czyste powietrze promocja

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej. Za treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.

logo-nfos logo-pz

Rola programu "Czyste powietrze" w promowaniu ekologicznych rozwiązań energetycznych

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia trzydzieści trzy spośród pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce, co przyczynia się do około 48 000 zgonów rocznie z powodu złej jakości powietrza2. To wskazuje na pilną potrzebę działań mających na celu poprawę sytuacji zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Walka ze smogiem oraz poprawa jakości powietrza stały się priorytetem rządu,

Program "Czyste powietrze" stanowi inicjatywę mającą na celu poprawę jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w gospodarstwach domowych. Obejmuje to wymianę starych kotłów na nowe, bardziej ekologiczne urządzenia oraz termomodernizację domów. Program przewiduje także dofinansowanie termomodernizacji oraz zakupu bardziej ekologicznych systemów grzewczych.

Przestawienie się z węgla, który obecnie stanowi 70% miksu energetycznego, na bardziej ekologiczne rozwiązania, jest możliwe dzięki programowi "Czyste powietrze", który odgrywa istotną rolę w promowaniu rozwiązań z zakresu energii odnawialnej. Program wspiera szerokie spektrum rozwiązań, takich jak odnawialne źródła energii, energia jądrowa, magazynowanie energii oraz biopaliwa, by zastąpić węgiel, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych.

W kontekście powyższych informacji, program "Czyste powietrze" nie tylko przyczynia się do walki ze smogiem, ale również odgrywa istotną rolę w promocji ekologicznych rozwiązań energetycznych, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości energetycznej Polski. Jego cele i wsparcie finansowe są niezwykle istotne dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz dla długoterminowej zrównoważonej polityki energetycznej kraju.