PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Lasy nie są naszą własnością. Polskie lasy są "dla nas"

Lasy nie są naszą własnością. Polskie lasy są "dla nas"

Autor: Artur Hampel 2021-04-23 09:30:00
Lasy

Nasila się w ostatnich miesiącach narracja, że "lasy są nasze", że każdy z nas może decydować o ich przyszłości, wyglądzie, funkcjach, jakie mają pełnić, bądź jakich pełnić nie mają. Przekonuje się społeczeństwo do irracjonalnego zachowania forsując narrację typu "chroń swój las", "zobacz, gdzie wytną twój las", "rabunkowa gospodarka leśników" i temu podobne sformułowania, czyniące ludziom prawdziwą wodę z mózgu.

Lasy nie są nasze, tylko dla nas

Lasy nie są każdego z nas. Nie posiadamy aktu własności, a tylko akt własności upoważnia do takich stwierdzeń. Lasy w Polsce w znaczącej większości stanowią własność Skarbu Państwa, nie każdej osoby fizycznej w Polsce.

Jak do tego doszło, że znacząca cześć lasów znalazła się w majątku państwowym, należy doszukiwać się przede wszystkim w okresie międzywojennym. Znaczna część lasów była windykowana przez bank z tytułu zadłużeń osób prywatnych. Właściwie, to poszukiwanie zarządcy przez bank stanowiło zaczyn powstania Lasów Państwowych. Lasy jako takie nigdy nie stanowiły własności wszystkich obywateli (pomijając czasy prehistoryczne, ale do nich przecież nie mamy zamiaru się wrócić).

Zmiany własnościowe odbywały się także na innych płaszczyznach i odbywają się poniekąd nawet obecnie. Jak choćby zagwarantowane ustawą prawo pierwokupu lasu od właściciela prywatnego przez PGL Lasy Państwowe.

Lasy – korzyści dla społeczeństwa

Dzięki wyjątkowej w skali Europy struktury własnościowej lasów w Polsce, gdzie dominują lasy znajdujące się w majątku Skarbu Państwa, możliwe jest zsynchronizowane, spójne i racjonalne zarządzanie lasami przez wyspecjalizowaną kadrę, zwaną powszechnie leśnikami.

Kadrę tą wspierają naukowo leśne instytuty badawcze oraz inne placówki związane z gospodarką leśną, ekologią lasu oraz środowiskiem przyrodniczym o charakterze doświadczalnym i naukowym.
Dodatkowo forma zarządzania lasami w Polsce stanowi unikat w skali światowej. PGL Lasy Państwowe nie są przedsiębiorstwem w powszechnym rozumieniu tego słowa, natomiast są zobligowane do samofinansowania się jako organizacja rządowa, przy jednoczesnym spełnieniu całego wachlarza wymogów i obostrzeń związanych z eksploatacją lasów.

Po wielu latach Polska wzmocniła ten model zarządzania lasami, który po latach 90-tych nie tylko stał się dochodowy, a zasilają one także budżet państwa, budżety gmin oraz partycypują między innymi w finansowaniu Parków Narodowych, oraz dróg lokalnych, ale dzięki inżynierii leśnej wspieranej nauką lasy w Polsce coraz częściej określane są mianem - naturalnych, niemal nietkniętych.

Polacy zawdzięczają taki stan rzeczy doskonale wykształconej i odpowiedzialnej kadrze leśników, jak również wyjątkowemu modelowi zarządzania polskimi lasami. Na dodatek lasy są dla obywateli ogólnodostępne, z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi określonych powierzchni leśnych.

Ceny drobiu w górę, ale branża jest w trudnej sytuacji

Lasy – uaktywniły siły w Polsce i za granicą

Uaktywniły się, gdyż chcą zmiany nie tylko sposobu Lasy zarządzania lasami, ale też zmiany zarządzającego. Buntuje się w tym celu ogół społeczeństwa, by tylko niewielka grupa beneficjentów osiągnęła tak po prawdzie swój cel, który nie ma nic wspólnego z dobrem ogólnospołecznym.

Na każdym kroku i niemal każdego dnia można spotkać się z szykanami wobec leśników, kłamstwami na temat gospodarowania przez leśników zasobami leśnymi, a nawet ataki personalne na co bardziej znanych leśników w Polsce, którzy odważą się przeciwstawiać propagandzie i mowie nienawiści.

Polakom już w tym miejscu powinny zapalić się wszystkie kontrolki na czerwono, o co tak naprawdę chodzi a przede wszystkim postarać się znaleźć odpowiedź - komu i po co.

Lasy jako dobro ogólnonarodowe, które zrządzeniem losu weszło w skład majątku Skarbu Państwa, potrzebuje zarządcy o określonej wiedzy, zarządcy oddanego sprawom Polski i odpowiedzialnie oraz wytrwale stojącemu na straży polskich strategicznych zasobów odnawialnych, jakimi są lasy. Takie warunki i taką funkcję spełniają polscy leśnicy, jako jedyna grupa wykształcona kierunkowo i specjalistycznie właśnie w tym celu.

Niekiedy leśnicy zmuszeni są bronić lasów także przed samymi obywatelami, którzy zbyt serio potraktowali propagandowe hasła, że należą do nich.

Lasy nie są nasze, ale są dla nas. Leśnicy pilnują, byśmy korzystali z nich w sposób zgodny z prawem i odpowiedzialnie. Po to są. Lasy mają za zadanie też dostarczać cennego surowca i tak w Polsce się dzieje. Dzięki zrównoważonemu i racjonalnemu gospodarowaniu oraz wiedzy wspomagającej jak najbardziej dopasowane do siedlisk odnowienia, lasy w Polsce są coraz piękniejsze, coraz bardziej zasobne i pomimo wielu przeciwności związanych ze zmianami klimatycznymi, suszą, antropopresją oraz uprzemysłowieniem Europy, polskie lasy w wielu miejscach są też coraz bardziej różnorodne biologicznie.

Nie podążajcie za jakimiś wydumkami typu "zielone łady" "europejskie strategie", tudzież inne neomarksistowskie kocopoły, które w rzeczy samej wcale nie mają służyć ani polskim lasom, ani polskim obywatelom, ani polskiej racji stanu.

Nasz model leśnictwa się sprawdził. Polscy leśnicy sprawdzili się w praktyce. Nadal można po lasach chodzić, zbierać grzyby, jagody i zioła i czuć się w lasach bezpiecznie.
Doceńcie to, zanim stracicie to bezpowrotnie.

fot.pixabay