PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Skażenie wód podziemnych w Otwocku. Prezydent zawiadomi prokuraturę

Skażenie wód podziemnych w Otwocku. Prezydent zawiadomi prokuraturę

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-24 08:06:23
Skażenie wód podziemnych

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski zlecił badania dotyczące ujęć wody w Otwocku. Okazuje się, że w Otwocku nastąpiło poważne skażenie wód podziemnych.

Państwowy Instytut Geologiczny wykonywał w mieście badania w 2009 roku i przedstawił ówczesnym włodarzom mapę obszarów skażonych rakotwórczymi związkami chloru. Od tego czasu nikt nie poinformował o skażeniu mieszkańców. Prezydent Margielski zlecił i audyt i zapowiada zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Zatajone skażenie wód podziemnych w Otwocku

Na stronie miasta Otwock pojawił się komunikat informujący o ujawnieniu archiwalnych dokumentów dotyczących skażenia wód podziemnych na dużym obszarze miasta. Skażenie wód podziemnych ma obejmować obszar części centrum miasta i Kresów. Prezydent miasta Jarosław Margielski odkrył istnienie dokumentów o skażeniu, gdy zlecił podobne badania PIG.

,,Na spotkaniu okazało się, że Instytut Geologiczny przeprowadził w 2009 roku badania dotyczące skażenia wód podziemnych na terenie Otwocka. Została nam przedstawiona mapa obszarów, na których stwierdzono istotne zanieczyszczenie wód podziemnych związkami tetrachloroetylenu i trichloroetylenu" – powiedział PAP prezydent Otwocka.

Są to związki niewystępujące naturalnie w przyrodzie, tylko pochodne chloru, związki rakotwórcze 1 i 2 grupy o właściwościach mutagennych

Jak zaznaczył, nie pamiętał, żeby wcześniej były przedstawione do publicznej wiadomości informacje na temat skażenia wód podziemnych na terenie miasta.

,,Z ujawnionej dopiero teraz dokumentacji wiadomo, że ta analiza została sporządzona w 2009 roku i ówczesne władze miasta Otwocka były już wtedy w posiadaniu tych ważnych informacji" – przekazał prezydent.

,,Jednak tylko bardzo wąska grupa osób, od których były pobierane próbki wody, została poinformowana o skażeniu wód podziemnych. Inni mieszkańcy z tego terenu, którzy korzystają z własnych ujęć wody, nie zostali o tym zagrożeniu skutecznie poinformowani" – dodał.

Skażenie wód podziemnych jest nadal aktualne

Skażenie wód podziemnych dotyczy wód na głębokości ok. 40 metrów w górę. Skazenie wod podziemnych 02

,,Mieszkańcy, którzy mają własne ujęcia wody na tych głębokościach i na wskazanym obszarze są obarczeni prawdopodobnym ryzykiem, że korzystają z zanieczyszczonych wód" – zaznaczył Margielski.

Ocenił, że problem jest poważny, ponieważ mieszkańcy, którzy oddają do analizy wodę z własnych ujęć, zazwyczaj zlecają analizę bakteriologiczną i podstawową fizykochemiczną. Natomiast analiza pod tym kątem związków tetrachloroetylenu i trichloroetylenu nie jest wykonywana. Te badania są wymagane, jeżeli wodę wykorzystuje się na cele spożywcze–produkcyjne. Dotyczy to zwykle specjalistycznych firm produkujących żywność.

,,Tym samym mieszkańcy, którzy mogli badać wodę z własnych ujęć w podstawowym zakresie, otrzymując pozytywny wynik mogli być przeświadczeni, że woda jest dobrej jakości" – zaznaczył prezydent Otwocka.

,,Pracownicy Instytutu Geologicznego potwierdzili, że to skażenie jest z dużym prawdopodobieństwem nadal aktualne. Może mieć nieco mniejszy wymiar, ale nadal takie ryzyko istnieje" – podsumował.

Prezydent natychmiast zorganizował spotkanie przedstawicieli: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego, Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, w którym również uczestniczył. Na spotkaniu potwierdzono, że nadal istnieje duże ryzyko skażenia wód podziemnych tymi związkami.

,,Podjąłem więc decyzję o niezwłocznym poinformowaniu o tym zagrożeniu mieszkańców, żeby zaprzestali korzystania z wody pochodzącej z własnych ujęć do celów spożywczych" – podkreślił prezydent.

Za skażenie wód podziemnych odpowiada pralnia chemiczna?

Na zlecenie prezydenta Jarosława Margielskiego mieszkańcom zagrożonego obszaru ma zostać dostarczona korespondencja z informacją o organizowanym dla nich spotkaniu, na którym zostaną omówione dalsze działania w kwestii rozwiązania tego problemu.

,,Korespondencja jest właśnie dostarczana do mieszkańców, a spotkanie odbędzie się po świętach, we wtorek 28 grudnia br." – doprecyzował prezydent dodając, że polecił też prezesowi OPWiK, aby uruchomił na terenie miasta zdroje uliczne.

Zlecone zostało także ponowne przeprowadzenie kompleksowych badań w zakresie ustalenia aktualnego obszaru miasta, na którym występują skażone wody podziemne.

,,Ponadto zleciłem także wykonanie audytu w Urzędu Miasta Otwocka i Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, aby przeanalizowano wszelką dokumentację dotyczącą skażenia wód podziemnych pod kątem analizy, z czyjej strony doszło do zaniechań pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które tę wiedzę posiadały i nie dopełniły obowiązków służbowych" – wskazał prezydent.

,,Jak tylko zakończy się audyt i będziemy mieli pełną analizę, to wtedy zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury" – zadeklarował.

Wyjaśnił też, skąd wzięło się to skażenie wód podziemnych.

,,Przez kilkadziesiąt lat działała w Otwocku pralnia chemiczna (nieczynna od 2002 roku), która te związki chemiczne wylewała bezpośrednio do gruntu. Przesiąkały one do warstwy wód podziemnych i rozchodziły się podziemnymi ciekami wodnymi na dalszą część miasta" – powiedział.

,,Zapewniam, że woda w miejskiej sieci wodociągowej jest bezpieczna. Jest na bieżąco badana, prowadzone są też niezapowiedziane kontrole przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną pod kątem tych związków. Woda w miejskiej sieci wodociągowej spełnia wszystkie wymogi" – podkreślił.

,,Problem dotyczy mieszkańców, którzy korzystają z własnych ujęć wody na wskazanym obszarze" – dodał.

Jak zaznaczył, problem ten dotyczy ok. 190 gospodarstw domowych.

,,Zakładając, że w każdym są 4 osoby, to prawie 1000 osób jest narażonych na spożywanie tej wody. Obszar to 2 kilometry na 0,5-1 km. Obejmuje dużą część miasta, na której występują zabudowania domów jednorodzinnych" – ocenił prezydent.

Prezydent zlecił ponowne badania wody w takim samym zakresie jak w 2009 roku, gdyż ten obszar może się zwiększyć lub zmniejszyć.

,,Bez badań i odwiertów nie jesteśmy w stanie tego określić. Potrwa to kilka miesięcy" – stwierdził.

,,Zatrważające i bulwersujące w całej tej sprawie jest to, że ówczesne władze Miasta Otwocka miały w 2009 roku taką informację i nie ostrzegły w sposób skuteczny i rzetelny wszystkich mieszkańców Otwocka o potencjalnym zagrożeniu, narażając tym samym ich zdrowie i życie. Ciężko znaleźć wytłumaczenie na takie zachowanie. Po wykonaniu audytu i zebraniu wszystkich informacji będziemy kierowali zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie" – podkreślił prezydent Otwocka.

Czytaj też: Katastrofa ekologiczna w Doline Baryczy. Tysiące śniętych ryb i zatruta rzeka

PAP/fot.pixabay