PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / NFOŚiGW: blisko 2 mln zł na pierwokup gruntów przez Narwiański Park Narodowy

NFOŚiGW: blisko 2 mln zł na pierwokup gruntów przez Narwiański Park Narodowy

Autor: Kamila Ciężka 2021-11-25 08:00:00
Narwiański Park Narodowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczy blisko 2 mln zł na pierwokup ok. 39 ha gruntów i stawów przez Narwiański Park Narodowy – poinformował w środę Fundusz. Inwestycja ma wpłynąć na poprawę i równowagę lokalnych ekosystemów wodnych, w tym Narwi.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekazał, że dofinansowanie w kwocie blisko 2 mln zł niemal w całości pokryje koszt zakupu nowej działki ze stawami rybnymi oraz lasami, nieużytkami i pastwiskiem.

Narwiański Park Narodowy zakupi grunty

Wyjaśniono, że część nabywanej nieruchomości to stawy rybne w Topilcu, które wybudowane zostały jeszcze zanim Narwiański Park Narodowy został utworzony.

Podkreślono, że stawy rybne jako nienaturalne obiekty w środowisku przyrodniczym doliny Narwi, stanowią zagrożenie dla jakości jej wód i żyjących tam gatunków zwierząt. Dodatkowo zaburzają naturalną migrację ryb oraz innych organizmów wodnych pomiędzy Czaplinianką a rzeką Narew. Występują tam też nierodzime gatunki ryb, które mogą migrować do ekosystemu rzeki Narwi, stanowiąc duże zagrożenie dla gatunków macierzystych. Ponadto, obszar ten jest miejscem rozrodu inwazyjnego gatunku fauny - wizona amerykańskiego.

Wykonanie pierwokupu przez Park spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zbiorników na lokalne ekosystemy poprzez zwiększenie ilości wody docierającej do Narwi, a także udrożnienie korytarza ekologicznego między nią i rzeką Czaplinianką, co korzystnie zwiększy różnorodność biologiczną. Wdrożenie działania ograniczającego zanieczyszczanie Narwi wodą (zrzucaną ze stawów) bogatą w związki azotu i fosforu będzie sprzyjać ochronie i harmonii procesów przyrody.

– przekazał NFOŚiGW.

Parki nabywają grunty

Fundusz dodał, że przejęcie przez Narwiański Park Narodowy kontroli Narwiański Park Narodowy nad nowym zasobem naturalnym spowoduje również pozytywne efekty w zakresie ochrony lokalnej fauny. Wyjaśniono, że planowane do wykupu działki położone są w miejscu występowania cennych gatunków zwierząt - m.in. błotniaka stawowego, kropiatki, rybitwy czarnej, dzięcioła czarnego, bociana czarnego, orlika krzykliwego, kumaka, wydry europejskiej. Dodano, że obszar ten jest też bardzo cenny pod względem awifauny, szczególnie ptaków związanych z ekosystemami wodnymi i błotnymi.

NFOŚiGW zwrócił uwagę, że do tej pory podpisał z Narwiańskim Parkiem Narodowym 13 umów o dofinansowanie pierwokupów i wykupów - na kwotę blisko 400 tys. zł, co pozwoliło nabyć 106,83 ha gruntów prywatnych i objąć je czynną, ścisłą ochroną - na rzecz zachowania w równowadze lokalnych ekosystemów.

W sierpniu Biebrzański Park Narodowy dostał z funduszu 5 mln zł na system przeciwpożarowy. W połowie listopada Fundusz informował, że przekazał ponad 5 mln zł na wykup 32,5 ha prywatnych działek leżących w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN).
Od początku realizacji tego typu projektów przez NFOŚiGW podpisano 338 umów dofinansowania pierwokupów i wykupów w polskich parkach narodowych. Fundusz wypłacił ponad 85 mln zł, umożliwiając władzom parków nabycie od właścicieli prywatnych niemal 3 665 ha gruntów.

Czytaj też: Słowiński Park Narodowy zrealizuje inwestycję przeciwpowodziową

PAP/fot.wikimedia, Fczarnowski