PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Lasy Państwowe wspierają remonty mostów i dróg

Lasy Państwowe wspierają remonty mostów i dróg

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-03-29 08:00:00
Lasy Państwowe

Jak informują Lasy Państwowe, w środę 23 marca w siedzibie Nadleśnictwa Stuposiany podpisano umowy na wsparcie remontu pięciu mostów.

Mosty znajdują się w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Baligród, Lesko, Lutowiska i Rymanów. To efekt współpracy pomiędzy Podkarpackim Zarządem Dróg Regionalnych i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, która trwa nieprzerwanie od 2016 r. Wszystkie remontowane obiekty mają zyskać nośność 30 ton. Te inwestycje to część planu większych nakładów na podkarpackie drogi.

Lasy Państwowe wspierają inwestycje mające na celu poprawę dróg 

Lasy Państwowe poinformowały, że od początku współdziałania PZDR i RDLP w Krośnie wytypowano 70 obiektów do koniecznej przebudowy. Dotychczas wyremontowano 30 z nich. W tym roku remontem zostanie objęte 5 obiektów, co pozwoli osiągnąć połowę planu. Remont pięciu mostów w Bieszczadach i Beskidzie Niskim będzie miał na celu przywrócenie pierwotnej ich nośności i stanu technicznego. Cztery nadleśnictwa przeznaczyły na remonty łącznie 400 tys. zł. Inwestorzy zakładają, że całkowity koszt inwestycji wyniesie około 6 mln zł.

W tym roku Lasy Państwowe przewidziały kilka możliwości wsparcia inwestycji mających na celu poprawę jakości i nośności obiektów drogowych. Pierwszym źródłem wsparcia jest obowiązkowa wpłata kwoty około 12 mln zł ze strony RDLP w Krośnie na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – mówi Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie. 

Kolejną formą wsparcia będzie wpłata 12,3 mln zł ze strony Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na przebudowę dróg lokalnych, znajdujących się w zasięgu terytorialnym RDLP w Krośnie. Środki te przeznaczone będą do dyspozycji miejscowych jednostek samorządowych, gminnych i powiatowych. Dodatkowo podkarpackie nadleśnictwa przekażą z własnych środków około 2,6 mln zł na remonty i modernizację dróg gminnych. W sumie Lasy Państwowe przeznaczą około 27 mln złotych na remonty i przebudowy dróg na Podkarpaciu – dodaje Marecki. 

Lasy Państwowe

Remont dwóch mostów już niedługo 

Plany na przebudowę i remont m.in. wielkiej pętli bieszczadzkiej wpisano do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2030 – mówi Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa podkarpackiego.

 Początkiem poprawy jakości sieci dróg jest remont mostów, więc jest to dobry wstęp do realizacji dalszych działań. W najbliżej przyszłości jakość dróg różnych kategorii w rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów bardzo się poprawi – informuje Pilch. 

W spotkaniu wzięli udział: Piotr Miąso, dyrektor PZDR, Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa podkarpackiego, dyrektor Marek Marecki, jego zastępca Jan Mazur oraz nadleśniczowie nadleśnictw dotujących inwestycje.

Lasy Państwowe informują, że w najbliższym czasie remontowane będą dwa mosty w Wisłoku Wielkim (na trasie Tylawa – Komańcza), jeden w Zahoczewiu (na trasie Lesko – Cisna) i dwa w Bukowcu i Wydrnem na drodze Lesko – Hoczew – Czarna. Wszystkie remontowane obiekty mają zyskać nośność 30 ton. Te inwestycje to część planu większych nakładów na podkarpackie drogi.

Czytaj też: Kościelec zamknięty dla taterników i narciarzy, bo sokoły założyły tam gniazdo

Lasy Państwowe/fot. Lasy Państwowe 


Autor: Sebastian Wroniewski

Naukowcy: Nowy system ochrony przyrody 30x30 przyniesie wiele korzyści


Autor: Sebastian Wroniewski

KGHM Polska Miedź sfinansuje badania bocianów


Autor: Świat Rolnika

Najstarsze drzewo świata ma prawdopodobnie 5400 lat i chilijskie korzenie


BULT SMOGOWICZE