PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Wypalanie traw jest niebezpieczne; 69-latek spalił całą łąkę pod Hajnówką

Wypalanie traw jest niebezpieczne; 69-latek spalił całą łąkę pod Hajnówką

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-03-17 09:15:00
Wypalanie traw

Cyklicznie na przełomie zimy i wiosny notowane są liczne przypadki pożarów, które są wywołane przez nielegalne wypalanie traw lub pozostałości po zbiorach.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek w jednej z podhajnowskich miejscowości. 69-latek robiąc wiosenne porządki, postanowił spalić na łące gałęzie. Podmuch wiatru sprawił, że ogniem zajęła się prawie cała łąka. Za sprowadzenie zagrożenia pożarowego starszy mężczyzna został ukarany mandatem.

Nieodpowiedzialny mężczyzna został ukarany mandatem

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych, jest ogromne. Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru lub niekorzystne ukształtowanie terenu mogą spowodować pożar, którego opanowanie możliwe będzie jedynie przez Straż Pożarną. O tym do jak niebezpiecznej sytuacji może dojść, przekonał się w poniedziałek 69-latek, który na łące sąsiadującej z zabudowaniami postanowił spalić gałęzie. 

Tuż przed południem hajnowscy policjanci otrzymali informację, że w jednej z podhajnowskich miejscowości pali się łąka. Okazało się, że 69-letni hajnowianin chciał jedynie spalić zebrane gałęzie. Wystarczył podmuch wiatru, by niemal cała łąka została zajęta ogniem. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji strażaków udało się zapobiec tragedii. 69-latek za sprowadzenie zagrożenia pożarowego został ukarany przez policjantów mandatem.

Cyklicznie na przełomie zimy i wiosny notowane są liczne przypadki pożarów wywołanych przez nielegalne wypalanie traw, trzcinowisk lub pozostałości po zeszłorocznych zbiorach. Praktyka ta zazwyczaj prowadzi do powstania szeregu zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka, zwierząt, a także środowiska naturalnego. Palące się w niekontrolowany sposób suche pozostałości roślinne mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe, jeśli w pobliżu znajdują się lasy, budynki mieszkalne lub gospodarcze albo zakłady przemysłowe. Unoszący się dym może również spowodować zagrożenie na drodze, wynikające z nagłego ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu.

Wypalanie traw

Za nielegalne wypalanie traw grożą surowe sankcje

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Przy czym dla wzmocnienia cytowanego zakazu, ustawodawca przewidział przepis karny określony w art. 131 pkt 12 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”. 

Przypomnijmy, że również ARiMR w apelu do rolników informuje, że wypalanie traw jest niebezpiecznie i karalne.

Należy również wskazać przepis art. 30 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zgodnie z treścią którego „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

– rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
– korzystania z otwartego płomienia;
– wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Za wypalanie traw, trzcinowisk i pozostałości po zbiorach naruszających przepisy przeciwpożarowych grożą surowe sankcje.

Wyczerpanie znamion wykroczenia z art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń zagrożone jest karą aresztu (od 5 do 30 dni), grzywny (od 20 do 5000 zł) albo nagany. Natomiast sprawca przestępstwa z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny sprowadzający „zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” – w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. W kontekście analizowanej problematyki istotny wydaje się również zapis art. 181 § 1 Kodeksu karnego sankcjonujący przypadki spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, których to sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czytaj też: Pożary traw znów się nasilają. W ostatnich dniach doszło do 3 zdarzeń

hajnowka.policja.gov.pl/fot.gov.pl


Wilki podejrzewane o atak na mieszkańca gminy Wojaszówka

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-30 15:15:00

IMGW wydał ostrzeżenie 3 stopnia. Miejscami nawet 37 st. C

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-30 13:30:00

Prognoza pogody na najbliższe dni. Wystąpią zachmurzenia i deszcz

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-30 09:30:00

BULT SMOGOWICZE