PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Sprzedaż roślin przez internet – porady dla ogrodników

Sprzedaż roślin przez internet – porady dla ogrodników

Autor: Jacek Borkowski 2020-03-15 14:57:09
Sprzedaż roślin przez internet

Sprzedaż roślin przez internet podlega szczególnym przepisom prawa. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przygotowała spis zasad dla ogrodników-amatorów i ogrodników-hobbystów.

Sprzedaż roślin przez internet – rośliny do sadzenia

Jeżeli ma miejsce sprzedaż roślin do sadzenia, poprzez umowy zawierane na odległość (np. aukcje internetowe, sklepy internetowe, Allegro, Olx, Facebook, poczta kwiatowa), rośliny obowiązkowo muszą zostać zaopatrzone w paszport roślin. W przypadku sprzedaży roślin przez internet dokument ten może być wydany (po spełnieniu określonych wymagań zdrowotnościowych), tylko dla podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Oznacza to, że osoba sprzedająca przez Internet nawet małe ilości roślin, nadwyżki z własnej produkcji, rośliny ze swojego prywatnego parapetu – musi być zarejestrowana i musi zaopatrywać te rośliny w paszporty roślin.

Sprzedaż roślin przez internet, a ich wymiana między hobbystami

Inaczej niż w przypadku sprzedaży roślin przez internet, w sytuacji wymiany paszport nie zawsze jest wymagany. Jeżeli kolekcjoner, ogrodnik lub hobbysta będzie wymieniał się roślinami z innym hobbystą czy amatorem-ogrodnikiem, nie musi być wpisany do rejestru podmiotów, a rośliny te będą mogły być przekazane drugiemu hobbyście bez paszportu roślin. Ponownie podkreślić należy jednak, że wymiana nie może być realizowana drogą sprzedaży roślin przez internet.

Sprzedaż roślin przez internet, a przepisy prawa w zakresie zdrowia roślin

Sprzedaż roślin przez internet i osiąganie z tego korzyści finansowych oznacza zaangażowanie profesjonalne, a więc amator-ogrodnik lub hobbysta który sprzedaz roslinprowadzi sprzedaż roślin jest podmiotem profesjonalnym. Nie wszystkie jednak „podmioty profesjonalne” podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jeżeli amator-ogrodnik lub hobbysta dokonuje wymiany roślin do sadzenia wyłącznie i bezpośrednio z użytkownikami ostatecznymi (w tym z innymi hobbystami), nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych. Jeżeli natomiast dana osoba dokonuje sprzedaży roślin przez Internet (do sadzenia), podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, a sprzedawane rośliny muszą być zaopatrzone w paszport roślin.

Czytaj także: Kiła kapusty – poważny problem dla polskich rolników

Sprzedaż roślin przez internet – Interpretacja przepisów w zakresie rejestracji i wydawania paszportów

Rozporządzenie Parlamentu i Rady 2016/2031 obowiązuje w całej Unii. Wszystkie państwa Unii stosują ww. akt prawny bezpośrednio. Oznacza to, że z mocy prawa akt ten podlega stosowaniu w porządkach prawnych państw członkowskich i nie jest przenoszony do przepisów prawa krajowego każdego z państw członkowskich, a tym samym poszczególne państwa nie mogą regulować kwestii ustalonych w ww. Rozporządzeniu. Niemniej jednak, z uwagi na sygnały zgłaszane do GIORiN przez polskie podmioty, odnośnie różnej interpretacji przez państwa Unii ww. przepisu, dotyczącego zakresu podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych, Główny Inspektorat zwrócił się do Komisji Europejskiej o potwierdzenie, czy interpretacja przepisów dotyczących sprzedaży roślin przez internet przez polską służbę fitosanitarną jest prawidłowa. Według GIORiN sprzedaż roślin przez internet poprzez umowy zawierane na odległość musi być zaopatrzona w paszporty roślin, a podmioty oferujące te rośliny do sprzedaży muszą być wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Komisja Europejska potwierdziła, że stanowisko przyjęte w tym zakresie przez polską służbę fitosanitarną jest prawidłowe.

PIORiN/www.piorin.gov.pl/jac/fot. pixabay