W sprawie retencji korytowej odbyło się już ponad 1200 spotkań z przedstawicielami m.in. samorządów, spółek wodnych i rolników w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody. W zakresie współpracy, dotyczącej m.in. kształtowania zasobów wodnych, zawarto blisko 40 porozumień finansowych na kwotę niemal 3,5 mln zł, a także 51 porozumień rzeczowych. Celem Lokalnych Partnerstw do spraw Wody jest stworzenie pola współpracy między istotnymi podmiotami mającymi wpływ na gospodarkę wodną.

Retencja wodna będzie również stale rozwijana w przyszłych latach. Komisja Europejska 31 sierpnia 2021 r. zaakceptowała strategiczną zmianę PROW 2014 - 2020 wprowadzającą m. in. wsparcie w okresie przejściowym, przyznawane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Wsparcie w ramach obszaru „Zarządzanie zasobami wodnymi” ma na celu zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w zlewniach rolniczych. Beneficjentem przedmiotowego poddziałania jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w związku tym PGW WP sporządziło listę zadań, w której znajduje się 185 przedsięwzięć na łączną kwotę ok. 539 mln zł. Dzięki realizacji przedmiotowych inwestycji, na terenie całego kraju, przewidziane jest zwiększenie retencji wodnej o ok. 100 mln m3 wody, na obszarze ok. 66 tys. ha.

Czytaj też: Retencja wód – Ministerstwo Infrastruktury chce uproszenia przepisów

wody.gov.pl/fot.Wody Polskie


Autor: Polska Agencja Prasowa

Kolej przyjazna środowisku. Ponad połowa Polaków uważa ją za ekologiczną


Autor: Polska Agencja Prasowa

Salamandry plamiste rozpoczęły okres rozrodu na Podkarpaciu


Autor: Polska Agencja Prasowa

Populacja ptaków kurczy się w zawrotnym tempie. Ekosystem Panamy bije na alarm


BULT SMOGOWICZE