PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Zużycie wody w Polsce znacznie mniejsze w 2020 roku

Zużycie wody w Polsce znacznie mniejsze w 2020 roku

Autor: Emilia Gromczak 2021-12-18 14:00:00
Zużycie wody

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, zużycie wody w Polsce wyniosło 8,4 km3 w 2020 r., co stanowiło 95% wartości zużycia zanotowanego w ubiegłym roku.

Największy udział w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał przemysł 71%. Zużycie w rybactwie stanowiło 10% całkowitego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej. Zużycie wody przez sektor komunalny, w ramach eksploatacji sieci wodociągowej wyniosło 1,6 km3 (19%). W 2020 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych było zbliżone do roku ubiegłego i wyniosło 1,3 km3.

Zużycie wody na potrzeby gospodarki zużycie wody Polska

Woda to surowiec niezbędny. Tak jak w poprzednich latach, największy udział, jeśli chodzi wody na potrzeby polskiej gospodarki narodowej i ludnościowej miał przemysł 71%. Z kolei zużycie w rybołówstwie stanowiło 10%, a zużycie przez sektor komunalny 19%. W 2020 zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych było zbliżone do roku ubiegłego i wyniosło 1,3 km3. Jeśli chodzi o wodę w rybactwie to stanowiła ona ok. 10% całkowitego zużycia na potrzeby gospodarki narodowej. 

Największy pobór wody na cele produkcyjne

Największy udział w poborze wody, bo aż 68% przypada na cele produkcyjne. W tym roku zażycie wody w tym celu wyniosło 5 910 hm3. To mniej o 365 hm3 niż w 2019 r. (6 275 hm3). Zmniejszył się również pobór wody do napełniania i uzupełniania stawów rybnych. W 2019 r. było to 847 hm3, w zeszłym roku zużycie w tym celu wyniosło 802 hm3. Z kolei pobór na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej wyniósł w 202 r. 1 955 hm3, co daje spadek w porównaniu do 2019 r. o 176 hm3

Główne źródła wody 

Znamy już pobór i zużycie wody, a jak wygląda sytuacja ze źródłami? W Polsce głównym źródłem wody w sieci wodociągowej w 2020 r . były wody podziemne. W roku tym w eksploatacji sieci wodociągowej wody podziemne stanowiły 77%. W 2020 r. najwięcej pobrano wody ze zlewni wchodzących w skład RZGW Warszawa.

Sprawdź: Moja Woda edycja 2020 okazała się sukcesem!

stat.gov.pl/fot.pixabay.com