Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 05-08-2016 11:21:57

Dopłaty do materiału siewnego pod lupą Ministra Finansów

Dopłaty do materiału siewnego pod lupą Ministra Finansów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Rolnictwa pismem z dnia 22 lipca 2016 r. o przywrócenie zasad udzielania dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego, obowiązujących w 2015 roku, z jednoczesnym podwyższeniem stawek określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.10.2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany o 50%.

Zmiana zasad udzielania dopłat do materiału siewnego wprowadzona ustawą z dnia  10 lipca 2015  r.  o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego ( Dz.U.2015.1419 ) nie określa wysokości stawek dopłat, jakie rolnicy otrzymają do poszczególnych upraw i opóźnia termin wypłaty. Zniechęca to rolników do wymiany materiału siewnego.

 

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, co następuje: 

W ustawie budżetowej na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 90604 tys. zł. Na dopłaty do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Natomiast przeznaczona na ten cel kwota ok. 100 mln zł w latach 2014 i 2015 okazała się niewystarczająca, co oznaczało konieczność wnioskowania do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy celowej z przeznaczeniem na dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. W związku z powyższym Minister Finansów wnioskował o wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego udzielenie dopłat wszystkim wnioskodawcom w ramach określonej w ustawie budżetowej na dany rok kwoty. Mechanizm taki został wprowadzony ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1419). Oznacza to, ze w 2016 roku wysokość stawki dopłat do poszczególnych grup roślin będzie zależała od wielkości powierzchni objętej dopłatami. 

 

Obecnie trwa przegląd (rozpoczęty w kwietniu br.) wydatków publicznych w obszarze dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany prowadzony przez Ministerstwo Finansów we współpracy z MRiRW. Ministerstwo Finansów analizuje m.in. celowość i efektywność mechanizmu dopłat, stopień osiągania założonych celów i mierniki efektów działania mechanizmu. W trakcie prac związanych z przeglądem, ministerstwo Rolnictwa zwraca uwagę1) na niekorzystne skutki wprowadzonego od 2016 r. nowego sposobu realizacji mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego”. Jednocześnie na wniosek MRiRW Agencja Rynku Rolnego w formularzach planistycznych do ustawy budżetowej na 2017 r. zaplanowała środki w wysokości umożliwiającej udzielenie dopłat według stawek zbliżonych do tych, które obowiązywały w 2014 r. 

 

Sposób realizacji mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego” w 2017 r. zależy od wyników przeglądu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów oraz limitów wydatków określonych w ustawie budżetowej. Ostateczna wysokość środków na ten mechanizm, determinująca wysokość stawek dopłat w 2017 r. zostanie określona przez Radę Ministrów i Parlament RP w czasie prac nad ustawą budżetową na 2017 r.

 

KRIR/fot.YT


Polecane z kategorii Prawo
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.