PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Żywność z krajów Unii Europejskiej bezpieczna!

Żywność z krajów Unii Europejskiej bezpieczna!

Autor: Świat Rolnika 2016-12-01 15:43:25
Żywność z krajów Unii Europejskiej bezpieczna!

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) udostępnił raport dotyczący pozostałości środków ochrony roślin w żywności dostępnej w Europie. Wynika z niego, że europejska żywność jest bezpieczna.

W ramach badania sprawdzono 83 000 próbek żywności z 28 państw Unii Europejskiej. 97 proc. zbadanej żywności spełniło rygorystyczne normy określone w przepisach. 53,6 proc. próbek nie zawierało żadnych pozostałości, a 43,4 proc. zawierało mieszczące się w normach śladowe ilości pozostałości środków ochrony roślin.

 

Raport uwzględnia taże dane z poszczególnych krajów członkowskich. W Polsce (w ramach kontroli krajowej) przebadano 2167 próbek. 98 proc. próbek żywności było wolnych od pozostałości środków ochrony roślin lub zawierało śladowe ich ilości (w określonych normach).

 

W 91,8 proc. próbek żywności dla dzieci z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie zostały znalezione żadne pozostałości środków ochrony roślin. Również w Polsce przebadane próbki z żywnością dla dzieci nie posiadały pozostałości środków ochrony roślin.

 

–  Żywność w Polsce i Europie jest ściśle kontrolowana. Wyśrubowane normy dotyczące dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności są ustalane tak, aby dawki nawet kilkaset razy wyższe niż określone w przepisach, były dla naszych organizmów bezpieczne – poinformował Marcin Mucha dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

 

 Żywność produkowana w krajach Unii Europejskiej spełnia rygorystyczne normy. Są bezpieczna dla konsumentów. Udowadniają to wyniki badań EFSA. 

 

Środki ochrony roślin są dopuszczone do stosowania tylko w przypadku, gdy eksperci wykonają niezależną ocenę ryzyka. Sprawdzą, że przy prawidłowym zastosowaniu produktu pozostałości środka ochrony roślin nie powodują zagrożenia dla konsumentów. Zawartość potencjalnych pozostałości jest regulowana za pomocą najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP, ang. MRL). W Unii Europejskiej NDP ustaliła Komisja Europejska po przeprowadzeniu szczegółowej oceny z udziałem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i państw członkowskich.

 

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) nie są granicami bezpieczeństwa toksykologicznego. Są to standardy handlowe oznaczające ustawowo dopuszczalny najwyższy poziom substancji czynnej, jaki może się znajdować wewnątrz lub na powierzchni nieprzetworzonych produktów surowych (w tym np. nieobranych ze skórki bananów czy pomarańczy) w efekcie prawidłowego zastosowania preparatu. Oznacza to, że służą do weryfikacji, czy dany środek ochrony roślin został zastosowany prawidłowo, czy też nie.

 

psor.pl/AZK/Fot. pixabay.com