PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Domagają się, by do podstawy programowej trafiła edukacja klimatyczna

Domagają się, by do podstawy programowej trafiła edukacja klimatyczna

Autor: Tomasz Racki 2022-01-16 21:15:47
edukacja klimatyczna

Edukacja klimatyczna ma szansę zagościć na stałe w szkołach? Tego chcą sygnatariusze listu, który trafił do resortów klimatu i edukacji.

Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej apeluje do ministrów edukacji oraz klimatu i środowiska o przyspieszenie działań nad uzupełnieniem podstawy programowej o edukację na temat zmiany i ochrony klimatu, opartą na danych naukowych i prowadzoną w ramach obowiązujących przedmiotów. Naukowcy we wspólnym liście do ministrów Anny Moskwy i Przemysława Czarnka podkreślają znaczenie rzetelnej edukacji klimatycznej w walce z kryzysem klimatycznym.

Edukacja klimatyczna w podstawie programowej?

"W imieniu Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej apelujemy (...) o przyspieszenie działań nad uzupełnieniem podstawy programowej nauczania w szkołach o edukację na temat zmiany i ochrony klimatu, która będzie oparta na danych naukowych i prowadzona w ramach obowiązujących przedmiotów. Z zadowoleniem przyjęliśmy podpisanie w dniu 17 sierpnia 2021 r. przez kierowników obu resortów listu intencyjnego wyrażającego wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej, co niewątpliwie było pokłosiem kampanii społecznej +Tak! dla edukacji klimatycznej+ i petycji za taką edukacją podpisaną przez ponad 60 tysięcy obywateli i przekazanej prezesowi Rady Ministrów" – czytamy w liście.

Jednocześnie wskazano w nim, że list intencyjny to za mało. "Muszą za nim iść konkretne i szybkie działania, które zaowocują przedstawieniem do końca I kwartału 2022 r. propozycji programowych, zgodnych z najnowsza wiedzą naukową, które zostaną przedłożone do konsultacji społecznych. Apelujemy, by rzetelna edukacja klimatyczna znalazła się w podstawie programowej polskiej szkoły na wszystkich etapach nauczania już od września 2022 roku" – piszą naukowcy.edukacja klimatyczna 223

Według nich nie ma czasu do stracenia. Powołując się na najnowszy, 6 Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), zwracają uwagę, że "dynamika kryzysu klimatycznego nabiera takiego tempa, że nie uratujemy naszej planety jutro, jeśli nie zaczniemy działać dzisiaj". Ich zdaniem działania edukacyjne są równie ważne jak decyzje polityczne dotyczące odejścia od spalania paliw kopalnych, zredukowania emisji dwutlenku węgla o 65 proc. do 2030 r. i osiągnięcia globalnej neutralności klimatycznej najpóźniej do połowy wieku.

ONZ popiera edukację klimatyczną

"Według ONZ edukacja klimatyczna jest jednym z kluczowych elementów globalnej odpowiedzi na zmianę klimatu. Nauczanie oparte na aktualnej i rzetelnej wiedzy naukowej buduje świadome i odpowiedzialne postawy społeczne – niezbędne w obliczu wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się obecne i przyszłe pokolenia. A takiej usystematyzowanej i kompleksowej wiedzy brakuje dziś w polskiej szkole. W obowiązujących programach nauczania szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych zagadnienie spowodowanej działalnością człowieka zmiany klimatu praktycznie nie istnieje i nie jest omawiane, podobnie jak negatywne skutki, jakie ten proces przynosi społeczeństwu, przyrodzie i gospodarce. Brak jest edukacji w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu oraz ochrony przed jej negatywnymi skutkami" – czytamy w liście.

Wskazano w nim, że nawet jeśli jakieś pojedyncze tematy są przez niektórych nauczycieli poruszane, to nie jest tworzony całościowy obraz wyzwania, przed którym stoją młodzi ludzie.

"Z pewnością ograniczy to ich szansę na rynku pracy, który już dziś potrzebuje specjalistów potrafiących planować i zarządzać działaniami mającymi na celu powstrzymanie zmiany klimatu" – piszą naukowcy.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 27 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. W jej komitecie naukowym jest 16 specjalistów z różnych dziedzin, wśród nich m.in. prof. Ewa Bińczyk, prof. Jerzy Hausner, prof. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Maciej Nowicki, prof. Tadeusz Skoczkowski, prof. Piotr Skubała i prof. Waldemar Wardencki.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

Czytaj także: Edukacja ekologiczna trafi do szkół?

PAP/fot. pixabay

 


Autor: Polska Agencja Prasowa

Sęp płowy został dostrzeżony przez przyrodników na Babiej Górze


Autor: Sebastian Wroniewski

Kojot w Polsce? Nie, to jego daleki kuzyn szakal złocisty


Autor: Polska Agencja Prasowa

Zarząd Zieleni: Opryski przeciw komarom w tym roku nie będą używane 


BULT SMOGOWICZE