Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Autor: Polska Agencja Prasowa 21:05:39 18-01-2022

Projekt walki z nielegalnym przewozem śmieci przez granicę do uzgodnień

Analizy, wydawanie decyzji dotyczących legalnego przemieszczania śmieci to zadania nowego departamentu w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Do zadań nowego departamentu w GIOŚ należy też zwalczanie nielegalnego przewozu śmieci przez granicę. Chodzi o projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. Powstanie departamentu przewiduje skierowane do uzgodnień rozporządzenie. Jak podano w uzasadnieniu, zmiana ta ma wspierać realizację założeń Polskiego Ładu w odniesieniu do gospodarki obiegu zamkniętego poprzez wzmocnienie kontroli nad gospodarką odpadami tak, aby możliwe było ograniczenie ich wytwarzania i zwiększenie przydatności do recyklingu.

Wywóz śmieci pod większą kontrolą

Projekt przewiduje utworzenie w GIOŚ nowej komórki organizacyjnej: Departamentu Transgranicznego Przemieszczania Odpadów. Jak poinformowano w uzasadnieniu do projektu, zadaniem nowej komórki organizacyjnej będzie kompleksowe podejście do zagadnień związanych z wydawaniem decyzji w zakresie legalnego przemieszczania odpadów oraz przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnego przemieszczania śmieci.

"Nowym, niezwykle ważnym, zadaniem będzie analiza trendów występujących w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, badanie przyczyn ich występowania i opracowywanie rozwiązań eliminujących niepożądane zjawiska" – stwierdzono w uzasadnieniu. Chodzi o to, że w nowym Departamencie powstanie pion analityczny – wydział analiz i spraw międzynarodowych w zakresie przemieszczania odpadów – odpowiedzialny za badania zarówno legalnego importu i eksportu odpadów, jak i przemytu śmieci, które w tej chwili nie są realizowane.

Nowy departament to wsparcie realizacji założeń Polskiego Ładu

Jak podano w uzasadnieniu, zmiana ta ma wspierać realizację założeń Polskiego Ładu w odniesieniu do gospodarki obiegu zamkniętego poprzez wzmocnienie kontroli nad gospodarką odpadami tak, aby możliwe było ograniczenie ich wytwarzania i zwiększenie przydatności do recyklingu. Dlatego – zdaniem autorów zmian – konieczne jest wzmocnienie kontroli nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów, którą ten projekt zakłada.

Według uzasadnienia, potrzebne jest m.in. wzmocnienie kontroli nad wydawaniem zezwoleń na przywóz śmieci i ograniczenie takiej możliwości do przypadków koniecznych i uzasadnionych, co oznacza potrzebę bardziej pogłębionej analizy w zakresie wydawania sprzeciwów wobec przywozu odpadów do Polski.

Przypomnijmy, że dzikie wysypiska wciąż stanowią w Polsce problem. Jest ich coraz mniej, ale składuje się na nich więcej odpadów.

Jak wskazano, w tej chwili liczba pracowników GIOŚ, którzy zajmują się zadaniami związanymi z przewozem śmierci przez granicę jest niewystarczająca, w związku z tym konieczne będzie zatrudnienie większej niż obecnie liczby pracowników.

Czytaj też: Mężczyzna wyrzucił śmieci do lasu, w środku było awizo

PAP/fot.pixabay