Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 25-07-2016 09:04:47

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego

Jeżeli uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie poprzez założenie konkretnych wniosków.

Jeżeli uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie poprzez założenie konkretnych wniosków.

W nawiązaniu do pisma KRIR w sprawie interpretacji przepisów dotyczących ponownego ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego przez rolników dotkniętych klęską wymarznięć, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do Agencji Rynku Rolnego o przedstawienie sposobu postępowania w odniesieniu do przypadków opisanych w ww. piśmie. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARR, jeżeli uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie po udokumentowaniu ww. zdarzenia poprzez założenie przynajmniej jednego z wymienionych poniżej dokumentów:  

 

1) protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;  

 

2) dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk;  

 

3) zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;  

 

4) zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;  

 

5) protokół oględzin lub ostatecznego oszacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;  

 

6) decyzje właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.  

 

Z powyższego wynika, iż Agencja Rynku Rolnego udziela dopłaty do powierzchni gruntów rolnych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, w sytuacji gdy uprawa uległa zniszczeniu, po złożeniu przez wnioskodawcę jednego z powyżej przywołanych dokumentów wraz z oświadczeniem o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu (Załącznik nr 8 do Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie).  Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy rozdziału 9b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.) ustanawiające sposób udzielania dopłat do materiału siewnego nie zawierają żadnych wytycznych odnośnie postępowania ze zniszczonymi uprawami.  

 

Mając powyższe na uwadze Agencja Rynku Rolnego nie stosuje wymogu przekroczenia określonego progu % strat w gospodarstwie, w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego zniszczeniem uprawy, będących przedmiotem wniosku o przyznanie dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

 

KRIR/Fot.pixabay


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.