Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Anna Kołcon 28-04-2017 16:53:42

Dyrektywa Siedliskowa, sieć Natura 2000 i program LIFE. To już 25 lat

Dyrektywa Siedliskowa, sieć Natura 2000 i program LIFE. To już 25 lat

21 maja decyzją Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów będzie Europejskim Dniem Natury 2000. Tego dnia 25 lat temu zatwierdzona została Dyrektywa Siedliskowa oraz sieć Natura 2000, a także powstał Program LIFE.

21 maja decyzją Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów będzie Europejskim Dniem Natury 2000. Tego dnia 25 lat temu zatwierdzona została Dyrektywa Siedliskowa oraz sieć Natura 2000, a także powstał Program LIFE.

 

Nowe święto ma na celu promowanie osiągnięć prawodawstwa i przepisów Unii Europejskiej związanych z programem Natura 2000 oraz korzyści, jakie przyroda dostarcza człowiekowi i gospodarce.

 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest światowym ewenementem w zakresie międzynarodowej obszarowej ochrony przyrody. Podstawą jej funkcjonowania są dwie unijne dyrektywy – tzw. Dyrektywa ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) oraz tzw. Dyrektywa siedliskowa (Dyrektywa z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). W myśl tych dokumentów każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym oraz gatunkom roślin i zwierząt, o których mowa w tych dyrektywach, warunki sprzyjające ochronie lub zadbać o odtworzenie ich właściwego stanu. Ma się to odbywać m.in. poprzez wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).

 

Sieć Natura 2000 została utworzona na terytoriach 28 państw członkowskich, obejmując ok. 20 proc. całkowitego obszaru lądowego UE. W Polsce w jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich. Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie  i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej.

 

W ramach obchodów 25-lecia zatwierdzenia Dyrektywy Siedliskowej, sieci Natura 2000 i powstania programu LIFE za pośrednictwem serwisu life-25.eu można zgłaszać wydarzenia związane z realizowanymi projektami LIFE. Jednym ze zgłoszonych wydarzeń jest międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony muraw kserotermicznych, którą organizuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie od 24 do 25 maja 2017 roku. Odbędzie się ona na zakończenie projektu LIFE "Ochrona siedlisk kserotermicznych na obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej". Podczas konferencji zostaną zaprezentowane efekty działań zrealizowanych w projekcie, a w czasie sesji terenowej – wybrane obszary Natura 2000 objęte projektem.

 

gdos.gov.pl/AZK/Fot.pixabay.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.