Czyste powietrze - kontynuacja programu na lata 2024/2025

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej. Za treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.

logo-nfos logo-pz

Czyste powietrze - kontynuacja programu na lata 2024/2025

Fundacja Polska Ziemia, kontynuuje projekt dofinansowany przez NFOŚiGW „Czyste powietrze czysty zysk”. Polska nadal boryka się z poważnym problemem zanieczyszczenia powietrza, a polskie miasta regularnie plasują się w czołówce najbardziej "zanieczyszczonych" miejsc w Europie. Niechlubną pierwszą pozycję najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie wg IQ Air z 2020 roku, zajęło Orzesze, 20-tysięczne miasto na Śląsku.

Program "Czyste Powietrze" jest inicjatywą mającą na celu poprawę jakości powietrza poprzez modernizację źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Dzięki temu programowi można otrzymać dofinansowanie na takie działania, które zmniejszą emisję zanieczyszczeń, co może być korzystne nie tylko dla osób bezpośrednio korzystających z tego programu, ale również dla środowiska lokalnego. Każdemu komu zależy na poprawie jakości powietrza i chciałby skorzystać z dofinansowania na modernizację źródeł ciepła i termomodernizację budynków, program "Czyste Powietrze" może stanowić wartościową inicjatywą.

Program "Czyste Powietrze" oferuje podwyższony poziom dofinansowania dla osób o niższych dochodach. Osoby samotne o miesięcznym dochodzie na poziomie 2 651 zł oraz osoby w rodzinach o dochodzie 1 894 zł na osobę mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu. W ramach programu "Czyste Powietrze" możliwa jest również wymiana okien, a dofinansowanie w wybranych przypadkach może wynieść nawet 100%.

W ramach kampanii zostaną zrealizowane podcasty/słuchowiska i spoty radiowe. Na naszej stronie Instytutu Gospodarki Rolnej na podstronie zamieścimy spoty, programy, artykuły. Do niej będą kierowały wszystkie zrealizowane materiały. Ponadto zostanie wyprodukowany felieton krótkometrażowy dot. programu Czyste powietrze oraz spoty telewizyjne. Zostaną w nich pokazane korzyści płynące z ww. projektu oraz wskazanie co wpływa na jakość powietrza. Grupy docelowe będą obejmowały obszar całej Polski - bez mieszkańców dużych miast. Dzięki temu precyzyjnie dotrzemy do odbiorców. Podczas obecnego etapu ważne jest docieranie z komunikatem do szerokich mas, ale przede wszystkim oparcie się na lokalnych autorytetach i uzyskanie ich rekomendacji.

Program "Czyste Powietrze" jest wartościową inicjatywą, która poprzez modernizację źródeł ciepła i termomodernizację budynków wpływa na poprawę jakości powietrza oraz życia wszystkich mieszkańców Polski.