PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Polowania służą przyrodzie. Stanowisko Światowej Rady Bioróżnorodności

Polowania służą przyrodzie. Stanowisko Światowej Rady Bioróżnorodności

Autor: Świat Rolnika 2022-07-26 23:00:00
Polowania

Polowania sprzyjają bioróżnorodności, a dochody z nich uzyskane pełnią ważną rolę w ochronie zasobów naturalnych. Raport IPBES jednoznaczny.

Z powodu swoich działań myśliwi nieustannie narażają się na krytykę. Niechętne są im środowiska proekologiczne oraz weganie. Ostatnio jednak w sukurs łowiectwu przychodzą organizacje działające na rzecz ochrony zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej. Z ich sprawozdań i opinii wynika, iż myśliwi odgrywają ważną rolę w opiece nad przyrodą. 

Dochody z polowań pozwalają chronić zasoby naturalne

Z wydanej niedawno opinii Światowej Rady do spraw Różnorodności Biologicznej (IPBES) wynika, iż środki finansowe uzyskane dzięki polowaniom umożliwiają ochronę dzikiej przyrody. Są również istotnym źródłem utrzymania dla mieszkańców terenów, na których działają myśliwi. Organizacja ta przekazała ostatnio do wglądu opinii publicznej raport o zrównoważonym użytkowaniu dzikich gatunków. O takim zrównoważeniu można mówić, kiedy ekosystem funkcjonuje prawidłowo, a różnorodność biologiczna jest zachowana. Polowania według przytoczonego dokumentu stanowią jedną z form zrównoważonego użytkowania.

Niektórzy zadają sobie pytanie, skąd pochodzą dochody z łowiectwa. Okazuje się, że myśliwi muszą zapłacić za licencję na polowanie oraz dzierżawę miejsc łowieckich. Te drobne formalności zapewniają pracę niektórym mieszkańcom, a środki dodatkowo wykorzystuje się na ochronę przyrody.

Polowania

Polowania zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe

Myśliwi przy okazji dyskusji o swojej roli we współczesnym świecie wspominają również o zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego ludności ubogich krajów afrykańskich. Podkreślają, że wiele z upolowanych zwierząt trafia właśnie tam, do ludzi, którzy potrzebują ich najbardziej.

Opinia IPBES spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony Międzynarodowej Rady Łowieckiej (CIC), która już od dawna stara się wykazać, że łowiectwo nie szkodzi przyrodzie. Raport podkreśla bowiem rolę myśliwych w działaniach na rzecz środowiska. Tym samym nasuwa się wniosek, iż zasoby naturalne powinny być dostępne dla każdego. Należy jednak mądrze z nich korzystać.

Istotne dla łowiectwa jest także stanowisko Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Według niej polowania na określone gatunki skłaniają miejscową ludność do działań na rzez na ich ochrony. Pozwala to zachować naturalne siedliska.

Czytaj również: Myśliwi w Rydze debatują, jak odzyskać szacunek społeczeństwa

Wildmen /fot.pixabay