PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich zawarto ekosystemy leśne

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich zawarto ekosystemy leśne

Autor: Kamila Ciężka 2021-10-22 08:07:53
Ekosystemy leśne

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2014 - 2020 nastąpią zmiany. W Programie większe miejsca zajmą ekosystemy leśne.

Ekosystemy leśne - nabór wniosków

Ekosystemy leśne dotychczas zajmowały dość mało miejsca w PROW. Do tej pory pomoc z tego tytułu była przyznawana tylko w przypadku uszkodzeń spowodowanych procesem chorobotwórczym. Aktualnie zakres dofinansowań się rozszerzył bowiem przyznawana będzie pomoc na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, na dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych przez szkodniki, zwierzynę lub w związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

O wsparcie według korzystniejszych zasad, będzie można ubiegać się już w tym roku. Nabór wniosków zaplanowany został od 22 listopada do 31 grudnia.
Przypomnijmy, że pomocą na inwestycje w ekosystemy leśne, objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las.

18 października 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ARiMR: Ekosystemy leśne, premie dla młodych, restrukturyzacja małych gospodarstw – czas się kończy

gov.pl/fot.pixabay