PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Zasiłek opiekuńczy KRUS zostanie przedłużony

Zasiłek opiekuńczy KRUS zostanie przedłużony

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-06-02 06:16:32
KRUS

Do 25 czerwca br. ma być przedłużone prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodzica lub opiekuna ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – przewiduje projekt rozporządzenia w tej sprawie, opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jest projekt rozporządzenia

W wykazie opublikowano projekt rozporządzenia rządu w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Odpowiedzialnym za jego opracowanie jest resort rolnictwa.arimr wsaprcie ryby 2

"Przedmiotowy projekt rozporządzenia przewiduje przyznanie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego jednakże nie dłużej niż do dnia 25 czerwca 2021 r." – czytamy w projekcie.

W związku z tym, że projekt jest przygotowywany przez MRiRW i wzorem podobnych już rozporządzeń w tej sprawie, dotyczy on wypłat zasiłków opiekuńczych dla ubezpieczonych w KRUS.

Kiedy rząd przyjmie projekt?

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to II kwartał 2021 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat.

Czytaj także: Gminy popegeerowskie otrzymają wsparcie? Warszawa apeluje o pieniądze dla Bródna

Zasiłek przysługuje także w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

PAP/fot. pixabay