PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Ukraina zagraża polskiemu rolnictwu

Ukraina zagraża polskiemu rolnictwu

Autor: Robert Maj 2015-10-28 00:00:00
Brak grafiki

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego poinformowała, że w wyniku zniesienia 83 proc. ceł na import na terytorium UE ukraińskich produktów rolnych, sytuacja polskiego rolnictwa uległa znacznemu pogorszeniu. Nasi rolnicy domagają się od rządu mediacji w sprawie zmiany rozporządzeń dotyczących taryf celnych na produkty rolne pochodzenia ukraińskiego.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego poinformowała, że w wyniku zniesienia 83 proc. ceł na import na terytorium UE ukraińskich produktów rolnych, sytuacja polskiego rolnictwa uległa znacznemu pogorszeniu. Nasi rolnicy domagają się od rządu mediacji w sprawie zmiany rozporządzeń dotyczących taryf celnych na produkty rolne pochodzenia ukraińskiego.

Ukraiński rząd zapewnia, że zgromadzone w magazynach państwowych zbiory i utrzymywana na stałym poziomie produkcja rolna oraz produkcja mleka zapewniają krajowi bezpieczeństwo żywnościowe. Wobec, jak podaje Amerykański Departament Rolnictwa, aż 9 proc. spadku tamtejszego PKB, Ukraina nie ma innego wyjścia, jak tylko wyeksportowanie powstałych nadwyżek, których z powodu braku środków z całą pewnością nie spożytkuje tamtejsze społęczeństwo. Wobec korzystnej sytuacji taryfowej związanej z eksportem do UE, należy spodziewać się w najbliższym czasie zwiększenia napływu tamtejszych produktów – także na terytorium RP.

Rząd ukraiński ma możliwość wyboru różnych wariantów związanych z kierunkami eksportu. Od ośmiu miesięcy prowadzą oni rolną wymianę handlową z Arabią Saudyjską, która opiera się na eksporcie drobiu. Od rozpoczęcia współpracy pomysł ten przyniósł Ukraińcom zyski rzędu 246,3 mld USD. W zastraszającym tempie wzrasta także skala napływu tanich ukraińskich produktów rolnych  do UE – sam tylko wzrost eksportu drobiu zanotował w pierwszej części 2015 r. progres wynoszący 23,7 mln USD.

Wzrost eksportu ukraińskich towarów, wobec niskich cen spowodowanych zniesieniem dla Ukraińców taryf celnych, oraz spadek importu z ich strony stawia w trudnej sytuacji polskie rolnictwo. Przy wzrastającym eksporcie zza naszej wschodniej granicy, proporcjonalnie zmniejsza się nasz eksport w tym samym kierunku. W roku 2014 Polska sprzedała Ukrainie ponad 9 tys. ton ziemniaków – w tym, strona ukraińska zakupiła ich. zaledwie 300 kg.

Ukraina przoduje także w eksporcie wołowiny, której na zachód trafi w tym roku łącznie około 45 tys. ton. Liczba ta prawdopodobnie będzie wzrastać po wejściu w życie porozumienia o wolnym handlu na linii Ukraina-UE, które spowoduje zamknięcie dla ukraińskiego eksportu rosyjskiego rynku, czyli pozbawi tamtejszą gospodarkę rolną największego rynku zbytu. Sprzedaż odbywać się będzie wówczas w kierunku zachodnim, czyli na tereny UE – w tym także Polski.

Eurostat informuje, że również kukurydza staje się eksportowym sukcesem ukraińskiego rolnictwa. Dobra sytuacja glebowa, która powoduje dużą wydajność produkcji rolnej, dała możliwość wyeksportowania przez Ukrainę aż 8,34 mln ton kukurydzy, która trafiła na europejskie rynki, czyniąc to państwo potentatem także w tej kwestii.

Zdaniem specjalistów z IRWŁ wobec zniesienia ceł na towary ukraińskiego pochodzenia, zachwiana została zasada dotycząca konkurencyjności polskiego rolnictwa.

- Jeśli przewóz produktu pochodzącego z Ukrainy i objętego załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia stwarza poważne trudności lub grozi ich stworzeniem dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących, Komisja może ponownie wprowadzić cła określone w ramach zwykłej wspólnej taryfy celnej w przypadku takiego przewozu, z zastrzeżeniem warunków i procedur ustanowionych w art. 11 i 11a rozporządzenia Rady (WE) nr 55/2008 (4), które stosuje się odpowiednio – mówi Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ, cytując unijne rozporządzenie.

Polscy rolnicy przy aktywnym wsparciu władz powinni, zdaniem Węglewskiego, domagać się zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 374/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, które weszło w życie w dniu 23 kwietnia 2014 roku w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy.

Jacek Podgórski 
wrp.pl/farmer.pl/topagrar.pl/gospodarz.pl/fot.wsensie. Fot. eReM