drzwi czyste powietrze

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej. Za treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.

logo-nfos logo-pz

Drzwi - ochrona nie tylko przed utratą ciepła

Drzwi są nieodłączną częścią każdego budynku, pełniąc nie tylko funkcję praktyczną czy estetyczną, ale przede wszystkim termoizolacyjną. Od wieków ludzie używali drzwi do ochrony swoich domów, a także jako sposób wyrażenia swojej osobowości i stylu. Współczesne drzwi są produkowane z różnych materiałów i w różnych stylach, oferując szeroki wybór dla każdego użytkownika domu lub mieszkania.
Program Czyste powietrze umożliwia wymianę drzwi na nowe, jeśli spełnią odpowiednie parametry efektywności cieplnej. Drzwi zewnętrzne do programu Czyste Powietrze muszą odznaczać się współczynnikiem przenikania ciepła nie wyższym niż 1,3 W/m2K. Osoba, która chce się ubiegać o dofinansowanie, jej  maksymalne roczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 135 tys. zł. Osoby o niższych dochodach otrzymują zwiększone wsparcie.
Osoby samotne otrzymują podwyższony poziom dofinansowania, jeżeli ich miesięczny dochód nie przekracza 2 651 zł, natomiast w gospodarstwach wieloosobowych limit ten wynosi 1 894 zł na osobę. Natomiast najwyższy poziom dofinansowania przysługuje osobom w gospodarstwach domowych jednoosobowych, których dochód miesięczny nie przekracza 1526 zł, oraz 1090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Funkcja termoizolacyjna drzwi odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku oraz w zmniejszaniu zużycia energii. Dobrze izolowane drzwi mogą znacząco przyczynić się do obniżenia kosztów związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem, co ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia oszczędności finansowych, jak i ochrony środowiska.
Izolacyjność drzwi zależy między innymi od rodzaju materiału, z którego są wykonane, oraz ich konstrukcji. Drzwi z termoizolacyjną funkcją powinny być wyposażone w odpowiednie wkłady izolacyjne oraz uszczelki, które zapobiegają niekontrolowanemu przepływowi powietrza między wnętrzem i zewnętrzem budynku. Dodatkowo, specjalne warstwy izolacyjne lub podwójne szyby mogą być używane w drzwiach, aby zwiększyć ich zdolność do utrzymywania stałej temperatury wewnątrz pomieszczenia.
W przypadku drzwi zewnętrznych, szczególnie istotne jest, aby były one dobrze izolowane, ponieważ stanowią one główny punkt styku między wnętrzem a zewnętrzem budynku. Im niższy współczynnik przenikania ciepła niż 1,3 W/m2K tym lepsza termoizolacja mieszkania. W przypadku drzwi wewnętrznych, funkcja termoizolacyjna może również odgrywać ważną rolę w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach oraz w zapewnieniu większego komfortu użytkownikom.
Dzięki odpowiednio dobranym drzwiom z funkcją termoizolacyjną, można znacząco zmniejszyć straty energii cieplnej i poprawić efektywność energetyczną budynku. Jest to szczególnie istotne w obliczu rosnących kosztów energii oraz coraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa.
W związku z powyższym, funkcja termoizolacyjna drzwi stanowi istotny element, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze drzwi do budynku. Dobrze izolowane drzwi nie tylko mogą przyczynić się do oszczędności finansowych, ale także do zmniejszenia negatywnego wpływu budynku na środowisko, co czyni je ważnym aspektem projektowania i budowy zarówno z punktu widzenia praktycznego, jak i ekologicznego.