PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Szwed Magnusson będzie poprawiał politykę rolną UE

Szwed Magnusson będzie poprawiał politykę rolną UE

Autor: Robert Maj 2015-12-07 13:00:00
Brak grafiki

Do kluczowych priorytetów nowego przewodniczącego Cogeca Thomasa Magnussona należą zbliżające się negocjacje handlowe oraz reforma Wspólnej Polityki Rolnej w roku 2020.

Do kluczowych priorytetów nowego przewodniczącego Cogeca Thomasa Magnussona należą zbliżające się negocjacje handlowe oraz reforma Wspólnej Polityki Rolnej w roku 2020.

Kluczowe priorytety nowego przewodniczącego Cogeca Thomasa Magnussona obejmują usprawnienie polityk UE, które mają bezpośredni wpływ na spółdzielnie rolnicze w UE, szczególnie nadchodzące rozmowy handlowe oraz reforma WPR w roku 2020.

Przedstawiając najważniejsze elementy swojego programu działań na lata 2016-2018, pochodzący ze Szwecji pan Magnusson powiedział: „Kluczowym priorytetem w czasie mojej trzyletniej kadencji będzie poprawa polityk unijnych, które wpływają bezpośredni na europejskie spółdzielnie rolnicze. Zapewnienie rentowności i konkurencyjności jest kluczem do sukcesu spółdzielni. Musimy zintensyfikować badania i innowacje oraz oddziaływać pozytywnie na biogospodarkę.

Poza tym musimy zwalczać nieuczciwe praktyki prowadzące do nadużyć w łańcuchu żywnościowym, aby był on bardziej zrównoważony i sprawiedliwy. Ponadto, musimy aktywnie uczestniczyć w reformie WPR 2020 i zachęcać do rozwoju spółdzielni rolniczych, jako że stanowią one ważne narzędzie do poprawy pozycji rolników na rynku. Niestabilność cen nasila się na rynkach rolnych stąd potrzeba nam dobrych narzędzi, które pomogą rolnikom w zarządzaniu ryzykiem.

Ważne będzie także poszerzenie naszych możliwości handlowych i znalezienie nowych rynków zbytu dla naszych produktów, a także zapewnienie, równowagi w rozmowach handlowych”. „Kolejnym priorytetem jest dalszy rozwój europejskiej spółdzielczej sieci biznesowej oraz podwyższenie świadomości instytucji europejskich w zakresie zysku spółdzielni oraz ich znaczącego wkładu we wzrost gospodarczy. Wreszcie, pragnę kontynuować promowanie modelu spółdzielczego we wszystkich państwach członkowskich. Na przykład w krajach skandynawskich jest on zdecydowanie bardziej rozwinięty niż w innych”, dodał. Pan Magnusson jest przedstawicielem Federacji Szwedzkich Rolników. Prowadzi w Szwecji gospodarstwo mleczarskie o charakterze mieszanym, zajmuje się takze leśnictwem.

W jego pracy wspierać go będzie sześciu wiceprzewodniczących: Pani Maria Antonia Figueirdo z Confagri, Portugalia; Pan Martin Pycha z Czeskiego Stowarzyszenia Rolników; Pan Thomas Memmert z Niemieckiego Stowarzyszenia Spółdzielni (DRV); Pan Vasileios Parolas ze Stowarzyszenia Greckich Spółdzielni Paseges.

Copa-cogeca
Fot. Internet