Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 19-10-2021 15:45:00

20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

Tegoroczny temat obchodów brzmi – "Otwarte Krajobrazy". Ma on rozpowszechniać ideę harmonijnej przestrzeni bez problematycznych i psujących środowisko elementów. Międzynarodowy Dzień Krajobrazu podczas obchodów będzie okazją do m.in.: spacerów i prelekcji.

By zwiększać świadomość ludziwarsaw gdbe55f9b1 640

W Polsce Dzień Krajobrazu obchodzony jest po raz szósty, z inicjatywy patronującej obchodom Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Inicjatywy popularyzujące wiedzę o krajobrazie podejmują w październiku m.in. regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i krajobrazowe, samorządy, uczelnie, szkoły i przedszkola.

Do połowy października takich wydarzeń w całym kraju było ponad sto, a ich lista wciąż się wydłuża - spływają do nas kolejne zgłoszenia od podmiotów organizujących obchody w rozmaitej formie. Tylko 20 października w różnych miejscach odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń

– zapowiada rzecznik GDOŚ Piotr Otrębski.

Święto krajobrazu przypada 20 października – w rocznicę podpisania we Florencji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, której celem jest ochrona i zrównoważone kształtowanie krajobrazu. W tym roku mija 21 lat od parafowania tego dokumentu. Rocznica jest okazją do przypomnienia, że krajobraz to zasób, z którego można czerpać korzyści estetyczne i materialne, ale także dobro publiczne - wspólna własność, o którą powinno się dbać i którą należy chronić.

W trosce o wspólne dobro, jakim są krajobrazy

W ubiegłym roku motywem przewodnim obchodów była rola drzew w krajobrazie. W tym roku organizatorzy chcą przybliżyć ideę "krajobrazów otwartych", czyli przestrzeni bez niepożądanych, psujących krajobraz elementów. Chodzi także o zwrócenie uwagi na wartość krajobrazów w codziennym życiu oraz refleksję nad możliwością odzyskiwania utraconych przestrzeni i ich odpowiedzialnego planowania.

Dzień Krajobrazu to znakomita okazja do zwrócenia uwagi na dobre i złe wzorce w zakresie kształtowania krajobrazu. Zgodnie z motto, które przyjęła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: +Mój krajobraz - współtworzę i chronię+, każdy z nas ma realny wpływ na kształtowanie krajobrazu wokół siebie; każdy też może brać czynny udział w ochronie cennych krajobrazów

– mówi rzecznik GDOŚ.

Krajobraz to zagadnienie interdyscyplinarne, dlatego w inny sposób na jego temat będzie wypowiadał się przyrodnik, inaczej architekt krajobrazu, inaczej urbanista, nauczyciel, plastyk czy wreszcie urzędnik. Wspólnym mianownikiem jest zawsze troska o jakość krajobrazu i ekspercka wiedza, która powinna się sumować w postaci takich aktów prawa miejscowego, jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy uchwały krajobrazowe

– powiedział rzecznik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Czytaj także: Edukacja ekologiczna trafi do szkół?

Dostrzec i docenić przyrodę

Ideą święta krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz także "doświadczyć". Takie otwarte krajobrazy są rezerwuarami różnorodności biologicznej, pozytywnie wpływają na samopoczucie i spełniają ważne funkcje środowiskowe, jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast czy regulowanie temperatur.

Przedstawiciele GDOŚ wskazują, że przez nieodpowiedzialne działania otwarte krajobrazy zanikają lub są degradowane. Poważnym problemem są np.: ekspansja osadnictwa i rozproszona zabudowa, wykraczająca poza ukształtowane jednostki osadnicze. Coraz częściej też izolujemy się od siebie, wznosząc bariery w postaci ogrodzeń – nierzadko mało estetycznych – lub wysokich żywopłotów ukształtowanych z roślin o nikłej wartości przyrodniczej. Dzielimy w ten sposób krajobraz na niepowiązane ze sobą fragmenty i niszczymy jego specyficzny charakter. Taka fragmentaryzacja wiąże się z wieloma niedogodnościami, od estetycznych po komunikacyjne - wskazują specjaliści.

PAP/fot. pixabay.comAutor: Sebastian Wroniewski 22-01-2022 10:01:45

Czym jest ślad wodny i jak ograniczyć zużycie wody?

Ślad wodny mówi nam o tym, ile zużywamy wody. Określa on sumę wody zużytej przez nas w sposób bezpośredni, jak i pośredni (woda wirtualna).

Woda, jako dobro wspólne, zaczyna być zagrożona i zaczyna jej brakować. Ponieważ woda jest własnością wspólną, wiele osób traktuje ją tak, jakby nie była własnością nikogo innego. Musimy więc korzystać niej z rozwagą – wszyscy. Nasze codzienne wybory mogą pomóc przeciwdziałać skutkom suszy, poprawić warunki życia, chronić rośliny i zwierzęta na całym świecie. Każdy człowiek może przyczynić się do ograniczania marnowania zasobów wspólnego naszego także swojego dobra – wody.

Czym jest ślad wodny?

Ślad wodny mierzy ilość wody zużytej do produkcji wszystkich towarów i usług, z których korzystamy. Można go obliczyć dla każdej osoby indywidualnie, ale także dla całej społeczności, miasta, kraju lub nawet ludzkości.
Woda do picia, kąpieli, mycia, prania lub sprzątania, jest używana bezpośrednio. W takim przypadku można łatwo określić jej ilość, ponieważ możemy zobaczyć lub odczytać na liczniku ile wody zużyliśmy. Wirtualna woda jest zużywana pośrednio. Pochodzi z globalnego i wyczerpywalnego źródła słodkiej wody. Produkcja wszystkiego, czego używamy, nosimy, kupujemy, sprzedajemy i konsumujemy, wymaga wody. Ta woda, wykorzystywana w procesie produkcyjnym, jest wodą wirtualną.

Jednak bezpośrednie zużycie stanowi tylko 3% światowego zużycia wody, a pozostałe 97% to pośrednie zużycie. Możemy wyróżnić trzy rodzaje śladu wodnego:
• zielony ślad, określający ilość użytej wody pochodzącej z opadów atmosferycznych
• niebieski ślad, określający ilość użytej wody pozyskanej z zasobów wód powierzchniowych i podziemnych
• szary ślad, określający ilość wody, która zostaje zanieczyszczona w procesie produkcji

Po co oblicza się ślad wodny ?

Zgodnie z koncepcją twórcy śladu wodnego, Slad wodny 02profesora Ariena Y.Hoekstra, wpływ człowieka na środowisko można ostatecznie powiązać z konsumpcją ludzi, a problemy takie jak niedobór wody i zanieczyszczenie można lepiej zrozumieć i rozwiązać, biorąc pod uwagę całość produkcji i łańcuchy dostaw. Według waterfootprint.org ślad wodny pomaga nam zrozumieć, dlaczego ograniczone zasoby słodkiej wody są zużywane i zanieczyszczane. Znajomość rzeczywistej ilości wody zużywanej w całym systemie produkcyjnym i łańcuchu dostaw, może pomóc nam w podjęciu działań w celu rozwiązania problemu nadmiernego i niepotrzebnego zużycia wody.

Ślad wodny obliczany dla konkretnego kraju i uwzględnia on sumę zużytej wody do produkcji wszystkich dóbr i usług konsumowanych przez populację ludności zamieszkującej dany kraj. Polska zostawia ślad w wysokości 54 kilometrów sześciennych  na rok, a 25% tych zasobów to woda zużywana w innych krajach i regionach. Dla zobrazowania, Jezioro Śniardwy ma powierzchnię około 100 kilometrów kwadratowych, a objętość wody w tym jeziorze to  ok.  0,66 kilometra sześciennego, czyli Polska rocznie zużywa ponad 80 takich jezior.

Poniżej przykładowe zużycie wody według  futurefood2050.com w przełożeniu na 1 kg wytworzenia wybranych produktów:

• czekolada – ok. 17 196 litrów wody
• wołowina – ok. 15 415 litrów wody
• wieprzowina – ok. 5 988 litrów wody
• kurczak – ok. 4 325 litrów wody
• jajka – ok. 3 300 litrów wody
• ser – ok. 3 178 litrów wody
• ryż – ok. 2 497 litrów wody
• pszenny chleb – ok. 1 608 litrów wody
• kukurydza – ok. 1 222 litrów wody
• jabłka – ok. 822 litrów wody
• pomarańcza – ok. 560 litrów wody
• mleko (szklanka) – ok. 255 litrów wody
• kawa (filiżanka) – ok. 132 litrów wody

Jak można zmniejszyć swój ślad wodny?

Bezpośrednie zużycie wody można ograniczyć poprzez:

• zakręcanie kranu podczas mycia zębów i mydlenia rąk,
• wzięcie prysznica, zamiast kąpieli w wannie,
• wybieraniu wodooszczędnych i o zmieszonym zużyciu energii urządzeń AGD,
• włączając urządzenia AGD dopiero, gdy są zapełnione (pełna pralka czy zmywarka),
• zbieranie deszczówki na przykład do podlewania ogrodu.

Pośrednie zużycie wody ograniczysz:

• kupując tylko potrzebne rzeczy, szczególnie jedzenie,
• ograniczając ilość wyrzucanego pożywienia poprzez wykorzystywanie w kuchni wszystkich dostępnych produktów, które nadają się jeszcze do spożycia,
• kupując artykuły o możliwie niskim śladzie wodnym,
• wybierając producentów, którzy dbają o zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi wykorzystywanymi w procesie produkcji.

Czytaj też: Wody geotermalne ogrzeją placówki w województwie świętokrzyskim

wir.org.pl/fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski 22-01-2022 09:01:23

Koń pełnej krwi angielskiej – co warto wiedzieć o tej rasie?

Koń pełnej krwi angielskiej to jedna z głównych ras koni gorącokrwistych w Anglii. Nazywany jest potocznie „folblutem” lub „anglikiem”.

Konie te są obecnie najszybszymi końmi na świecie, a rasa rozprzestrzeniła się na cały świat, co miało ogromny wpływ na większość obecnie hodowanych ras koni sportowych. Konie te hodowane są głównie w Anglii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Francji. Wspólny symbol rasy to: „xx”. Napisy na tabliczkach imienia są czerwone. Statystycznie mniej niż 50% wszystkich koni wyścigowych kiedykolwiek wygrało wyścig, a mniej niż 1% kiedykolwiek wygrało wyścigi o wysokie stawki, takie jak Kentucky Dery lub Epsom Dery. Konie, które jeszcze nie wygrały żadnego wyścigu, nazywane są dziewicami lub maiden.

Koń pełnej krwi angielskiej – szlachcic wśród koni

Koń pełnej krwi angielskiej to elegancki koń o najwyższej wartości hodowlanej, długich kończynach i delikatnej krótkiej sierści. Głowa konia jest mała lub średnia, sucha i na ogół o prostym profilu. Jest koniem sportowym o lekkiej budowie ciała. Jego charakterystyczną cechą jest skośne położona łopatka, która pozwala na większą prędkość podczas galopu. Wysokość w kłębie wynosi około 150-170 cm. Istnieje wiele kolorów podstawowych, z których najpopularniejsze to gniady i kasztanowy.

Ze względu na selektywne podejście hodowlane, które skupia się głównie na osiągach i szybkości konia w galopie i cwale, a nie na cechach fizycznych, rasa często ma wady postawy. Konie często uszkadzają przedramiona. Ich konkurencyjny charakter jest widoczny na otwartych przestrzeniach.

Najlepsze konie wyścigowe

Koń pełnej krwi angielskiej wykorzystywany jest Kon pelnej krwi angielskiej 02głównie do wyścigów. Można wyróżnić konie wyścigowe, biegające na długie i krótkie dystanse, różniące się budową. Sprinterzy są na ogół dobrze umięśnieni, podczas gdy konie długodystansowe są zwykle mniejsze i szczuplejsze. Rozmiar konia jest jednym z najważniejszych czynników dla hodowców, trenerów i potencjalnych kupców. Chociaż konie wyścigowe wygrywały zawody we wszystkich przedziałach wzrostu, najlepsze konie wyścigowe są zazwyczaj średniego wzrostu. Duże konie dojrzewają później i są bardziej podatne na kulawizny, ze względu na większą wagę. Niektórzy uważają, że mniejsze konie są w niekorzystnej sytuacji ze względu na krótszy krok.

Statystycznie mniej niż 50% wszystkich koni wyścigowych kiedykolwiek wygrało wyścig, a mniej niż 1% kiedykolwiek wygrało wyścigi o wysokie stawki, takie jak Kentucky Dery lub Epsom Dery. Konie, które jeszcze nie wygrały żadnego wyścigu, nazywane są dziewicami lub maiden. Konie po zakończeniu kariery, nienadające się do hodowli, są często używane jako konie prywatne lub jako konie-towarzysze dla innych zwierząt.

Czytaj też: Handel końmi w krajach Unii Europejskiej – co trzeba wiedzieć?

wikipedia.org/fot.wikimedia,Goki/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 22-01-2022 08:46:03

IMGW: W północno-wschodniej części kraju wystąpią zamiecie śnieżne

Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW zapowiedział, że w sobotę w północno-wschodniej Polsce będzie utrzymywał się silny, porywisty wiatr, który będzie powodował zawieje i zamiecie.

Według prognozy przygotowanej przez Michała Ogrodnika z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –  Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę najładniejsza pogoda będzie na zachodzie kraju, na wschodzie wystąpią przelotne opady śniegu i silne podmuchy wiatru. Temperatura najniższa wyniesie -5 stopni Celsjusza na Podhalu, -3 we wschodniej części kraju, około zera w centrum i do 2 stopni na zachodzie kraju.

IMGW: w północno-wschodniej Polsce zawieje i zamiecie śnieżne

Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW zapowiedział, że w sobotę w północno-wschodniej Polsce będzie utrzymywał się silny, porywisty wiatr, który będzie powodował zawieje i zamiecie.

"W sobotę na zachodzie kraju będzie najcieplej i najmniej opadów. Na pozostałym obszarze będą występowały przelotne opady śniegu, zmienne zachmurzenie, zza chmur czasem będzie wychodziło słońce" – poinformował synoptyk IMGW. IMGW śnieg

Prognoza pogody dla Warszawy na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna –1 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w porywach do 50 km/h, północno-zachodni. 

Najniższa temperatura na Podhalu

Temperatura najniższa wyniesie -5 stopni Celsjusza na Podhalu, -3 we wschodniej części kraju, około zera w centrum i do 2 stopni na zachodzie kraju.

W północno-wschodniej Polsce będzie utrzymywał się silny, porywisty wiatr, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne oraz utrudnienia komunikacyjne.

Warunki na drogach

Jak podał synoptyk IMGW, pogoda nie będzie nas rozpieszczać. A jak będzie na drogach?

Według komunikatu GDDKiA błoto pośniegowe i w lokalna śliskość występują: na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (na odcinku: dk 53 odc. Rozogi – Trękusek, dk 57 odc. Piwnice Wielkie – Biskupiec, dk 58 odc. Jedwabno – Stare Kiełbonki, dk 59 odc. Rozogi – Mrągowo, dk 65 odc. Ełk – Gołdap, dk 51 odc. Lidzbark Warmiński – Bezledy, dk S7 odc. Ostróda – Elbląg, dl S22 odc. Elbląg – Wielkie Wierzno); w zachodniej części województwa podlaskiego; na Mazowszu (na odcinku: dk 61 odc. Serock – Laskowiec, dk 53 odc. Ostrołęka – Myszyniec, dl 60 odc. Różan – Ostrów Mazowiecka, dk 19 odc. Mostów - Kózki)

Sprawdź: IMGW: Niż Ida przyniesie powrót zimy, możliwe burze śnieżne

fot.pixabay.com

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.