Smog niszczy nasze zdrowie.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej. Za treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.

logo-nfos logo-pz

Smog niszczy nasze zdrowie. W jaki sposób możemy się ochronić?

Każdego roku w mroźne i bezwietrzne dni, w wielu polskich miastach utrzymuje się smog,
który bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.
Statystyki coraz częściej alarmują, że zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń przekracza
poziom uznawany przez WHO za bezpieczny dla naszych organizmów. W jaki sposób
możemy uchronić się przed smogiem?

Czym jest smog?
Smog jest niczym innym jak zanieczyszczeniem powietrza. W rzeczywistości jest
mieszaniną powstałą w wyniku zanieczyszczeń wynikających z naszej działalności i
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – przede wszystkim mgły.
Potocznie za smog uznaje się rodzaj chmury, która unosi się nad miastem czy wsią,
zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym. Ze względu na skład chemiczny i miejsce
występowania wyróżniamy dwa rodzaje smogu:
>londyński, w skład którego wchodzą szkodliwe substancje, takie jak dwutlenki siarki, tlenki
azoty, sadza czy pyły, i który występuje w Polsce w okresie jesienno-zimowym,
> typu Los Angeles, powstający w okresie letnim w strefach subtropikalnych, w którym
dochodzi do reakcji i z tlenków węgla, azotu i węglowodorów powstają azotany nadtlenku
acetylu, aldehydy czy ozon.
Jak szkodzi smog i kto jest najbardziej narażony?
Związki chemiczne zawarte w smogu (np. benzopiren) i pyły (PM10 i PM 2,5), są szkodliwe
dla naszego zdrowia. Naukowcy i lekarze przestrzegają, że znajdujące się w smogu związki
chemiczne i pyły mogą powodować alergię, astmę, zaostrzenie przewlekłego zapalenia
oskrzeli, niewydolność oddechową, a nawet paraliż układu krwionośnego. Światowa
Organizacja Zdrowia zaliczyła smog do czynników rakotwórczych.
Osobami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenie powietrza są:
> dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia,
> kobiety w ciąży,
> osoby starsze i w podeszłym wieku,
> osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego,
> chorzy na astmę,
> osoby cierpiące na choroby alergiczne skóry i oczu,
> osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego,
> osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń,
> osoby palące papierosy.

W jaki sposób chronić się przed smogiem?
Istnieje kilka sposobów ograniczających szkodliwe działanie smogu. Specjaliści
rekomendują noszenie maski przeciwpyłowej, najlepiej z filtrem HEPA lub/i FFP3, które
zapewniają największą ochronę i zabezpieczają przed najdrobniejszym pyłem. Zalecane jest
również pozostanie w domu, w celu ograniczenia ekspozycji organizmu na
zanieczyszczenia. W czasie występowania smogu warto ograniczyć naszą aktywność
fizyczną na zewnątrz. Odradza się również korzystania z maseczek przeciwpyłowych w
trakcie biegania czy jazdy na rowerze ze względu na ograniczenie wentylacji płuc, co może
doprowadzić do niedotlenienia organizmu. Przy dużym zanieczyszczeniu powietrza nie
powinno się również wietrzyć mieszkań. Otwarcie okna spowoduje przedostanie się
szkodliwych zanieczyszczeń do wnętrza domu. W tym celu najlepiej zastosować alternatywę
w postaci oczyszczacza powietrza.