PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Spotkanie Ministra Sawickiego z rolnikami

Spotkanie Ministra Sawickiego z rolnikami

Autor: Świat Rolnika 2014-08-21 13:43:45
Brak grafiki

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki odbył spotkania z rolnikami w województwie mazowieckim, na Ziemi Radomskiej. Spotkania z rolnikami miały miejsce w Klwowie...

Spotkanie Ministra Sawickiego z rolnikami na Ziemi Radomskiej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki odbył spotkania z rolnikami w województwie mazowieckim, na Ziemi Radomskiej. Spotkania z rolnikami miały miejsce w Klwowie w powiecie przysuskim, w Skaryszewie oraz w Zwoleniu.

Region ten znany jest z uprawy papryki, a w związku z rosyjskim embargiem producenci tego warzywa nie mogą sprzedać swoich produktów. Szef resortu rolnictwa przedstawił jakie działania są podejmowane w celu ograniczeń skutków embarga. Zwrócił uwagę na konieczność dokumentowania wycofywania produktów z rynku zgodnie z przygotowaną w resorcie rolnictwa instrukcją. Minister poinformował również o rozmowach prowadzonych przez niego na forach unijnych. Jak podkreślił, komisarz Dacian Ciolos zapewnił go w rozmowie telefonicznej, przeprowadzonej 15 sierpnia br., że przewidywane środki na pokrycie strat związanych z embargiem będą wystarczające. Jest decyzja o przeznaczeniu na ten cel 125 mln euro do listopada br. z możliwością ewentualnego przedłużenia. Mechanizm ma obowiązywać od 18 sierpnia, choć konkretne przepisy mają być przyjęte przez Komisję Europejską prawdopodobnie na początku września.

Minister Rolnictwa zwrócił również uwagę na słabe zorganizowanie producentów, gdyż to przez ich stowarzyszenia i organizacje produkty zdejmowane są z rynku. Dlatego też, szef polskiego resortu rolnictwa zabiegał w Brukseli o to, aby mechanizmem tym mogli być objęci również pojedynczy producenci, na co w ostateczności się zgodzono.

W trakcie wizyty minister był także w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, gdzie jest przykładowa infrastruktura do produkcji serów, przetwórstwa mleka, mięsa i tłoczenia soków.

Na zakończenie pobytu na Ziemi Radomskiej minister Sawicki wizytował Szkołę Rolniczą w Zwoleniu.

Źródło: MRiRW/ Świat Rolnik