PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Zmiana prezesa KRUS

Zmiana prezesa KRUS

Autor: Robert Maj 2015-12-09 00:00:00
Brak grafiki

Janina Pszczółkowska, dotychczasowa wiceprezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, została następcą Artura Brzóski i od wtorku pełni funkcję prezesa KRUS.

Janina Pszczółkowska, dotychczasowa wiceprezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, została następcą Artura Brzóski i od wtorku pełni funkcję prezesa KRUS.

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela premier Beata Szydło powierzyła Janinie Pszczółkowskiej pełnienie obowiązków Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do czasu powołania Prezesa KRUS. Akt powierzenia obowiązków p.o. prezesa, wręczył Janinie Pszczółkowskiej KRUS podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

Janina Pszczółkowska jest magistrem polityki społecznej, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.  Od 26 czerwca 2008 r. Janina Pszczółkowska pełniła stanowisko I Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 251 t.j. z późn. zm., na które powołał ją minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. 

10 listopada 2011 r. Prezes Rady Ministrów RP, Donald Tusk, powierzył Janinie Pszczółkowskiej pełnienie obowiązków Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 50 poz. 291 ze zm.). Tę funkcję sprawowała do wyłonienia w drodze konkursu i powołania od 5 stycznia 2012 r. Prezesa KRUS, Artura Brzóski. 

Osiągnięcia zawodowe Janiny Pszczółkowskiej to zorganizowanie od podstaw pionu ubezpieczeń w KRUS oraz trybu i procedur postępowania w sprawach z zakresu obejmowania ubezpieczeniem społecznym, rozliczania składek i dochodzenia należności; przygotowanie założeń merytorycznych do programu komputerowego obsługującego zagadnienia z zakresu rozliczenia składek;     przygotowanie procedur realizacji przez KRUS ubezpieczenia zdrowotnego rolników oraz współpraca z MPiPS i ZUS  w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz zawierania umów dwustronnych.

Krus/Fot. Minrol