PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Prawo łowieckie: Myśliwi mogą polować na gatunki należące do IGO

Prawo łowieckie: Myśliwi mogą polować na gatunki należące do IGO

Autor: Świat Rolnika 2022-05-18 16:30:00
IGO

Nowelizacja Prawa łowieckiego od początku bieżącego roku łowieckiego 2022/23 wprowadziła możliwość polowania na tzw. gatunki IGO.

Polowanie odbywa się na podstawie posiadanego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Powstaje jednak pytanie – co dalej? Kto jest właścicielem tuszy i trofeum przejętego przedstawiciela IGO? O ile w przypadku gatunków dotychczas zaliczanych do zwierzyny drobnej (np. szopy pracze, jenoty czy myszy piżmowe) sprawa wydaje się banalna, o tyle w przypadku jelenia (a chodziło o nie żeby to było zbyt prozaiczne.

Polowanie według nowego prawa

Własność zwierzyny nabytej przez myśliwego reguluje art. 15 ustawy – Prawo łowieckie, które stanowi, że zwierzyna łowna uzyskana na terenie łowieckim jest, zgodnie z prawem, własnością dzierżawcy lub zarządcy terenu łowieckiego, a na terenach nieobjętych obwodami łowieckimi – własnością Skarbu Państwa, zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi również własność Skarbu Państwa. Zgodnie zaś z art. 2 ustawy łowieckiej zwierzęta łowne w stanie wolnym jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.

Jednakże, jak wiadomo – w związku z usunięciem gatunków IGO z listy zwierząt łownych – utraciły one status zwierzyny łownej (w rozumieniu przepisów łowieckich), w związku z czym nie są objęte postanowieniami powyższych terminów. W praktyce oznacza to, że przy ustalaniu własności zwłok (lub tusz) nabytych osób z IGO należy skonsultować się z ogólnymi strukturami cywilnymi.

Polowanie na IGO dozwolone

Tradycyjnie w nauce prawa cywilnego, do kategorii dóbr niczyich albo przedmiotów materialnych niczyich (do których stosuje się przepisy o rzeczach niczyich) zalicza się zwierzęta żyjące w stanie wolnym, z wyłączeniem jednak zwierząt łownych.

Własność rzeczy niczyich zaś – zgodnie z art. 182 Kodeksu cywilnego – obejmuje się przez tzw. zawłaszczenie, czyli objęcie w posiadanie samoistne. Prowadzi to do wniosku, że – jak się wydaje – zwłoki i trofea nabytych instancji IGO należą wyłącznie do myśliwego, który je uzyskał i może nim rozporządzać (oczywiście w obrębie świata) zasady etyki łowieckiej i przepisy prawne odrębne z nieprzewidzianych okoliczności). W przeciwnym razie najemca lub zarządca łowiska nie ma prawa do dysponowania ciałami zakupionych IGOs, w szczególności do nakładania opłat licencyjnych za „usunięcie” tej pozyskanej sztuki.

Czytaj również: Subdomena „hejtstop”. Myśliwi mogą zgłaszać wszelkie przejawy hejtu

Analizasrodowiskowa.org /fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski

Naukowcy: Nowy system ochrony przyrody 30x30 przyniesie wiele korzyści


Autor: Sebastian Wroniewski

KGHM Polska Miedź sfinansuje badania bocianów


Autor: Świat Rolnika

Najstarsze drzewo świata ma prawdopodobnie 5400 lat i chilijskie korzenie


BULT SMOGOWICZE