PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Większe prawa właścicieli gruntów przy wyznaczaniu obwodów łowieckich

Większe prawa właścicieli gruntów przy wyznaczaniu obwodów łowieckich

Autor: Świat Rolnika 2016-11-21 08:59:01
Większe prawa właścicieli gruntów przy wyznaczaniu obwodów łowieckich

Sejm pracuje nad zmianami w wyznaczaniu obwodów łowieckich. Właściciel gruntu będzie miał prawo uczestniczyć w tworzeniu obwodu lub nawet wystąpić o wyłączenie z jego obszaru swojej działki.

15 listopada do sejmu trafił rządowy projekt modyfikujący prawo łowieckie. Tak jak dotychczas obwody łowieckie będą tworzone decyzją sejmiku wojewódzkiego. Nowością natomiast jest podział obwodów na kategorie (od bardzo dobrej do bardzo słabej) oraz dostosowanie ich zasięgu terytorialnego do granic danego województwa. Również dokarmianie zwierzyny będzie wymagało uzgodnienia miejsca wykładania karmy z właścicielem gruntu.

 
W celu opracowania uchwały stanowiącej o obwodzie marszałek województwa będzie powoływał specjalny zespół, który jako jego organem opiniodawczo-doradczym, opracuje warunki powstania obwodu.
 
 
W skład zespołu wejdą:
  1. dwaj przedstawiciele zarządu województwa,
  2. przedstawiciele właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  3. przedstawiciele właściwych zarządów okręgowych.

 

W pracach ekspertów będą mogli uczestniczyć w roli głosu doradczego także przedstawiciele dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich z terenu danego województwa. Marszałek województwa o zaopiniowanie projektu wystąpi m.in. do właściwej izby rolniczej, a finalny efekt w postaci uchwały zostanie udostępniony do publicznego wglądu.

 

Właściciele i użytkownicy wieczystych nieruchomości objętych projektem uchwały będą mieli prawo wnoszenia uwag do projektu uchwały, na których rozpatrzenie marszałka będzie miał nie więcej niż 30 dni od terminu ich złożenia.

 

farmer.pl/McD/Fot. freeimages.com