PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia /Problem z plastikiem na wsi. Trzeba podnieść stawkę dopłat do utylizacji foliowych odpadów rolniczych.

Problem z plastikiem na wsi. Trzeba podnieść stawkę dopłat do utylizacji foliowych odpadów rolniczych.

Autor: Aleksandra Lipiec 2020-01-22 11:11:06
Problem z plastikiem na wsi. Trzeba podnieść stawkę dopłat do utylizacji foliowych odpadów rolniczych.

Składowanie i usuwanie z gospodarstw odpadów z folii rolniczych, sznurka i siatki do owijania balotów czy opakowań po nawozach nadal jest jednym z większych problemów z jakimi borykają się rolnicy. Góry z tworzyw sztucznych powstały już na terenie wielu siedzib rolniczych, bo obecnie firmy skupowe nie chcą takiej folii odbierać.

Plastik i reklamówki z folii, tworzywa sztuczne - problematyczne odpady rolnicze

Nieskuteczne okazały się też działania samorządów lokalnych w zakresie plastyku, odpadów foliowych, które zalegają w rolnictwie. Dzieje się tak, chociaż gminy w ramach realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’’ mogły uzyskać dotacje w wysokości do 500 zł do tony odebranych odpadów tworzyw sztucznych. Okazało się, że jest to kropla w morzu potrzeb, bo utylizacja tony takich śmieci kosztuje znacznie więcej (około 3750 złotych).

Gminy mają wiele zastrzeżeń do realizacji programu NFOŚiGW dotyczącego usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych. W opinii wielu samorządowców jedną z największych przeszkód może być kwestia prawna.  Obowiązkiem gminy jest zadbanie o odpady komunalne, jednak samorządy nie mają kompetencji do zbierania odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. A co za tym idzie, nie mogą one ponosić żadnych kosztów na taką działalność.

Folia rolnicza to koszty większe niż dotacja

Część gmin - jak informuje Świętokrzyska Izba Rolnicza - uważa, że koszty utylizacji folii rolniczej znacznie przekroczą kwotę maksymalnej dotacji, czyli 500 zł do tony odpadów, a ze względu na wydatki związane z reformą edukacji samorządy nie mają już pieniędzy na dodatkowe wydatki. Włodarze gmin nie mają też odpowiedniej infrastruktury do zbierania, czy tym bardziej utylizacji odpadów w postaci folii rolniczej.

Obowiązkowa rejestracja folii i plastiku?

Od 1 stycznia 2020 roku weszły obowiązki w zakresie rejestracji w elektronicznej Bazie Danych Odpadowych gospodarstw o powierzchni powyżej 75 ha, co może spowodować, że będzie automatycznie egzekwowany obowiązek zagospodarowania folii odpadowej i plastiku w tych gospodarstwach.

Dlatego zdaniem samorządu rolniczego konieczne wprowadzenie przepisów zobowiązujących podmioty sprzedające folię rolniczą lub towary w opakowaniach foliowych i plastykowych do odbioru zużytej folii. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił już do Ministerstwa Klimatu o rozwiązanie problemu odbioru odpadowej folii rolniczej.

Potrzebna wyższa dotacja na odpady takie jak folia, plastiki, sztuczne tworzywa

W związku z informacjami napływającymi od rolników o niewielkim zainteresowaniu gmin programami odbioru folii rolniczych KRIR prosi również o przedstawienie informacji, jaka jest rzeczywiście skala zainteresowania gmin tym tematem. Być może, jak podkreślają izby rolnicze, problemem jest zbyt niska stawka dopłaty do utylizacji.

 

Fot. pixabay


Domki dla jeży stanęły w Nadleśnictwie Skierniewice

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-03 09:00:34

Niedźwiedź wtargnął do sklepu, ale zamiast demolki zdezynfekował łapy

Autor: Emilia Gromczak 2021-11-19 17:30:00

Ustawa o lasach i ustawa o ochronie przyrody – Sejm uchwalił nowelizację

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-11-18 19:30:00

BULT SMOGOWICZE