PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /UWAGA! Komunikat dla lekarzy weterynarii, hodowcow i właścicieli zwierząt

UWAGA! Komunikat dla lekarzy weterynarii, hodowcow i właścicieli zwierząt

Autor: T. Raszkiewicz 2016-01-27 00:00:00
Brak grafiki

Główny Inspektorat Weterynarii informuje w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego "ABvarC" niedopuszczonego do stosowania na terytorium RP.

Główny Inspektorat Weterynarii informuje w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego "ABvarC" niedopuszczonego do stosowania na terytorium RP.

W związku z docierającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC przeznaczonego do zwalczania warrozy u pszczół, uprzejmie informuję, co następuje. 

Produkt leczniczy weterynaryjny ABvarC nie jest dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie figuruje w wykazie produktów leczniczych dostępnym na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tak więc, w żadnym wypadku nie może być stosowany w leczeniu pszczół utrzymywanych w pasiekach funkcjonujących na terenie Polski. 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wprowadzanie do obrotu lub stosowanie niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP stanowi naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. 

Osoby nielegalnie wprowadzające do obrotu lub nielegalnie stosujące produkty lecznicze weterynaryjne powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Główny Inspektorat Weterynarii wdrożył stosowne procedury w odniesieniu do powyższego przypadku.

WETIGW/Fot.WETIGW