PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Sejm: To premier będzie powoływał prezesa KRUS

Sejm: To premier będzie powoływał prezesa KRUS

Autor: Robert Maj 2015-12-24 00:00:00
Brak grafiki

Szefowie agencji rolnych, takich jak KRUS, ARiMR i ARR będą powoływani przez premiera, a nie jak dotychczas w drodze konkursu - przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Szefowie agencji rolnych, takich jak KRUS, ARiMR i ARR będą powoływani przez premiera, a nie jak dotychczas w drodze konkursu - przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, która ma uelastycznić proces powoływania i odwoływania osób kierujących tymi podmiotami. Chodzi o prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcę, prezesa i wiceprezesa Agencji Nieruchomości Rolnych i dyrektorów oddziałów oraz ich zastępców, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jego zastępców, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i jego zastępców.

Zmiany dotyczą również Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców, prezesa Agencji Rynku Rolnego, jego zastępcy, dyrektorów oddziałów terenowych i ich zastępców, dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jego zastępcy, dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców.

Zgodnie z nowelizacją, w przypadku tych stanowisk, w zależności od szczebla, decyzję w sprawie obsady będzie podejmować premier, minister rolnictwa bądź prezes danej agencji. Celem nowelizacji jest też wzmocnienie nadzoru nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.

Nowe przepisy przewidują także m.in. ujednolicenie zasad zatrudniania we wszystkich agencjach i inspekcjach rolnych. Nowelizacja będzie następnie przedmiotem prac Senatu. 

Podczas obrad sejmowych, doprecyzowanie również przepisy dotyczące opodatkowania odpraw dla kierujących spółkami Skarbu Państwa To zmiana zawarta w przyjętej dziś ustawie, która zmienia nowelizację ustawy o PIT z 25 listopada 2015 r. Ustawa uściśla, że 70 proc. podatkiem PIT obłożone będą odprawy z tytułu umów o pracę, których przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem oraz umowy o świadczenie usług zarządzania. Uchwalona zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

SejmRP/SR/Fot.Rafał Zambrzycki