PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Woda pitna – czy może nam jej zabraknąć? Stop Suszy 2020

Woda pitna – czy może nam jej zabraknąć? Stop Suszy 2020

Autor: Maciej Pawłowski 2020-04-21 14:00:00
woda pitna

Woda pitna to niezbędny do życia surowiec. Choć w Polsce panuje obecnie susza, Wody Polskie uspokajają – wody zdatnej do picia nam nie zabraknie.

Woda pitna – samorządy inwestują pieniądze

W infrastrukturę wodno-kanalizacyjną samorządy zainwestowały w ostatnich 15 latach 60 miliardów złotych. Środki pochodziły w dużej mierze ze środków unijnych oraz innych funduszy pomocowych. Dzięki temu, zarządzając wodociągami, możemy korzystać z nowoczesnych, często innowacyjnych rozwiązań. Udało się również znacząco poprawić parametry wody przeznaczonej do picia. Jednak pomimo wszystkich tych zabiegów, podczas ostatnich upalnych lat aż 300 gmin apelowało o rozważne korzystanie z tzw. kranówki. Czasem zdarzało się, że w niektórych miejscowościach występowały tymczasowe ograniczenia w dostępie do wody. Woda pitna jest, jednak trzeba używać jej z rozwagą. Problemy najczęściej pojawiają się wówczas, gdy w wodociągach spada ciśnienie – na przykład wtedy, gdy ludzie masowo podlewali ogródki czy przydomowe trawniki. Najbardziej spektakularny przypadek braku wody wystąpił w Skierniewicach w 2019 roku – wówczas na ulicach musiały pojawić się beczkowozy.

Woda pitna – nie ma powodów do obaw

W Polsce woda pitna pochodzi z dwóch źródeł. Jak podają Wody Pitne, ponad 70% wody przeznaczonej dla ludności to woda z ujęć podziemnych, a prawie 30% pobierane jest z wód powierzchniowych. W Polsce pobór wód podziemnych wraz z odwodnieniami kopalnianymi wynosi 7 milionów m3/24 h, co stanowi 20,7% zasobów dostępnych do woda pitna wykreszagospodarowania. Możemy więc wyliczyć, że rezerwy wód podziemnych wynoszą 79,3% zasobów dostępnych do zagospodarowania. To duży zapas, dzięki któremu możemy wyjść z założenia, że woda pitna i jej dostępność nie będzie dla naszego kraju problemem. Należy natomiast zaznaczyć, że poziom tych wód uzależniony jest głównie od częstotliwości i ilości opadów deszczu i śniegu oraz wykorzystywania przez ludzi. Tymczasem uzupełnienie wód gruntowych może zająć od 20-30 lat, do nawet kilkuset. Dlatego tym ważniejsze jest rozsądne gospodarowanie wodą w czasie suszy.

Woda pitna – retencja kluczem do sukcesu

W celu ochrony zasobów wodnych niezwykle istotne jest prawidłowe zagospodarowanie i użytkowanie tzw. zlewni rzecznej. Dzięki różnym rozwiązaniom technicznym i nietechnicznym możemy zwiększać zdolności retencyjne. Jak informują Wody Pitne, w skład retencji powierzchniowej wchodzi retencja jeziorna, zbiornikowa, koryt i dolin rzecznych, śnieżna oraz retencja lasu. Możemy więc zauważyć, że retencja jest wypadkową wielu czynników naturalnych i może zależeć od budowy geologicznej, ukształtowania terenu, procesów erozji, pokrycia terenu lub czynników antropogenicznych, jak: użytkowanie terenu, agrotechnika, zabudowa hydrotechniczna i melioracje. Dzięki badaniom prowadzonym w ramach kampanii Stop Suszy! sprawdzono, że w Polsce w dalszym ciągu jesteśmy w stanie zwiększyć retencję zbiornikową ponad dwukrotnie z 6,5% do prawie 15%. A przy uwzględnieniu retencji miejskiej, odtwarzaniu mokradeł i racjonalnej melioracji do zatrzymywania ponad 30% wód opadowych. Woda pitna jest bardzo cennym surowcem, dlatego warto prowadzić kampanie zachęcające do rozsądnego korzystania z niej.

Czytaj także: Systemy nawadniające uprawy kluczowe w dobie suszy

wody.gov.pl/pxhere; grafika w tekście: Wody Polskie