Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 04-11-2021 11:01:58

Gospodarka leśna wymaga stosowania dobrych praktyk. Rząd przyjął projekt ustawy

Gospodarka lesna

Gospodarka leśna będzie prowadzona przy zastosowaniu dobrych praktyk. Według Centrum Informacyjnego Rządu nowe przepisy określą sposób postępowania właścicieli lasów podczas przygotowywania i realizacji działań dotyczącej tej gospodarki.

Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej zostaną określone w rozporządzeniu przez ministra klimatu i środowiska z uwzględnieniem zapewnienia ochrony gatunków, celów i zasad gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych.

Projekt ustawy dot. dobrych praktyk w gospodarce leśnejgospodarka lesna ustawa 1

Rząd przyjął projekt ustawy dot. dobrych praktyk w gospodarce leśnej. Jak wskazało CIR, stosowanie dobrych praktyk będzie przeciwdziałać występowaniu potencjalnych kolizji działań z zakresu gospodarki leśnej z elementami środowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wymagania związane z gospodarką leśną zapewnią ochronę gatunkom wskazanym w załączniku IV tzw. dyrektywy siedliskowej UE oraz ptakom w oparciu o tzw. dyrektywę ptasią UE

Według ministerstwa klimatu, nowe rozwiązania merytoryczne dotyczące dobrych praktyk zakładają przede wszystkim rozdzielenie kodeksu na zbiór zasad na etapie przygotowawczym i na etapie realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej. Pojawić się ma wymóg przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni; doprecyzowany ma zostać sposób oznakowania miejsc występowania gatunków chronionych; pojawić się ma wskazanie, że działania z zakresu gospodarki leśnej nie mogą powodować umyślnego zabijania zwierząt i niszczenia okazów gatunków, wymienianych w odpowiednich załącznikach do dyrektyw.

Gospodarka leśna wg nowych przepisów

Jak wskazało CIR, stosowanie dobrych praktyk będzie przeciwdziałać występowaniu potencjalnych kolizji działań z zakresu gospodarki leśnej z elementami środowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wymagania związane z gospodarką leśną zapewnią ochronę gatunkom wskazanym w załączniku IV tzw. dyrektywy siedliskowej UE oraz ptakom w oparciu o tzw. dyrektywę ptasią UE.

Projekt zakłada uchylenie w ustawie o lasach przepisów dotyczących wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej oraz zmianę przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wymagań tej praktyki. Dodatkowo zakłada dodanie do ustawy o ochronie przyrody artykułu, zobowiązującego właścicieli lasów do stosowania wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej zarówno na etapie przygotowywania, jak i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej.

Dodany ma też być przepis zawierający delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej z uwzględnieniem zapewnienia ochrony gatunków, celów i zasad gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych. Precyzuje się, że odstępstwa nie dotyczą gatunków objętych systemem ścisłej ochrony na mocy dyrektywy, a nowy przepis nie stanowi derogacji ustanawiających zakazy w stosunku do gatunków chronionych, oraz nie daje podstaw do wprowadzenia derogacji na poziomie rozporządzenia w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Pojawić się ma wyraźne wskazanie, że w odległości najmniej 25 m od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz fakultatywnie w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego nie stosuje się cięć zupełnych. Nowe przepisy mają też określić średni poziom ilości martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej oraz zasady pozostawiania drzewostanów do naturalnego obumarcia.

Czytaj także: COP26: Uzgodniono porozumienie o powstrzymaniu wylesiania do 2030 r.

PAP/fot.pixabay.comAutor: Sebastian Wroniewski 27-01-2022 20:30:15

Rosja deklaruje postęp w opracowywaniu szczepionek na ASF

Władze Rosji wyraziły optymizm w sprawie opracowania szczepionki przeciwko ASF. Według urzędników proces wszedł w etap wyboru najbardziej obiecującej opcji.

Maxim Uvaidov, zastępca rosyjskiego ministerstwa rolnictwa powiedział, że rosyjscy naukowcy muszą teraz wybrać szczepionkę o najniższej „reaktogenności”, co odnosi się do właściwości szczepionki polegającej na zdolności do wywoływania typowych działań niepożądanych, a także najlepszej stabilności immunobiologicznej i ochronie przed wirusem. Choroba nieustannie kształtuje rosyjski rynek wieprzowiny. Według szacunków Rosyjskiego Związku Producentów Wieprzowiny (RUPP) w 2021 r. Rosselhoznadzor uśmiercił prawie milion sztuk świń po poważnych epidemiach w europejskiej części kraju.

Szczepionka ASF jest potrzebna

W listopadzie 2021 r. wicepremier Rosji Viktoria Abramchenko poleciła rosyjskiemu Ministerstwu Nauki i Edukacji rozpoczęcie stosowania rosyjskiej szczepionki przeciw ASF do 2024 r.

„Oczekujemy przełomu w nauce. Bez skutecznej szczepionki niemożliwe jest radzenie sobie z wirusem i ochrona kraju przed ryzykiem zanieczyszczenia jego terytoriów i spadkiem produkcji” – powiedziała wówczas.
Abramchenko poleciła także rosyjskiemu organowi nadzoru weterynaryjnego Rosselhoznadzorowi i rosyjskiemu Ministerstwu Rolnictwa „stworzenie systemu reagowania na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa na wszystkich poziomach i opracowanie środków stałej kontroli weterynaryjnej”.

W czasopiśmie Veterinary Medicine & Life Uvaidov dodał: „Naukowcy od dziesięcioleci pracują nad szczepionką przeciwko ASF. To prawda, że ​​do tej pory żaden kraj nie stworzył skutecznego, bezpiecznego rozwiązania, które może zapobiegać chorobie”.

Szczepienie dzików

Aby w pełni opanować sytuację, może wystarczyć ASF szczepionka 03zastosowanie szczepionki u dzików w Rosji.

„Epizootiologia ASF wygląda inaczej w każdym kraju, ze względu na specyficzne warunki naturalne i ekonomiczne. Jednak dziki najczęściej odgrywają ogromną rolę. Gdyby możliwe było przeprowadzenie szczepień w populacji dzików, gdzie nie ma możliwości stworzenia dodatkowej ochrony biologicznej ich siedliska, sytuacja epizootyczna stałaby się bardziej stabilna” – powiedział Uvaidov.

Dodał, że szczepienie dzików może zapobiec penetracji wirusa na nowe terytoria i ogólnie sprawić, że zachowanie wirusa będzie bardziej przewidywalne.

ASF nieustannie kształtuje rosyjski rynek wieprzowiny. Według szacunków Rosyjskiego Związku Producentów Wieprzowiny (RUPP) w 2021 r. Rosselhoznadzor uśmiercił prawie milion sztuk świń po poważnych epidemiach w europejskiej części kraju.

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa stwierdziło, że szeroka obecność wirusa w Rosji pozostaje głównym czynnikiem powodującym, że rosyjska wieprzowina nadal nie jest dozwolona na głównych zagranicznych rynkach zbytu, w tym w Chinach.

Czytaj też: Szczepionka przeciw ASF mogłaby być stosowana u dzików

pigprogress.net/fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski 27-01-2022 20:00:08

Zarzecki: Polska wołowina przestała konkurować ceną, a zaczęła jakością

Polska wołowina staje się coraz bardziej rozpoznawalną marką na świecie. O szansach i zagrożeniach dla branży opowiedział Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM.

Jak wskazuje prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w programie Polska na Serio Rolnictwo, polskie mięso jest bardzo docenianie nie tylko na rynkach Unii Europejskiej, ale również na Bliskim Wschodzi. Prezes PZHiPBM ma nadzieję, że coraz więcej rynków będzie otwierać się dla polskich hodowców, a polskie mięso wołowe będzie mogło trafiać do wszystkich zakątków świata. Branże czekają jednak zagrożenia, w tym rosnące koszty produkcji, z którymi hodowcy będą musieli się zmierzyć w najbliższym czasie.

Polska wołowina konkuruje jakością

Polska wołowina odnotowała spadek wolumenu eksportu o 3% w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku, ale jednocześnie odnotowano wzrost przychodów o 9% rok do roku. Takie wyniki to przede wszystkim zasługa wzrostu cen polskiego mięsa za granicą.

,,Tutaj recepta była dosyć prosta. Polska wołowina zaczęła być bardzo droga i bardzo ceniona na rynkach europejskich i na rynkach eksportowych. Jeżeli porównamy sobie cenę rok do roku, to cena polskiej wołowiny wzrosła o ponad 40%. Podam tylko dla porównania, że w roku 2020 polscy hodowcy ciągnęli się w ogonie, jeżeli chodzi o wysokość ceny za swój produkt, a pod koniec ubiegłego roku byliśmy i jesteśmy nadal w pierwszej piątce najwyższych cen w Unii Europejskiej, a nawet na przełomie listopada i grudnia byliśmy w pierwszej trójce powyżej średniej europejskiej, powyżej takich krajów jak Francja, Włochy czy Niemcy. To duże osiągnięcie, pomimo tego delikatnego spadku eksportu, chociaż myślę, że w czwartym kwartale nadrobimy spadek” – mówi Jacek Zarzecki.

,,Niektórzy wieszczyli, że polski eksport będzie spadał, że nie ma zapotrzebowania na polską wołowinę. Okazało się, że zapotrzebowanie jest i to, co jest bardzo ważne, my na tych rynkach europejskich i na rynkach krajów trzecich przestaliśmy konkurować ceną, a zaczęliśmy konkurować jakością. I ta jakość zaczęła być ceniona. Oczywiście mamy jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, żeby utrzymać tę pozycję jednego z liderów europejskich w zakresie eksportu i produkcji, bo to jest chyba największe wyzwanie, żeby polscy hodowcy, pomimo tego piekielnego wzrostu cen kosztów produkcji, który dotknie nas dopiero w przyszłym okresie, utrzymali tę wysoką jakość i cenę produktu. W Unii Europejskiej widać spadek pogłowia bydła, w niektórych krajach UE to jest związane między innymi z tym, że są problemy demograficzne. To, co nas też przyszłości niestety może czekać to likwidacja gospodarstw rolnych, ponieważ rolnicy nie mają swoich następców i ich dzieci nie chcą zajmować się rolnictwem, ponieważ wiedzą, że to jest bardzo trudny kawałek chleba” – dodaje prezes PZHiPBM.

Polska wołowina może podbić cały kraj

Polska wołowina trafia do krajów całego świata, ale nadal są rynki, które polskie mięso mogłoby podbić. Jak wskazuje prezes PZHiPBM, dla polskich hodowców dużą szansą są Chiny oraz Turcja.

,,Na pewno chcielibyśmy wysyłać polską wołowinę do Chin, które są takim rynkiem bardzo chłonnym i na który trafia między innymi wołowina nie tylko z Irlandii, ale przecież także z Węgier i kilku mniejszych krajów. Polskie mięso wysyłamy praktycznie na cały świat, wysyłamy oczywiście do Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii i Izraela. Izrael jest bardzo znaczącym odbiorcą polskiej wołowiny i właśnie tam w Izraelu polska wołowina cieszy się niesłabnącą popularnością. W testach konsumenckich wyprzedzamy nawet wołowinę argentyńską, a to już o czymś świadczy. Takimi rynkami dla nas wschodzącymi są Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także Norwegia, czyli rynek, który może i nie jest duży, ale jest za to bardzo marżowy. Ceny wołowiny w Norwegii są bardzo wysokie, a jakość mięsa bardzo mocno odbiega od tego, co jesteśmy w stanie zaproponować. Myślę, że to jest ten kierunek, w którym powinniśmy uderzać” – mówi Jacek Zarzecki.

,,Wydaje mi się, że ta nasza polityka eksportowa powinna być na zasadzie takiej pajęczyny, czyli dużo rynków i duża dywersyfikacja. Jeżeli gdzieś coś tam zacznie nie wychodzić, to wtedy będziemy mieli inne rynki, które będą w stanie tę lukę zastąpić. Rynek turecki jest doskonałym tego przykładem. Jeszcze 3 lata temu eksportowaliśmy tam 8% produkcji wołowiny i nagle z dnia na dzień ten rynek zamknął się dla Polski i teraz eksportujemy tam jakieś minimalne tylko ilości wołowiny. Dzisiaj ten rynek bardzo by nam się przydał i liczę na to, że powoli w życie zaczną wchodzić te porozumienia, które zostały zawarte między rządem tureckim a polskim ministerstwem rolnictwa w obecności pana prezydenta Andrzeja Dudy. Mam nadzieję, że ten rynek będzie dla nas otwarty, bo to jest bardzo dobry i chłonny rynek” – dodaje prezes PZHiPBM.

Oglądaj też: Ardanowski: Spółdzielczość jest najlepszą formą aktywności rolniczej na rynku


Autor: Polska Agencja Prasowa 27-01-2022 19:30:00

Wiceminister Edward Siarka: Widać spadek populacji dzików

Wiceminister środowiska Edward Siarka stwierdził, że po liczbie odstrzałów jak i odszkodowań za szkody spowodowane przez dziki widać wyraźny spadek populacji dzików.

Wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformował, że w okresie od 1 kwietnia ub.r. do końca grudnia ub.r. Polski Związek Łowiecki w dzierżawionych i zarządzanych przez siebie obwodach łowieckich pozyskał ponad 215 tys. sztuk dzików, w tym niemal 120 tys. w ramach odstrzału sanitarnego. Siarka dodał, że w tym okresie miały miejsce ponad 4 mln polowań na dziki. Wiceminister zapewnił, że myśliwi chętnie polują na te zwierzęta.

Siarka: Obserwujemy spadek populacji dzików

,,Obserwujemy zmianę, na tle poprzednich lat (...) mamy bardzo dużo dzików odstrzeliwanych w systemie odstrzału sanitarnego, w tej chwili jest ich ponad połowa (...) Kolejny wniosek to to, że myśliwi dużo więcej muszą wychodzić w teren, żeby pozyskać tę samą ilość dzików. Są obszary, gdzie widzimy wyraźny spadek populacji dzików, jest to widoczne po ilości wypłaconych odszkodowań" – mówił Siarka.

Wiceminister zaznaczył, że nie są to dane obejmujące cały sezon łowiecki 2021/2022, gdyż kończy się on 30 marca i do tego czasu odbędzie się jeszcze wiele polowań.

Główny Łowczy Lasów Państwowych Jan Błaszczyk poinformował, że w tzw. OHZ-ach (Ośrodkach Hodowli Zwierzyny), których jest w zarządzie lasów ok. 200, odstrzelono dodatkowo od 1 marca do 31 grudnia ub.r. 15,2 tys. dzików, w tym 7,4 tys. w ramach odstrzału sanitarnego. Zapewnił, że odstrzał na tych terenach jest "bardzo intensywny".

Podkreślił, że prowadzone są także przeszukiwania lasów w celu znalezienia padłych dzików, które mogą stanowić rezerwuar wirusa ASF. Do końca grudnia znaleziono 2,8 tys. tych zwierząt, z czego połowa – jak wykazały badania – była zakażona. Natomiast wśród odstrzelonych dzików, tylko kilka procent miało wynik dodatni.

Spadek populacji dzików pomoże zwalczyć ASF

Główny łowczy LP zwrócił uwagę, że w niektórych Spadek populacji dzikow 02OHZ-ach trudno jest spotkać dziki. Dotyczy to np. dyrekcji regionalnej: białostockiej, szczecińskiej i zielonogórskiej. Błaszczyk zaznaczył, że wkładem LP w walkę z ASF jest także grodzenie terenów, tak by dziki nie mogły przedostawać się np. na pola wokół wsi. Tylko w ubiegłym roku wybudowano płoty o długości łącznej 253 km na kwotę 5 mln zł.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował, że w tym roku Inspekcja odnotowała 202 ogniska ASF u dzików (było 253 szt.), a większość padłych zwierząt miała wynik dodatni. Najwięcej ognisk choroby było w woj. dolnośląskim (79), warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

Jażdżewski przypomniał, że ministerstwo rolnictwa nakazało w 2021 r. odstrzał sanitarny 212 tys. sztuk dzików; do końca roku odstrzelono ponad 137 tys. dzików.

,,Ten odstrzał będzie kontynuowany jeszcze w tym roku, do marca" – zaznaczył. Nadal w planach jest zlikwidowanie ponad 55 tys. dzików; przede wszystkim dotyczy to woj. lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego.

Zdaniem wiceszefa Weterynarii przyszły sezon łowiecki 2022/2023 i spadek populacji dzików będą bardzo istotne dla zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Więcej będzie dzików do ostrzału w ramach gospodarki łowieckiej, mniej – jako odstrzał sanitarny. Przypomniał, że w sezonie 2021/2022 do odstrzału w ramach gospodarki łowieckiej było ok. 155 tys. sztuk, teraz "chcielibyśmy, by ta liczba była podwojona" – powiedział.

Jak wyjaśnił Jażdżewski, wtedy możliwe będzie traktowanie odstrzału sanitarnego punktowo, jako elementu zwalczania choroby zakaźnej, tj. takie dziki będą przeznaczane do utylizacji. Zastępca GLW zapowiedział kupno dodatkowych 500 chłodni dla myśliwych do przechowywania tusz, a także uruchomienie w soboty i niedziele badań laboratoryjnych pod kątem ASF.

Czytaj też: Epidemia ASF ciągle trwa! Białoruś zakazuje importu pasz z części Polski

PAP/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.