PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Siekierski: Masowy wykup gruntów rolnych – tzw. land grabbing

Siekierski: Masowy wykup gruntów rolnych – tzw. land grabbing

Autor: T. Raszkiewicz 2015-12-24 09:56:00
Brak grafiki

Według Komisji Europejskiej w UE, w wyniku chaotycznej rozbudowy miast i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej tracimy obszar uprawny równy powierzchni Berlina. Z kolei w USA, szacuje się, że co minutę znika tam więcej niż akr (0,4 ha) gruntów rolnych.

Według Komisji Europejskiej w UE, w wyniku chaotycznej rozbudowy miast i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej tracimy obszar uprawny równy powierzchni Berlina. Z kolei w USA, szacuje się, że co minutę znika tam więcej niż akr (0,4 ha) gruntów rolnych.

W krajach rozwijających się gorączkowe dążenie do pozyskiwania gruntów jest jeszcze bardziej intensywne. W ostatnim dziesięcioleciu, ponad 81 mln akrów gruntów na świecie – obszar wielkości Portugalii – zostało sprzedanych zagranicznym inwestorom. Analiza przeprowadzona w tym roku przez służby badawcze Parlamentu Europejskiego pokazuje, że występują znaczące, choć częściowe, dowody na to, że w UE zachodzi obecnie zjawisko masowego wykupu gruntów rolnych. Skala i zakres tego zjawiska w UE są jednak ograniczone w porównaniu do państw Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej oraz obszaru poradzieckiego, a wstępne dowody wskazują na to, że masowy wykup gruntów rolnych jest skoncentrowany głównie w tzw. nowych państwach członkowskich.

W kontekście wysokiego poziomu koncentracji gruntów oraz gwałtownej likwidacji małych gospodarstw w Europie, masowy wykup gruntów rolnych, za pośrednictwem np. prywatyzacji i/lub wywłaszczenia, stał się ważnym czynnikiem dalszego osłabiania społeczno-gospodarczej oraz środowiskowej żywotności sektora rolniczego W rezultacie postępuje erozja europejskiego modelu rolnictwa rodzinnego opartego na zrównoważonej i wielofunkcyjnej formie gospodarowania oraz blokowanie dostępu do rolnictwa dla młodych i ambitnych rolników.

Ma to realne implikacje dla bezpieczeństwa żywnościowego, zatrudnienia, dobrobytu oraz bioróżnorodności w UE, jako że wraz z upadkiem i marginalizacją rolnictwa drobnego w Europie, stracimy również liczne korzyści płynące z tego rodzaju systemu gospodarowania oraz sposobu życia.

Gleby powinny zostać dostrzeżone i docenione z uwagi na ich możliwości produkcyjne oraz wkład na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego oraz podtrzymania kluczowych usług środowiskowych.

Zrównoważona produkcja oraz zarządzanie glebami rolnymi na świecie stały się konieczne dla odwrócenia dramatycznego trendu degradacji gleb oraz zapewnienia żywności dla wszystkich teraz i w przyszłości.

Biuro posła do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego/SR/Fot.Wikipedia