PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Ubezpieczenie NNW dla myśliwych. Od 1 stycznia dodatkowy program

Ubezpieczenie NNW dla myśliwych. Od 1 stycznia dodatkowy program

Autor: Emilia Gromczak 2021-12-18 06:01:17
Ubezpieczenie NNW dla myśliwych
Ubezpieczenie NWW dla myśliwych to dodatkowy program, który rusza 1 stycznia 2022 r. Jest on przeznaczony m.in. dla myśliwych i stażystów.
 
Polski Związek Łowiecki informuje, że od 1 stycznia 2022 r. rusza program dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla myśliwych, stażystów oraz osób, które zakończyły staż i oczekują na egzamin. Program wynegocjowała WDB S.A. w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group dla Polskiego Związku Łowieckiego. 

Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla myśliwych

Już 1 stycznia 2022 r. startuje program dla myśliwych, stażystów oraz osób, które zakończyły staż i oczekują na egzamin. Będzie to dodatkowe ubezpieczenie NWW dla myśliwych i wspomnianych osób. Program został wynegocjowany przez WDB S.A. w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group dla PZŁ. Oferta wynegocjowana przez WDB S.A. w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zapewnia dodatkową ochronę od podstawowego, obowiązkowego ubezpieczenia NNW członków PZŁ i gwarantuje dodatkowe wypłaty świadczeń w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczenia.Ubezpieczenie NWW dla myśliwych

Dodatkowe ubezpieczenie NWW dla myśliwych obejmuje kwotę 75 000 zł. Obejmuje m.in. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia czy też świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków; świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy wskaźnik procentowy ustalony dla danego urazu, nie więcej jednak niż 100% tej sumy ubezpieczenia.

Zasady przystąpienia do programu

Dodatkowe ubezpieczenie NWW dla myśliwych można uzyskać poprzez wypełnienie deklaracji ubezpieczenia i opłaty składki w wysokości 140,00 zł na konto właściwego Zarządu Okręgowe do dnia 31.12.2021 r. oraz do przekazania do tego Zarządu Okręgowego oryginału deklaracji wraz z dowodem wpłaty do dnia 14.01.2022 r.

Przeczytaj również: Czy myśliwi powinni obawiać się zmian w prawie łowieckim?

pzlow.pl/fot.pixabay.com