pompy ciepła czyste powietrze czysty zysk

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej. Za treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.

logo-nfos logo-pz

Pompy ciepła - alternatywne ekologiczne ogrzewanie domu

Przy coraz droższych rachunkach za ogrzewanie i w trosce o ochronę środowiska coraz popularniejsze stają się inne sposoby na ogrzewanie swoich domów. Jedną z alternatywnych opcji są pompy ciepła, które są efektywne energetycznie, co może pomóc w obniżeniu kosztów związanych z ogrzewaniem swojego domu.  Pompy ciepła są uważane za ekologiczne, ponieważ wykorzystują energię z odnawialnych źródeł czyli powietrza, wody, gleby, co wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

Co to są pompy ciepła i jak działają?

Pompy ciepła to urządzenia przenoszące ciepło z jednego miejsca do drugiego za pomocą energii mechanicznej. Ich głównym celem jest pobieranie ciepła z jednego źródła (takiego jak powietrze, woda czy gleba) i przekazywanie go do innego miejsca, na przykład do budynku w celu jego ogrzania.
Pompy ciepła działają na zasadzie cyklu termodynamicznego, w którym składniki chłodziwa są poddawane zmianom ciśnienia, powodując przepływ ciepła z jednego miejsca do drugiego. Można nimi ogrzewać i chłodzić lokale oraz podgrzewać wodę użytkową.

Pompa ciepła gruntowa

Pompa ciepła gruntowa jest jednym z rodzajów pomp ciepła, która wykorzystuje energię cieplną zgromadzoną w gruncie do ogrzewania domów lub wody użytkowej. Najbardziej powszechną metodą ogrzewania jest wykorzystanie pętli gruntowej, która zawiera czynnik chłodniczy do przewodzenia energii cieplnej. Jej zaletą jest wysoka efektywność, stabilna wydajność oraz możliwość wykorzystania jej do chłodzenia w sezonie letnim. Wadą gruntowej pompy ciepłej jest zapotrzebowanie na duże zasoby terenu potrzebne do umieszczenia pętli gruntowej, co może być sporym problemem w przypadku niewielkich działek budowlanych.

Powietrzna pompa ciepła

Powietrzna pompa ciepła  wykorzystuje energię zewnętrznego powietrza do ogrzewania lub chłodzenia budynków oraz wody użytkowej. Jej efektywność może być uzależniona od temperatury otoczenia, co oznacza, że przy bardzo niskich temperaturach może być mniej wydajna. 

Pompa ciepła wodna

Nazywana jest również pompą ciepła wodno-wodną, wykorzystuje energię zgromadzoną w wodzie do ogrzewania lub chłodzenia budynku. Wyróżnia się 2 rodzaje  pomp ciepła wodnych:

Pompa ciepła pobierająca energię z wód gruntowych, która wykorzystuje ciepło zgromadzone w wodzie znajdującej się w gruncie do ogrzewania budynku.
Pompa ciepła wykorzystująca wody powierzchniowe, która pobiera wodę z otwartych lub zamkniętych zbiorników wodnych, czyli jezior, rzek czy stawów. 
Plusem wodnych pomp ciepła jest zdolność do gromadzenia i przechowywania dużej ilości energii cieplnej. Można je stosować do ogrzewania oraz chłodzenia budynków. Minusem takiego systemu jest instalacja, której koszty mogą być wysokie ze względu na warunek dostosowania się do warunków lokalnych, a także utrzymanie odpowiedniej jakości wody w przypadku pomp ciepła wykorzystujących wody powierzchniowe.

Dofinansowanie pomp ciepła z programu „Czyste powietrze”

Grupa I – dochody nie mogą przekraczać 135 tys. zł rocznie.
Grupa II – dochody miesięczne wynoszą nie więcej niż 1 894 zł w przypadku jednej osoby w gospodarstwie wielorodzinnym, lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Grupa III – dochody miesięczne nie przekraczają 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym, lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Wysokości dopłat do pomp ciepła:
Do 30 tys. zł – dotyczy osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł
Do 37 tys. zł – osoby należące do Grupy II
Dla beneficjentów o najniższych dochodach dofinansowanie może wynieść nawet  90 – 100%. Natomiast beneficjenci należący do Grupy III mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet do 95% wsparcia.