PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Zakup i dzierżawa ziemi. Uproszczenie procedury, mniej biurokracji?

Zakup i dzierżawa ziemi. Uproszczenie procedury, mniej biurokracji?

Autor: Świat Rolnika 2016-12-15 12:48:52
Brak grafiki

Samorząd rolniczy zwrócił się do prezesa ANR o przeanalizowanie możliwości uproszczenia procedur w zakresie konieczności przedstawiania odpowiednich dokumentów przy zakupie czy dzierżawie ziemi.

 

Stwierdzenie Marka Twaina, że ziemia jest największym dobrem, ponieważ się jej nie produkuje, jest pomimo upływu lat nadal bardzo aktualne. Chętnych za zakup ziemi rolnej w Polsce jest wielu, a ofert jej sprzedaży zbyt mało, aby zadowolić wszystkich chętnych. Dodatkowo rolnicy narzekają na rozbudowaną biurokrację, która miała utrudnić zakup polskiej ziemi obcokrajowcom, niestety dotknęła również polskiego rolnika. Obecnie gospodarze chcący kupić ziemię muszą złożyć do Agencji Nieruchomości Rolnych szereg dokumentów (np. świadectwo ukończenia szkoły.). Jest to dużym utrudnieniem.

 

Samorząd rolniczy zwrócił się do prezesa ANR o przeanalizowanie możliwości uproszczenia procedur w zakresie konieczności przedstawiania odpowiednich dokumentów przy zakupie czy dzierżawie ziemi. Wystarczyłaby może np. kopia świadectwa ukończenia szkoły poświadczona za zgodność przez rolnika.

 

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki rozwiewa wątpliwości rolników. W piśmie skierowanym do Krajowej Rady Izb Rolniczych wyjaśnia, że nie zawsze potrzebne są oryginalne dokumenty.

 

"Obecnie zgodnie z zobowiązującymi procedurami przy sprzedaży i nabywaniu gruntów przez rolników liczba załączników stanowiących integralna cześć wniosku składanego do Agencji Nieruchomości Rolnych w obu przypadkach – czyli w przypadku wniosku składanego przez osobę fizyczną zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne i w przypadku wniosku  składanego przez zbywcę nieruchomości rolnej zasadniczo może być różna w zależności od okoliczności występujących w sprawie. Oznacza to w rzeczywistości, iż nie zawsze konieczne będzie dołączenie pełnej listy 12 sztuk załączników w każdej sprawie. Przy czym  forma oryginału bądź kopii potwierdzonej urzędowo wymagana jest zawsze w przypadku pełnomocnictwa  (jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika). W przypadku dokumentów dotyczących samej nieruchomości takich jak np. wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków czy też zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – mogą być kopie potwierdzone przez pracowników Agencji" – tłumaczy Waldemar Humięcki.

 

Podobnie jest w przypadku dokumentów potwierdzających wykształcenie – do wniosku składanego do Agencji można dołączyć kopie świadectwa czy dyplomu ukończenia szkoły bądź uczelni wyższej, nie musi to być dokument potwierdzony urzędowo ani przez samych wnioskodawców, oryginał należy jedynie udostępnić do wglądu pracownikom ANR, o ile taki będzie konieczny.

 

Maks Weber

 

Fot. pixabay.com