PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Ustawa o przedłużeniu realizacji PROW z podpisem prezydenta

Ustawa o przedłużeniu realizacji PROW z podpisem prezydenta

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-01-04 17:54:52
PROW

Prezydent podpisał ustawę przedłużającą realizację PROW (2014–2020) na kolejne lata 2021-2022 – poinformowało we wtorek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Nowe przepisy wprowadzają ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych. Nowelizacja ustawy dot. PROW wynikała z potrzeby przedłużenia realizacji tego Programu, gdyż Komisja Europejska przesunęła wprowadzenie nowej perspektywy finansowej dla Wspólnej Polityki Rolnej na 2023 rok. Ustawa zmienia kilka innych ustaw – m.in. o ARiMR, Prawo budowlane, o finansowaniu WPR czy ustawę Prawo wodne. Nowe przepisy ustawy ułatwią beneficjentom realizację operacji w ramach PROW 2014–2020 w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w perspektywie 2021–2027.

PROW przewiduje zmiany w przepisach

Nowe przepisy przewidują m.in. zmianę regulacji Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Obecnie funkcjonuje skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to właścicieli gruntów rolnych do ich podejmowania.

Według nowych przepisów na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m.

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014–2020. W zapisach ustawy

Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.

Możliwość załatwienia spraw on-line w ARiMR

Po wejściu w życie nowej ustawyPROW 01 rolnicy zyskają możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej. Po zmianie, w przypadku gdy np. postępowanie administracyjne lub inne będzie rozpoczęte na podstawie wniosku złożonego drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dobrowolne.

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych, np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy. Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

Nowe przepisy ustawy o PROW ułatwią beneficjentom realizację operacji w ramach PROW 2014–2020 w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w perspektywie 2021–2027. Umożliwią ponadto ubieganie się o wsparcie przygotowawcze, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W znowelizowanej ustawie uwzględniono także wdrożenie w ramach PROW 2014–2020 działania „Zarządzanie ryzykiem”.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.

Czytaj też: Do 29 grudnia można składać wnioski na pomoc w ramach PROW 2014-2020

PAP/fot.pixabay


Wilki podejrzewane o atak na mieszkańca gminy Wojaszówka

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-30 15:15:00

IMGW wydał ostrzeżenie 3 stopnia. Miejscami nawet 37 st. C

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-30 13:30:00

Prognoza pogody na najbliższe dni. Wystąpią zachmurzenia i deszcz

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-30 09:30:00

BULT SMOGOWICZE