PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Spożycie jaj w Polsce

Spożycie jaj w Polsce

Autor: Świat Rolnika 2014-05-20 23:24:57
Spożycie jaj w Polsce

{youtube}KxVBZ8FtG-k|270|180{/youtube}
Od 2005 r. (215 szt./os.) obserwowane jest systematyczne zmniejszanie spożycia jaj w Polsce. Rok 2010 był ostatnim rokiem kiedy odnotowano spożycie jaj na osobę przekraczające 200 szt. rocznie. W 2012 r. statystyczny Polak spożywał już 164 szt. jaj rocznie.

Spożycie jaj w Polsce
Od 2005 r. (215 szt./os.) obserwowane jest systematyczne zmniejszanie spożycia jaj w Polsce. Rok 2010 był ostatnim rokiem kiedy odnotowano spożycie jaj na osobę przekraczające 200 szt. rocznie. W 2012 r. statystyczny Polak spożywał już 164 szt. jaj rocznie. W stosunku do 2005 r. jest to spadek o 24% (51 szt. jaj), a w porównaniu z 2010 r. – o 18,8% (38 szt.). Również przeciętne miesięczne spożycie jaj kurzych na 1 osobę w gospodarstwach domowych spada od 2005 r. (15,1 szt.) i w 2012 r. wyniosło 12,4 szt. (wykres 1). Powyższe dane wskazują na rosnące zużycie jaj przez przemysł przetwórczy.

Wielkość eksportu i jego udział w krajowej produkcji (mld sztuk)
- 2010 r. – 2,7 mld sztuk, 24% udział w krajowej produkcji
- 2011 r. – 3,1 mld sztuk, 30% udział w krajowej produkcji
- 2012 r. – 3,4 mld sztuk , 36% udział w krajowej produkcji
-  I półrocze 2013 r. – 1,8 mld sztuk, wzrost o 1,8% w porównaniu do I półrocza 2012 r.

Wielkość importu (tony)
- 2010 r. – 19 014 ton
- 2011 r. – 19 669 ton
- 2012 r. – 14 381 ton
- I półrocze 2013 r. – 9 833 ton, wzrost o 35% w porównaniu do I półrocza 2012 r.
Jaja w statystyce

Produkcja jaj spożywczych w Polsce (mld sztuk) - lata 2010-2013:
- 2010 r. - 10,1 mld sztuk
- 2011 r. - 9,3 mld sztuk
-2012 r. -  8,5 mld sztuk
- prognoza 2013 r. -  9,0 mld sztuk

Do 2010 r. produkcja jaj kurzych wynosiła ponad 10 mld szt. Zapotrzebowanie rynku krajowego pokrywało 70% produkcji, a ponad 30% było przedmiotem eksportu. Zmniejszenie produkcji utrzymuje się od 2011 r. Produkcja jaj konsumpcyjnych w 2012 r. spadła do poziomu 8,5 mld szt., tj. o 8,3% w porównaniu do produkcji w 2011 r. wynoszącej 9,3 mld szt. Natomiast w porównaniu z rekordową produkcją jaj w 2010 r. (10,1 mld szt.), w 2012 r. spadek wyniósł aż 15,5% (1,6 mld szt.). W okresie dwóch lat podaż jaj z krajowej produkcji była niższa aż o 1,6 mld szt.

Spadek podaży jaj na rynku krajowym notowany w 2012 r. był skutkiem ograniczania produkcji wynikającym z konieczności dostosowania ferm do wymogów dobrostanu kur niosek. W 2012 r. w stosunku do 2011 r. pogłowie kur niosek zmalało o prawie 5,8 mln szt.
(-11,6%) do 44,1 mln szt. W stosunku do 2010 r. spadło o 8,3 mln szt. (-15,8%).

(źródło: MRiRW)